Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Karasal Biyomlar (orman biyomları) 11.Sınıf Biyoloji

No description
by

Sevgi Helin

on 15 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Karasal Biyomlar (orman biyomları) 11.Sınıf Biyoloji

Karasal Biyomlar
Örneğin , ılıman bölge çayır biyomunda çeşitli otsu bitki türleri baskın durumdadır ve genellikle iklimin tropikal ya da kutup bölgelerine göre daha ılıman olduğu orta enlemlerde bulunurlar. Karasal biyomlar aynı zamanda , belirli bir çevreye uyum sağlamış mikroorganizmalar , mantarlar ve hayvanlarla da tanınırlar. Örneğin ılıman bölge çayır biyomlarında, orman biyomlarına göre daha iri otçul memeli hayvanlar yayılış gösterirler.
Karasal biyomlarda bitkilerin biçimi ve büyüklüğü, dikey tabakalaşmayı büyük ölçüde belirler. Örneğin birçok orman biyomunda en üstte taç tabakası, daha alt kısımda ağaç gövdesi tabakası, ardından ağaçların oluşturduğu tabaka , otsu bitkilerin oluşturduğu zemin tabakası ve son olarak da bitki köklerinin oluşturduğu tabaka yer alır.
1) Ilıman Bölge Çayırları
Ilıman bölge çayırları , yağış bakımından çöl ve orman alanları arasında yer alır. Çayır biyomları genel olarak Kuzey Amerika , Asya Arjantin , Avusturalya, Güney Rusya ve Sibiry' da olduğu gibi tipik olarak kıtaların iç kısımlarında yer alır.
Bakteriyel konjügasyona, çoğu zaman hatalı olarak cinsel birleşmenin veya üremenin bir benzeri olarak değinilir. Oysa bu süreç cinsel değildir, çünkü eşey hücrelerinin birleşip bir zigot oluşturmasıyla ilişkisi yoktur.

Olay verici bir hücreden alıcı bir hücreye genetik malzeme aktarımından ibarettir. Konjugasyon olabilmesi için verici bakterinin konjugatif, yani hareket ettirilebilir bir genetik unsura sahip olması gerekir, bu çoğu zaman bir konjugatif plazmittir. Çoğu konjugatif plazmid, alıcı hücrede benzer bir plazmidin olmadığını anlayacak bir sisteme sahiptir.

Aktarılan genetik bilgi alıcı hücreye bir yarar sağlayabilir, örneğin ona antibiyotik direnci verebilir veya ortamda bulunan bir besin maddesini daha iyi sindirmesini sağlayacak bir enzim sentezlenmesini sağlayabilir.

Ancak, bu genetik elemanlar bakterinin genetik parazitleri olarak, konjugasyon da bu elemanların kendini yeni konaklara aktarmak için evrimleştirmiş olduğu bir mekanizma olarak da görülebilirler.
asdfasdfasdf
Karasal biyomlar, aynı iklim koşullarını paylaşan büyük ekosistem tiplerinden oluşurlar. Her biyomun kendine özgü iklim tipi, bitki örtüsü ve hayvan türü vardır. Karasal biyom tiplerinin belirlenmesinde ve tanımlanasında iklimsel klimaks sonunda oluşan bitki örtüsü tipleri anahtar rol oynar. Yani bir bölgede hakim olan genel iklim koşulları tarafından belirlenen ve kararlı bir yapı gösteren bitki komünitelerinin oluşturduğu bitki örtüsü tipleri, karasal biyomların belirlemesinde ve adlandırılmasında etkili olur.
Diğer biyom tipleri ise genellikle daha az belirgin olan benzer dikey tabakalara sahiptir. Örneğin çayır biyomu , çeşitli ot türlerinin oluşturduğu bitkisel tabaka tarafından meydana getirilmiş bir taç tabakasına , döküntülerden oluşan tabakaya ve kök tabakasına sahiptir. Biyomların dikey olarak tabakalaşması , hayvan türleri için çok farklı habitatlar sağlar.
Orman Biyomları
Orman biyomları genellikle tropikal ve ılıman iklim kuşaklarında yayılış gösterirler. Bu kuşaklar birbirinden farklı iklim şartlarına sahiptir. Buna bağlı olarak, bu kuşaklarda yayılış gösteren orman biyomlarının kendine özgü karakteristik bitki örtüsü tipleri bulunur.
1- Kuzey Bölgelerin İğne Yapraklı Ormanları
Kuzey bölgelerin iğne yapraklı ormanları, yeryüzündeki en geniş karasal biyomudur. Başlıca ; Kuzey Amerika'nın kuzeyi ,Asya ve Avrupa kıtalarının kuzey kesimleri ile hemen hemen her iklim bölgesindeki dağlık alanların yüksek kesimlerinde yayılış gösterir.
Her dem yeşil olan bu orman bölgeleri kuzey bölgelerde "Kuzey Bölge Konifer Ormanları", "Boreal Ormanlar" ya da "Tayga" adını alır.
İğne yapraklı ormanları baskın bitki örtüsü Çam (Pinus) , Ladin ( Pieca) ve Göknar (Abies) cinslerine ait kozaklaklı ağaç türleri oluşturur. Kuzey bölgelerde iğne yapraklı ormanların yayılış gösterdiği alanlarda şiddetli don olaylarının görüldüğü ve kar örtüsünün uzun süre yerde kaldığı soğuk kış mevsimi hakimdir. Az yağış alan bu bölgelerde sıcak dönemlerin görüldüğü kısa süren yaz ayları, bitki türlerinin kısa büyüme mevsimini oluşturur. Geyik, boz ayı , kurt, vaşak, sansar , zerdava, oklu kirpi, baykuş, tilki, kartal , uçan böcekler ve kuşlar bu biyomun önemli hayvanlarıdır.
2- Ilıman Bölge Yaprak Döken Ormanları
Ilıman bölge yaprak döken ormanları , Kuzey Amerika'nın doğusu, Avrupa'nın batı ve orta kısımları Çin ve Japonya dahil Asya'nın doğu bölgesinde yer alır. Düzenli , bol yağışlı ve yaz aylarının nispeten uzun ve ılık olduğu orta enlemlerin ılıman kuşak özelliklerini gösteren bu ormanlarda geniş yapraklı ağaçlar hakimdir
Yaprak döken ormanlarda tipik olarak Meşe ( Quercus) , Karya (Carya) , Amerikan Kayını( Fagus grandifalia) , Şeker akçaağacı (Acer Saacharum) , Ihlamur( Tilia) ve Kestane ( Castanea) ağaçları yer alır. Yaprak döken ağaçların çok sık olarak yan yana durması bu biyomun en çarpıcı özelliğidir.
Yaprak döken ağaçlrın yayıldığı alanlarda dört belirgin iklimsel özellik görülür. Bunlar ;
Yıl içerisinde mevsimler arasında görülen çarpıcı farklılıklar
Kış aylarında oluşan don olayları
Kuraklık olmaması
Bitki büyüme mevsiminin nispeten uzun olması
şeklinde sıralanır.
Bu bölgelerde yaşayan ağaç türleri kış mevsiminden önce yapraklarını dökerek soğuk kış koşullarına uyum sağlarlar. Çünkü soğuk kış koşulları etkin şekilde fotosentez gerçekleştirmek için uygun değildir. Ayrıca terleme ile kaybedilen suyun aynı oranda donmuş toprak ortamından alınması oldukça zordur.
Ilıman bölge yaprak döken ormanlarda belirgin olarak ayırt edilen dikey tabakalaşma, hem bitki hem de hayvan türlerinin çeşitlilik göstermesine neden olur. Bu tabakalaşmada ağaçlar çatı tabakasını oluşturur. Çatının hemen altında kısa boylu ağaçlar yer alır. Daha sonra ise çalı tabaksı , otsu bitkilerin oluşturduğu tabaka ve zemin tabakasına rastlanır. Bu biyom yaşayan sincap, geyik, tilki ve ayı gibi birçok memeli ile kartal , ağaçkakan , ardıç kuşu gibi birçok kuş türü yaşar. Memeli hayvanların çoğu "hibernasyon" denilen kış uykusu durumuna geçerken bazı kuşlar da daha sıcak iklim bölgelerine göç eder.


