Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa

No description
by

Ellhumar Esquivel

on 27 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa

Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa
Ano ang pagbasa?
* Sa Webster's Dictionary, ang pagbasa ay isang kilos o gawa ng isang taong bumabasa ng aklat,sulatin at iba pa.

* Carmelita S. Lorenzo, et. al., ang pagbasa ay ang tiyak at madaling pagkilala ng ayos at pagkakasunod-sunod ng mga salitaupang makabuo ng mga ideya at kahulugan.

* Ang pagbasa ng anumang uri ng katha ay nagkakabisa sa ating isip, damdamin at kaasal (Belvez et al., 2004)

* At para kay
McCarthy
(1999), ay may isang proseso ng pagbibigay kahulugan sa mga titik na bumubuo sa mga salita na nakalimbag sa bawat pahina.
* Ang editor-in-chief ng The American Heritage at awtor Your Heritage Dictionary of Words na si William Morris, ay nagbigay ng kahulugan sa pagbasa bilang pagkilala sa mga nakasulat sa salita.

* Ipinaliwanag naman ni
Lapp at Flood
(1978) na lahat ng pakahulugan sa pagbasa ay patungo sa dalawang kategorya.
(1) ang pagbibigy-kahulugn sa mga kodigo/simbulo; at
(2) ang pagbibigay-kahulugan sa nabasa.

* Ang pagbasa ay tiyak at maayos na pagkilala sa pagsasama-sama ng mga salita upang makabuo ng kahulugan at kaisipan (
Angeles, Feliciana S.
)
Ayon kina Angelita Romero et. al. ilang iskolar sa pagbasa ang nagbigay ng katangian s proseso ng pagbasa.
1. Ang pagbasa ay nagsisilbing komunikasyon ng manunulat sa mambabasa Pinipilit ng isang mambabasa na makuha ang kaisipang nais iparating ng manunulat.

2. Ang pagbasa ay prosesong biswal sapagkat, malaki ang kinalaman ng maayos na paningin sa pagbabasa.

3. Ang pagbasa ay aktibong proseso, prosesong pagiisip. dahil ang mambabasa ay nagbibigay ng kanyang reaksyon sa paraang pisikal ,emosyonal at intelektwal batay sa kanyang nabasa.

4. May gampanin ang linggistika sa pagbasa sapagkat magiging ganap ang pagunawa ng mambabasang may kinalaman sa linggwistika.

5. Ang epektibong pagbasa ay nakaugnay sa karanasan at kung may dati na siyang kaalaman sa paksang binasa.
Maraming idinudulot na kapakinabangan ang ugaling pagbasa. Sabi nga sa wikang Ingles. "Reading Maketh the Man". Sa pamamagitan nito'y nagiging mulat ang isang palabasa sa mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. mabisang instrument ng lubusang pagkatuto ang pagbabasa. Bunga nito, tayo'y nagkakaroon ng mga bagong kaalaman. nalilibang o naaaliw at nagbabago ang kaasalan.
Katangian ng Pagbasa
Paraan ng Pagbasa
Malakas-
kung ang mga inihanda o hinalaw na diskurso ay binabasa sa harapan ng mga tagapakinig. Sa pagbasa ng malakas ay dapat na isinaalang alng ng magbabasa ang mga sumusunod.

* Ang Tindig
* Lakas ng Tinig
* Tamang pagbigkas ng mga salita
* Kontak sa mga tagapakinig
* Tamang paghawak ng aklat o anumang babasahin

Tahimik
- Ito ang anyo ng pagbasa na ang tuon ay sa sarili lamang mata ang ginagamit. Sa ganitong paraan ng pagbasa ay dapat ding isaalang alang ang mga sumusunod.

* Tamang posisyon ng katawan
* Pook kung saan isasagawa ang pagbasa
Tradisyonal na pananaw sa Pagbasa
Sinabi nina Dole et al. (1991) sa tradisyunal na pananaw sa pagbasa. ang mga taong nagsimula pa lamang sa pagbasa ay unti-unting nagkakamit ng magkakasunod na "Sub Skill" na siyang humuhubog sa kanilang kasanayan sa pag unawa.
Mga Teorya sa Pagbasa
Katulad ng ibang metodo sa pagtuturo. ang pagbasa ay dumaraan din sa proseso ng pagbabago sa paglipas ng panahon. Mula sa tradisyunal na pagkilala sa mga nakalimbag na salita hanggang sa pag-unawa sa mga ito. Dito, ang mga magaaral ay nagkakaroon ng kontrol at manipulasyon sa kanyang binasa.
* Teoryang Bottom- up

-

Batay sa "Teoryang stimulus-response" ang sentro ng pagbasa ay ang teksto na kailangan munang maunawaan ng mambabasa bago siya makapagbigay ng kaukulang reaksyon o interpretasyon.

* Teoryang Top- Down - ang mambabasa ay nagiging isang aktibong partisipant sa pagbasa dahil sa taglay niyang "Stock Knowledge" o mga nakaimbak na kaalaman bunga ng kanyang mga karanasan.

* Teoryang Interaktiv - Learning is a two-way process. Hindi monopolyo ng mga mambabasa ang pag-unawa sa tekso.

* Teoryang Iskema - Tumutukoy sa teoryang ito sa kalayaan ng mambabasa na magbigay ng kahulugan sa teksto.
Pag-unawa at Pag-uuri ng mga Ideya at Detalye
Isa sa mga katangiang taglay ng ing matalinng mambabasa ang pagkakaroon niya ng kakayahang mauri ang mga ideya at detalye na ginagamit sa isang teksto.
Ang Pagbasa at Pag-unawa
Kailangan ang pag-unawa sa anumang binabasa. Ang mga mambabasa ay kailangang makadebelop ng mga kasanayan na makatutulong sa kanila upang maunawaan ang kanilang binabasa.

Ang Komprehensyon ay nakabatay sa:

1. Kaalamang ang pagbabasa ay makabuluhan.
2. Mga natutunang kaisipan/karunungan ng mambabasa.
3. Mga impormasyong ibinibigay ng teksto.
4. Paggamit ng konteksto upang tumulong sa pagkilala ng salita at kahulugan nito.
Pattern ng Pagbasa
* Iskiming (Skimming). Ito ay ang pinararaang pagbasa. ginagamit ito sa pagpili ng material na babasahin, sa pagtingin sa teksto bago tuluyang basahin at sa paghahanap ng babasahing tutugon sa pangangailangan kaugnay ng paksang sinasaliksik. Sa paraang ito'y mabilis ang nagagawang pagbasa dahil mabilis ang paggalaw ng mata upang akuha ang pangkalahatang kaisipan o impresyon.

* Iskaning (Scanning). Hinahanap sa iskaning ang mga tiyak na impormasyon o sagot sa tiyak na mga tanong. Ito'y pag-iimbestiga o paghahanap sa mga pahina ng aklat upang ganap na makuha ang tinatarget na impormasyon.
Salamat sa Pakikinig !!
* Tanguilig, Marvin
* Esquivel, Ellhumar
* Dela Cruz, Enric
WAKAS...
Full transcript