Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Protejarea mediului în localitatea natală

No description
by

Petru Bujac

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Protejarea mediului în localitatea natală

Protejarea mediului în localitatea natală
1.În baza observărilor proprii,elaboraţi un text coerent despre mediul local utilizînd termenii specifici.

În prezent nu trebuie să fii expert geografic ca să îti dai seama că starea mediului înconjurător se înrăutăţeşte pe zi ce trece.Cel mai simplu e să urmărești acest proces în localitatea natală deoarece nu există factori care ar putea-o izola de lumea înconjurătoare.
Degradarea mediului în localitatea Mereni este amplificată de poluarea aerului în masă.Aici lumea este înstărită și are posibilitatea să circule cu maşinile personale,adică există numeroase surse mobile de poluare a aerului.În pofida acestui fapt,nimeni nu acionează pentru a lua măsuri ce ar duce la autoepurarea aerului.Acest lucru nu trebuie condamnat sever deoarece încă nu există alternative în defavoarea combustibililor clasici.
Alt factor ce duce la degradarea mediului sunt apele industrial uzate(Salammer, MerComez,Lunapi SRL, Autocam- Service SRL ş.a ) şi apele uzate provenite din ''agricultură.La noi în localitate nu sunt luate măsuri de protecţie a apelor iar speciile de plante şi animale rare ce există în pădurile din împejurimea localității au de suferit. Dacă e să vorbim în privinţa sus menţionată, administraţia publică locală ar trebui să transforme aceste păduri în arii protejate.
Cu toţii cunoaştem că între mediu şi sănătatea omului există o strînsă legatură iar pentru a face această legătură sănătoasă,oamenii din Mereni şi nu numai de aici ar trebui să interprindă acţiuni pentru optimizarea şi conservarea mediului.Trebuie să fim conştienşi că schimbarea vine de la noi şi doar noi suntem responsabili de bunăstarea patrimoniului natural şi istorico-cultural al localităţii natale.

2.Indentificaţi sursele naturale şi antropogene de poluare,care conduc la degradarea mediului în localitatea natală.Am completat tabelul:
3.Identificaţi modificările mediului natural din împrejurimile localităţii natale cauzate de activităţile omului.Explicaţi consecinţele acestor modificări .
5.Elaboraţi un ciorchine la subiectul Degradarea şi protecţia mediului în localitatea natală.
Dat fiind faptul că solul din Mereni este poluat de numerosi factori, imaginea per ansamblu ar arăta cam aşa:


Pentru a evita acest proces, trebuie să imbunătăţim constant calitatea solului
6.
Scrieţi un mesaj adresat autorităţilor publice locale,în care să propuneţi soluţii de îmbunătaţire a stării mediului inconjurător.


Dragi consăteni,autoritaţi publice locale,cred că problemele solului sunt de acum prea vizibile, de aceea ,eu si colegii mei din clasa 12B avem o serie de măsuri care ne pot ajuta în îmbunatăţirea situaţiei solului, parte a biosferei foarte importanta dar şi sursa noastra de alimentare.

Măsuri impotriva poluării solului:
-construcţia unor zone de depozitare a gunoaielor;
-diminuarea eroziunii solului prin plantarea arborilor;
-folosirea judicioasa a ingrăşamintelor,pesticidelor,precum şi a metodelor agrotehnice care sporesc fertilitatea solurilor etc;
-construirea de spaţii de epurare a apei;
-modernizarea gropilor de gunoi;
-controlul poluării industriale şi a substanţelor chimice utilizate în procesele industriale;
-menţinerea suprafeţelor împadurite si utilizarea lemnului padurilor numai in limita aprobata prin lege;
-combaterea eroziunii solului;
-colectarea rezidurilor menajere in recipiente speciale,pe sortimente(sticla,metal,hartie,material plastic etc.) si reciclarea acestora.
Speram ca aceste masuri ne vor ajuta în atingerea scopului si vrem sa stiți că vă vom susține in organizarea clăcilor ecologice şi promovarea ideii de salvare a solului.

7.Explicaţi teza :
“Protecţia mediului înconjurător este problema principală a localităţii, a republicii şi a lumii întregi.”

Problema protecţiei mediului înconjurător este una dintre cele mai importante, cu care se confruntă societatea contemporană. Această temă l-a preocupat pe om din cele mai vechi timpuri istorice. Astăzi însă, cînd omenirea se confruntă cu aspectele industrializării, ale extinderii spaţiului economic, cu cele ale dezvoltării agriculturii si cu creşterea numărului populaţiei, calitatea mediului înconjurător se constituie într-una dintre preocupările majore la nivel global.
Existenţa planetei noastre este ameninţată de tot felul de fenomene specifice civilizaţiei moderne, care în evoluţia ei către progres, rămâne conştient sau inconştient indiferentă la urmările cuceririlor ştiinţei şi tehnicii moderne, astfel că aceste urmări sunt destul de vătămătoare şi chiar fatale Pământului. Problema poluării este astăzi extrem de gravă. Trebuie să facem deosebire între poluarea atmosferei, care ameninţă viitorul planetei noastre, şi cea a solului, care creează mari dificultăţi fiecărei naţiuni ,alterând calitatea vieţii.
Solul, ca şi aerul si apa, este un factor de mediu cu o influenţă deosebită asupra sănătăţii.Doar căindustrializarea, urbanizarea şi traficul rutier au dus la apariţia şi accentuarea fenomenului poluării.Substanţele eliminate în aer se depun pe covorul vegetal, pe case, dar ajung şi în plămânii omului de unde sunt vehiculate în întreg organismul producând boli grave: anemii, diverse forme de cancer, malformaţii.
Reieşind din cele expuse, omenirea conştientiziază cît de acută e problema poluării, astfel interesul ei în protejarea solului a crescut considerabil.S-au creat organizaţii,instituţii ce au ca scop elaborarea diversor acţiuni ce ajută la menţinerea calităţii solului şi la evitarea poluării ei.Ele sunt prezente în fiecare localitate, republică ,şi vor continua să funcţioneze o lungă perioadă de timp , pentru că rezolvarea acestei probleme necesită o perioadă îndelungată.

Eroziunea :
Pierderea fertilităţii:
Modificari ale compoziţiei solului cauzate de deşeuri
Modificări în urma arderii vegetaţiei(arderea stratului fertil) :
(*eroziune)
Modificări cauzate de poluanţi chimici
Consecinţele acestor modificări :
1. Starea de calitate a învelişului de sol în perioada de exploatare intensivă pe parcursul a 30 de ani s-a înrăutaţit; au crescut suprafeţele solurilor erodate, afectate de alunecări de teren, deteriorate antropic - salinizate, solonetizate, degradate ca rezultat al irigării.
2. Lucrările agrotehnice au intensificat procesul de deteriorare a structurii solurilor.
3. În conditiil edeficitului de îngrăşăminte minerale si organice bilanţul humusului si elementelor nutritive a devenit negativ.
4.Poluarea solului cu produse chimice este un proces de impurificare şi indirect de degradare, cauzat de utilizarea excesivă a pesticidelor. Pesticidele, erbicidele şi fertilizanţii sunt dăunători nu numai pentru sănătatea omului, acestea pot avea un efect nociv asupra solului prin nimicirea faunei din sol care asigură în corporare a materiei organice în sol.
5. În ansamblu toate enumerate mai sus au condus la reducerea continua a fertilitatii resurselor de sol.
Full transcript