Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PATLICAN ISLAHI

No description
by

Ersin Köseoğlu

on 5 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PATLICAN ISLAHI

PATLICAN ISLAHI
PATLICAN NEDEN ISLAH EDİLİR?
Patlıcan yetiştiriciliğinin dünyada ve ülkemizde önemli bir yeri vardır.
Dünya patlıcan üretiminde ilk sırayı %50.6’lık payla Çin, ikinci sırayı %30.1’lik payla Hindistan, %3.8 ile Türkiye üçü sırada bulunmaktadır.
Üretimin fazla olması ve önemli bir tüketici kitlesinin olması nedeniyle ıslah çalışmalarına konu olmuştur.

PATLICAN ÇİÇEĞİ
Patlıcan çiçekleri gövde üzerinde genellikle 4 ve 5. yapraktan sonra meydana gelirler ve iki yaprağın orta kısmından çıkarlar. Patlıcan çiçekleri biyolojik bakımdan erselik yapıdadırlar.
Patlıcan çiçekleri altılı yapıda olup 6 adet çanak yaprak, 6 adet taç yaprak 6 erkek organ ve bir dişi organ taşırlar.

Dünyanın herhangi bir bölgesinde yetiştirilen bir bitkinin diğer ülkelere götürülerek yetiştirilmesine introdüksiyon denir.
MELEZLEME
Kendi çiçek tozuyla tozlaşan bitkilerde uygulanan melezleme yöntemi iki varyeteyi çaprazlamak ve melez açılımında ortaya çıkan bitkilerden ana ve babanın istenilen özelliklerini taşıyan bitkileri seçmekten ibarettir.
Melezleme ile ana ve baba varyetelerin üstün özellikleri bir tek bitki üzerinde toplanabilir.

AYŞEGÜL GÜRE
TEŞEKKÜRLER...

Birçok ıslahçının en önemli amacı verimi artmaktadır. Bunun gerekleştirilebilmesi, hastalıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi yanında fizyolojik özellikten kaynaklanan yüksek verimli çeşitlerin elde edilmesiyle mümkün olacaktır. 
Tarımsal alanlara uygun çeşitlerin geliştirilmesi, sıcağa, soğuğa ve kurağa dayanıklı varyeteler ile hastalılara ve zararlılara dayanıklı varyetelerin geliştirilmesi gibi özellikler için ıslah çalışmaları yapılır.

Bitki ıslahına başlamadan önce o bitkinin genetik yapısı ve çiçek yapısı hakkında detaylı bilgiye sahip olunmalıdır.

Erkek çiçekler belirgin sarı renkli olup altı adedi dişi organ etrafında düzgün bir şekilde dizilerek bir boru oluşturmuşlardır ve uç kısımlarından yarılarak polen tozunu verirler. Tepecik genellikle erkek organların üst seviyesinde olup bazı çeşitlerde erkek organlardan daha yukarıda bazı çeşitlerde ise erkek organların yapmış olduğu borunun iç kısmında kalır.

Patlıcan genellikle kendi çiçek tozuyla tozlanır. Ancak çiçek yapısına bağlı olarak yabancı döllenme oranı %2 ile %46 arasında değişmekte ve ortalama yabancı döllenme oranı %6 olarak verilebilmektedir.
Patlıcan büyük oranda kendi çiçek tozuyla tozlandığı için kullanılan ıslah metodlarıda ona göre yapılmalıdır.

Kendine Tozlaşan Bitkilerde Uygulanan Islah Metotları
İNTRODÜKSİYON
MELEZLEME
BASİT
MELEZLEME
SELEKSİYON
TOPTAN
SELEKSİYON
SAF-HAT
SELEKSİYONU
ÇOKLU
MELEZLEME
GERİYE
MELEZLEME
Kendi çiçek tozu ile tozlaşan bitkilerin ıslahında en önemli nokta, tohum üretmek amacı ile genetik yapıları farklı olan bitkilerin yan yana yetiştirilebilmesidir. Bu bitkilerde az miktarda yabancı tozlaşma görülebilir. Ancak, ıslah bakımından büyük bir olumsuzluk oluşturmaz.

İNTRODÜKSİYON
SELEKSİYON
Seleksiyon bütün bitkilerin ıslahında kullanılan en eski ıslah yöntemidir.
İstenilen karakteri taşıyan bitki veya bitki grubunu karışık bir populasyondan ayrılıp çıkartılmasına seleksiyon denir.
Kendi çiçek tozuyla tozlaşan bitkilerde uygulanan iki seleksiyon yöntemi vardır.
1.Toptan seleksiyon
2. Saf hat seleksiyonu

1.Toptan Seleksiyon
Toptan seleksiyonda tek bitkiden ziyade karakter bakımından birbirine benzeyen tohumlar seçilir, bunlardan tohum hasat edilerek karıştırılır. Bu karışıma toptan seleksiyon denir.
Kendine tozlaşan bitkilerde toptan seleksiyonla geliştirilen bir çeşit az çok birbirine benzeyen ve her birinin homozigot bir genotipe sahip olduğu kabul edilen bitkilerin karışımından oluşmaktadır.

Toptan seleksiyon yoluyla meydana getirilen bir çeşit, bitkilerin seçildiği ortak fenotipik özellik bakımından az çok saftır. Bu karakterler fenotipik karakterler olduğu için gözle kolayca gözlenebilir.
Toptan seleksiyonda bitkiler fenotiplerine göre seçilir, bunlardan hasat edilen tohumlar projeni kontrolü yapmadan karıştırılır. Bu seleksiyonun amacı, üstün genotipleri seçmek ve bunların tohumlarını karıştırmak suretiyle popülasyonun genel seviyesini yükseltmektedir.
Toptan seleksiyon genellikle karışık eski bir varyetenin saflaştırılması için kullanılır.