3- Tropikal Yağmur Ormanları
Tropikal yağmur ormanları , ekvator kuşağı çevresindeki alçak rakımlı bölgelerde beş derece kuzey ve beş derece güney enlemleri arasında yer alır. Genellikle herdem yeşil olan ve geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşan bu ormanlar, yeryüzündeki en yüksek tür çeşitliliğine sahiptir.
Tropikal yağmur ormanları diğer ormanlarda nadir olarak bulunan belirgin bitki tiplerine sahiptir. İnce, uzun boylu ağaçlar yapraklarını aynı anda dökmezler. Yağmur ormanlarında ağaçların yanında ağaçlar kadar uzun olabilen dev otsu bitkiler de bulunur. Ayrıca , ancak bitkilerin üzerinde yetişebilen "epifit" bitkiler , ağaçların dallarını gövdelerini sarar. Benzer şekilde , odunsu sarmaşıklar olan "liyana"lar da ağaçların net görünmesine engel olur.
Tropikal yağmur ormanlarının bitki örtüsü 3-4 katmandan oluşan belirgin bir dikey tabakalaşmaya sahiptir. En üstteki çatı tabakası , çok uzun boylu, orta boylu ve kısa boylu ağaçlardan oluşan katmanlara ayrılmıştır. Daha alt tabakalarda ise otsu bitkilerden oluşan birkaç tabaka görülür. Bu tabakalaşma , yağmur ormalarında çok farklı düzeylerde sıcaklık , nem , ışık ve besin maddeleri bakımından farklı ortamların oluşmasına neden olur.
Örneğin en üst tabakadaki çok sıkı olan ağaçlar , daha alt tabakalara ve özellikle zemin bölgesine ışığın düşmesine engel olur. Dolayısıyla , orman zemini oldukça yoğun bir gölge altında kalır. Bu nedenle, orman zeminine özgü olan küçük ötsu bitkiler çok sayıda görülmez
Tropikal yapmur ormanlarında yağış düzenlidir ve tüm yıla yayılır.

Sıcaklık 18° altına düşmez.
Mevsimler arası farklılıklar görülmez
Gün uzunluğu yıl boyunca çok az değişir.
Canlıların üreme olayları yıl boyunca devam eder.
Çayır Biyomları
Çayır biyomları yayınldığı bölgeye göre step, bozkır veya preri olarak adlandırılır.
Ekosistem : Ekosistem belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan canlılar ve cansız çevrenin oluşturduğu bir bütündür.
Biyosfer : Yerkürenin canlı barındıran bölümüne biyosfer adı verilir.
Biyom : Biyom, biyosferin aynı iklim koşullarında ve aynı bitki örtüsünün egemen olduğu çok geniş bölümleridir.
Hazırlayan :
Sevgi Helin Tilkicioğlu
Full transcript