Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni Hazırlayan Etkenler

No description
by

Eslem Mollaoğlu

on 18 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni Hazırlayan Etkenler

Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni Hazırlayan Etkenler
Atatürkçülük'ün amacı, Atatürk’ün Türk toplumunun refahı ve huzuru için devlet ve toplum yaşamında yaptığı inkılaplara ve ilkelere bağlı kalmak, yaşatmak ve yücelterek gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Lloyd Georges’in "Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki, o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu." sözünde bahsettiği gibi 20. yüzyılda yetişen dünyanın en büyük liderlerindendi.
Atatürk’ün, günümüzde geçerliliğini koruyan ve gelecekte de koruyacağına inandığımız düşünce sisteminin oluşumunda;
Aile ve yetiştiği ortam,
Eğitim hayatı,
Yerli ve yabancı yazarlara ait okuduğu eserler,
Avrupa’daki gelişmeler ile bunların Osmanlı Devleti üzerinde ki olumsuz etkileri, başlıca etkenlerdir.
Aile ve yetiştiği ortam
Mustafa Kemal’in ailesi Selanik’te yaşayan devlete ve geleneklerine bağlı bir Türk ailesidir.
Gençlik günlerinin geçtiği Selanik ve Manastır’ın içinde bulunduğu Makedonya, batı fikir akımlarının ve yeni düşüncelerin Osmanlı topraklarına ilk girdiği yerlerden biri olduğu gibi bu fikirlerin rahatça tartışılabildiği bir konumdaydı.
Tarih öğretmeni sayesinde Türk Tarihi’ne büyük ilgi duymaya başlamıştı.
Eğitim Hayatı
Selanik Askeri Rüştiyesi’nde kültürel yayınlara ilgi duyan Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi’nde önemli düşünürlerin eserlerini okuyarak kişi hak ve özgürlüklerine yönelik fikirleri benimsemeye başlamıştı.
Avrupa’daki gelişmelerin etkisi
15 ve 16. yüzyıllarda görülen “ Rönesans ve
Reform” olayları ile bunların sonucu ortaya
çıkan edebiyat, güzel sanatlar ve din alanında
ki gelişmeler, aydınlanma çağında bilim
ve aklın ön plana çıkması, Fransız İhtilali ile
yayılan, eşitlik adalet, özgürlük, milliyetçilik
ve demokrasi fikirleri tüm dünyayı etkilemişti.
Osmanlı Devleti’nin Durumu
Osmanlı İmparatorluğu bir yandan milliyetçilik akımının etkisi ile bağımsızlık hareketlerinin yaygınlaşması ile parçalanıp, sömürgeci devletler
tarafından paylaşılırken diğer yandan ekonomideki gelişmeleri izleyemediğinden ekonomisi bozulmuştu.
İstanbul Harp Okulu yılları, bir yandan “vatan
ve millet” fikirlerinin olgunlaşmasında diğer
yandan çağdaşlaşma düşüncelerinin gelişmesinde etkili olmuştur.
Yerli ve Yabancı Yazarların Etkileri
Manastır Askeri İdadisi’nde iken Meşrutiyet
ve Hürriyet fikirlerinden etkilendiği Namık
Kemal’i “Türklerin yüzyıllardır beklediği ses”
diye nitelendiren Mustafa Kemal, Türkçü
şair Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden
de etkilenmişti.
Manastır Askeri İdadisi’nde iken Meşrutiyet
ve Hürriyet fikirlerinden etkilendiği Namık
Kemal’i “Türklerin yüzyıllardır beklediği ses”
diye nitelendiren Mustafa Kemal, Türkçü
şair Mehmet Emin Yurdakul’un şiirlerinden
de etkilenmişti.
Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşmasında
yalnızca ülkemizin yazar ve şairleri
değil, olayları akılcı bir şekilde değerlendirme
konusunda Rasyonalizm (akılcılık)
akımının temsilcilerinden Descartes
ile Kant’ın eserleri, Voltaire, Cumhuriyetçi
ve özgürlükçü fikirleri ile Fransız İhtilalinin
fikir adamlarından Jean Jacques Rousseau ve
Montesquieu’nün cumhuriyetin erdemleri ile
ilgili fikirleri etkilemiştir.
18. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan
“sanayi devrimi” ise sömürgeciliği hızlandırmıştı.
Namık Kemal
Mehmet Emin Yurdakul
Tevfik Fikret
Jean Jacques Rousseau
Montesquieu
Eslem MOLLAOĞLU
296 11-G
Full transcript