2.Saf-Hat Seleksiyonu
Saf hat seleksiyonunda projeni, saf hat adı verilen ve homozigot olan sadece bir tek bitkiden meydana gelir. Böylece saf hat varyete bir tek bitkiden çoğaltılan tohumdan meydana gelmiştir.
Bu bakımdan saf hat seleksiyonu uygulanarak elde edilen bir varyete toptan seleksiyonla meydana getirilen varyeteden daha üniformdur.
Çünkü, saf hat seleksiyonu ile elde edilen varyetenin bütün fertleri aynı genotipe sahiptir. Ancak bu durum, seçilen bitkinin bütün genler bakımından homozigot olmasına bağlıdır.

Saf- Hat seleksiyonu iki varyetenin melezlenmesi sonucunda meydana gelen melez populasyonlarda da uygulanır. Saf- Hat seleksiyonunda ister eski bir varyeteden, isterse melez populasyondan olsun,projeni kontrolü zorunludur. Çünkü seçilen bitkinin heterozigot olması ve daha sonra açılım göstermesi ihtimali vardır. Saf hat selekslyonunda yeni genotipler meydana getirilmez. Bu bakımdan bu seleksiyonun başarısı seleksiyonu yapılan populasyonun genetik varyasyonuna bağlıdır.
Populasyonun genetik varyasyonu ne kadar genişse saf hat seleksiyonun o oranda başarılı olur. Seçilen,üretilen ve varyete olarak çiftçiye dağıtılan bu populasyonun saflığı bitki türüne, genetik yapısına, yabancı çiçek tozu ile döllenme oranına ve yetiştiricinin dikkatine bağlıdır.

Melezlemelerde eğer ana ve baba olarak ele alınan varyeteler saf hat iseler, bu bitkiler homozigottur. Bunların çaprazlanması sonucunda meydana gelen melezlerin hepsi heterozigot olup, genetik yapı bakımından birbirlerinin aynıdırlar. Genetik açılım F2’de görülür ve heterozigot fertlerin sayısı her generasyonda azalır.
Melezleme ile ana ve baba varyetelerin gözle görülen özelliklerinin bir bitkide toplanması yanında, ana ve babadan daha üstün yada geride özelliklere sahip fertler de elde edilebilir. Buna
transgrassive açılım
denir.

Melezlemede esas olan ana bitkinin erkek organlarının çiçek tozu saçmadan önce koparılarak atılması, çiçeklerin izolasyon torbasına alınması ve daha sonra baba bitkiden alınan canlı çiçek tozlarının ana bitkinin stigması üzerine aktarılmasıdır.

Kendi çiçek tozu ile tozlaşan bitkilerde emaskulasyon oldukça zaman alıcı bir iş olduğu için kendi çiçek tozu ile tozlaşan bitkilerde erkek kısırlığı kullanılmaktadır. Bunun için önce birkaç generasyon melezleme ile resesif erkek kısırlığı genleri ana bitkiye aktarılır. Daha sonra ana bitkinin erkek organları kısır olduğu için emaskülasyon gerekmez.Melezleme sonunda meydana gelen populasyondan istenilen genotiplerin seçiminde pedigri seleksiyonu veya bulk seleksiyonu yöntemi kullanılır.

Melezlemeden Sonraki Seleksiyon Yöntemleri
Çoklu Melezleme
Kendi çiçek tozuyla tozlaşan bazı bitkilerde çeşitli üstün karakterlere sahip bir varyete elde edebilmek için 8-16 varyete birbiriyle melezlenir. Bunun için önce varyeteler ikişer ikişer melezlenir sonra meydana gelen F1’ler melezlenir en son elde edilen melezde bütün varyetelerin katılımı sağlanır.

Geriye Melezleme
Bitki ıslahında geriye melezleme yöntemi birçok üstün özelliklere sahip ancak bir veya birkaç karakter bakımından eksik olan çeşitlerin ıslah edilmesi amacıyla kullanılır.
Geriye melezlemede kullanılan iki tip ebeveyn vardır.

1.Tekrarlanan (Alıcı) Ebeveyn;
her defasında çaprazlamaya giren ebeveyndir. Tekrarlanan ebeveyn ıslah edilmiş ancak eksik özelliği bulunan ticari bir varyetedir.

2.Alıcı (Donor) Ebeveyn;
tekrarlanan ebeveyne bir veya birkaç karakter veren varyetedir.
Geriye melezleme yöntemi daha çok kültür varyetelerine diğer yabani form veya türlerden hastalıklara dayanıklılık gibi genlerin aktarılmasında kullanılır.

Geriye melezleme çeşitli şekillerde uygulanır:

1.Olağan Geriye Melezleme

Üstün bir ticari varyetenin eksik veya uygun olmayan bir özelliğini gidermek için kullanılır. Bunun uygulaması aktarılacak genin dominant veya resesif olmasına göre değişir.
2.Kademeli Geriye Melezleme

Bir ticari varyeteye birden fazla donor varyeteden birer gen aktarılmak istenirse kademeli geriye melezleme kullanılır. Kademeli geriye melezlemede bütün kademelere aynı zamanda başlanır.
3. Çok Hatlı (Multiline) Geriye Melezleme

Çeşitli varyetelere dağılmış olan ve çeşitli fizyolojik ırklara karşı dayanıklılığı sağlayan genler izohatlar şeklinde ticari varyeteye aktarılır.
4. Çift Yönlü (Konvergens) Geriye Melezleme

Bu yöntemde iki varyete aralarında melezlenir ve F1’ler birçok defa her iki ebeveynle geriye melezlenir. Her geriye melezlemeden sonra seleksiyon yapılır ve seçilen bitkiler tekrar geriye melezlenir.
Full transcript