Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Proces kształtowania się granic II RP

No description
by

Ania Mukalled

on 12 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Proces kształtowania się granic II RP

1920
1921
1919
1922
Proces kształtowania się granic II RP
Początki kształtowania się granic
Plebiscyt na Warmii i Mazurach
Warunki tuż przed głosowaniem mającym zadecydować o przynależności terenów Warmii i Mazur były trudne. Armia Czerwona zbliżała się do granicy Prus Wschodnich, co rodziło w ludności poczucie nadchodzącego końca niepodległości Polski. Negatywny wpływ na sprawy polskie miało także długotrwałe panowanie na tym terenie Niemców, stosowanie przez nich terroru i prowadzoną propagandą niemiecką.
11 lipca 1920 - odbył się plebiscyt, który skończył się dla Polski klęską. Tylko 3% ludności opowiedziało się za włączeniem do Polski, w związku z czym przyznano jej tylko osiem gmin. (Do takiego wyniku plebiscytu przyczyniła się manipulacja. Polegała ona na tym, że głosujący musieli wybierać między kartkami z napisem "Polska – Polen" i "Prusy Wschodnie – Ostpreussen". Większość wybrała to co znane – Prusy Wschodnie.)
Górny Śląsk
Pogłębiajaca się polska świadomość narodowa i rosnaca liczba działaczy na rzecz polskości prowadziły do ruchó na rzecz przyłączenia do Polski.
11-15 sierpnia 1919 - strajk robotniczy
15 sierpnia 1919 roku - masakra robotników, głównie narodowości polskiej, dokonana w Mysłowicach przez niemiecki Grenzschutz Wydarzenia te stały się bezpośrednią przyczyną
W nocy z 16 na 17 sierpnia 1919 - wybuch
I powstania śląskiego. (Zostało szybko stłumione przez Niemców. Jednak niepowodzenie nie odebrało polskim Górnoślązakom wiary w możliwość i celowość dalszych walk o przyłączenie Śląska do Polski.)
Początki II RP i wyznaczania granic...

28 czerwca 1919 - podpisanie traktatu
pokojowego z Niemcami, który jednocześnie
ustalał polską granicę zachodnią.

Śląsk Cieszyński
Wobec odmowy podziału Śląska Cieszyńskiego wedłyg kryterium etnicznego
26 stycznia 1919 - zajęcie wschodniej części Śląska Cieszyńskiego do rzeki Olzy przez wojska czeskie. (Na terenach Śląska Cieszyńskiego, miały się odbyć plebiscyty.)
5-16 lipca 1920 - konferencja w Spa
28 lipca podjęcie decyzji o zaniechaniu plebiscytu przez Radę Ambasadorów Ententy
(większość spornych obszarów Śląska Cieszyńskiego została przyznana Czechosłowacji. Po czeskiej stronie granicy pozostało ok. 120 tysięcy Polaków.)
Wschodnia granica
12 października 1920 r. - podpisanie umowy
rozejmowej między delegacją polską i bolszewicką.
18 marca 1921 - ostateczne podpisanie
traktatu pokojowego między Polską,
Rosyjską SRR i Ukraińską SRR.

Granica Polski na wschodzie została ustalona:

na linii Zbrucza i Dźwiny obejmując po stronie polskiej ziemie na wschód od Bugu
zachodnią część Wołynia i Polesia z Brześciem, Pińskiem i Łuckiem i zachodnią częścią Mińszczyzny (Nieśwież).
W październiku 1920 roku Józef Piłsudski upozorował bunt gen. Lucjana Żeligowskiego. Zajmując Wilno i okolice, ogłaszając powstanie tzw. Litwy Środkowej. W wyniku postanowienia sejmu Litwy Środkowej, Wileńszczyzna z Wilnem zostały włączone do Polski w 1922 roku.

Bibliografia
www.wikipedia.pl
www.google.pl
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/776427,Bohaterowie-z-czasow-II-RP-pilnie-poszukiwani
Ania Mukalled
Polski plakat plebiscytowy
Koniec I wojny światowej przyniósł
odbudowę państwa polskiego,
którego istnienie przerwał
III rozbiór Polski w 1795 r.
Formowanie terytorium
państwa polskiego rozpoczęte
pod koniec 1918 r. trwało
do 1922 r. i w takim
kształcie przetrwało
do wybuchu II wojny światowej.
11 listopada 1918 roku- symboliczny
początek II Rzeczypospolitej i objęcie władzy
wojskowej z rąk Rady Regencyjnej w Warszawie.
Józef Piłsudski
14 listopada 1918 roku - rozwiązanie
się Rady Regencyjnej i Tymczasowego
Rządu Ludowego Republiki Polskiej i
przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu,
Wojsko polskie na czele z gen. Szeptyckim wkracza do Katowic – 22 czerwca 1922
Józef Piłsudski
plakat propagujący wojsko (1919)
strój wojska II RP (1919)
Przebieg wschodniej granicy II RP został zatwierdzony przez Radę Ambasadorów 15 marca 1923.
Full transcript