Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Marketinški splet Fakultete za turizem v Brežicah, Univerze

No description
by

Tomi Špindler

on 23 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Marketinški splet Fakultete za turizem v Brežicah, Univerze

Marketinški splet FT UM
HIPOTEZE
Izobraževanje na FT je povprečnemu študentu cenovno dostopno.
HIPOTEZE
FT je slabo poznana na nacionalni ravni.
HIPOTEZE
Znanje pridobljeno na FT je koristno za kariero v turizmu.
Marketinški splet Fakultete za turizem v Brežicah
HIPOTEZE
Predavanja na FT so zanimiva in edukativna.
P
H
Y
S
I
C
A
L

okolje (delovno okolje, prodajni prostor …); odraža vrednote in značaj podjetja.
Predavalnice, referat, dekanat, Brežice

P
R
O
D
U
C
T
Proizvod/storitev; ugotovimo potrebo po proizvodu/storitvi in zagotovimo njegovo edinstvenost.
Izobraževanje, raziskave

P
L
A
C
E
prostor; kje bomo proizvod/storitev prodali kupcu ter distribucijske in prodajne poti.
Gimnazija, fakulteta

P
R
I
C
E
cena proizvoda/storitve; oblikujemo na podlagi stroškov proizvoda/storitve in njegovi vrednosti za kupce.
Vpisnina, izredni študij, ostali stroški

P
R
O
C
E
S
S
proces (postopek); kako posredujemo proizvod/storitev (informiranje, sprejem naročil, dostava …), kar vpliva na oblikovanje blagovne znamke.
Predavanja, vaje, raziskave, izpiti, seminarske naloge, gostujoči predavatelji

P
R
O
M
O
T
I
O
N
promocija; s promocijskimi sredstvi vzpostavimo zavedanje o prisotnosti proizvoda/storitve na trgu in se predstavimo ciljni javnosti.
Spletna stran, plakati, letaki, predstavitve fakultete, informativni dnevi...
P
E
O
P
L
E
ljudje (zaposleni, zastopniki podjetja, …); prispevajo pri gradnji lojalnosti kupcev.
Zaposleni na fakulteti, študenti

E
N
V
I
R
O
N
M
E
N
T
Prostori namenjeni za izobraževanje ne zadostujejo potrebam fakultete za turizem.
FT je dobro poznana v Posavju.
Zaposleni na FT s svojim delom prispevajo k motivaciji študentov.
Obštudijsko življenje ni dovolj razvito.
Ali se vam zdi, da predavalnice zadostujejo potrebam FT glede na to, da se nam jeseni pridružijo še tri skupine (UNI, VS prvi letnik ter skupina za magisterij)?
"ustrezni"
"neustrezni"
"premajhni"
"neustrezno
opremljeni"
Ali po vašem mnenju zaposleni na FT dovolj motivirajo svoje študente?
"Zaposleni na fakulteti nas kar dobro motivirajo. Študente bi pa vsekakor peljala na več izletov ali tako rečeno vaj na terenu. Ker s tem bi videli zelo veliko novi kultur, dejansko delo v turizmu , ... Je vse lepo in prav, da nam delajo ppt predstavitve ampak kaj naj bi meni pomenila predstavitev, če bi si lahko omenjeno stvar dejansko lahko odšli pogledati? S tem bi si določene stvari bolj zapomnili."
"Ukvarjali bi se z njimi, jim namenili dovolj časa, da spoznamo njihove probleme, težave glede fakultete ter z njihovo pomočjo to izboljšali za naslednje generacije. Oni nas pa motivirajo na ta način da moramo nekaj narediti če hočemo na izpit, če hočemo dobiti ure za prakso. Najslabša oblika motivacije, kar pokaže, da tako mala fakulteta s tako malo študenti pa tako veliko število zaposlenih in nihče od njih nima nikoli časa. Takšna zaposlenost, a kakšni napredki, izboljšave pa niso vidne nikjer."
"Dodatni projekti, kolokviji, nagrajevanje, druženje, ugodnosti, razlaga primerov iz življenje, plus točke, vključevanje v dogodke..."
Kako motivirati študente?
Bi znanje, pridobljeno na FT, lahko kako nadgradili?
"Da, seveda..."
"Z obiskovanjem raznih s turizmom povezanih seminarjev, kongresov, sejmov, izobraževanj, ..."
"Samoiniciativnost po samoizobraževanju oz. dodatnih plačljivih/neplačljivih izobraževanjih."
"več ekskurzij, več tujih jezikov, več ur delovne prakse, predavanja ljudi ki so že v tem poslu..."
Kakšna so predavanja, vaje in seminarji na FT?
Ali je znanje. pridobljeno na FT, dovolj koristno za kariero v turizmu?
Kakšna je prepoznavnost FT v Brežicah v kraju od koder prihajate?
Kakšna se vam zdi prepoznavnost FT v Brežicah na nacionalni ravni?
Se FT dovolj dobro promovira?
Internet
Promocija na srednjih šolah
Promocijski material
Mednarodni sejmi
Radio, televizija
Dan odprtih vrat, nacionalni sejmi
Kje promovirati fakulteto?
Kaj po mnenju študentov FT primanjkuje v obštudijskem življenju:

Več možnosti za študentsko prehrano
Raznovrstne zabave
Športne in druge aktivnosti - pevski zbori, razstave, tečaji tujih jezikov
Študentski domovi

Cena obštudijskega življenja (prehrana, cena stanovanj, prevoz, …)
Prepoznavnost FT v Posavju
Kako so študenti izvedeli za FT
"internet"
"znanci, prijatelji"
"informativni dnevi"
Kako pogosto študenti obiskujejo predavanja
Od česa je odvisno, da študenti obiskujejo predavanja
"Zanimivost predmetov, profesorjev in časa. Celodnevna predavanja so velikokrat preprosto prenaporna."


"Obiskujem jih vedno, ne glede na to ali je predmet zanimiv ali ne."

Cena študijskega življenja na FT v Brežicah (vsi stroški, ki so potrebni, da napreduješ v naslednji letnik)
Cena obštudijskega življenja v Brežicah (prehrana, cena stanovanj, prevoz, ...)
Full transcript