Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diagnoza pielegniarska wg Północnoamerykańskiego Towarzystwa

No description
by

Gosia Szkup

on 8 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diagnoza pielegniarska wg Północnoamerykańskiego Towarzystwa

Stosowanie rozpoznań pielęgniarskich Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem
Po dokonaiu oceny pacjenta/klienta należy wybrać właściwe rozpoznanie pielęgniarskie wykorzystujac umiejętność myślenia krytycznego.
Etapy wyboru rozpoznania pielegniarskiego:

A. Podkreślenie objawów/cech charakterystycznych przy użyciu kolorowego zakreślacza


73-letni mężczyzna został przyjety do oddziału z rozpoznaiem POChP, informuje ze ma ,,trudności z oddychaniem w czasie chodzenia na krótkich odcinkach", ,, w czasie poruszania się czuję, że serce galopuje" (tętno 110 u/min), ,,czuję się zmęczony przez cały czas", ciagle wykonuje ruchy rękami i patrzy w okno.
Diagnoza pielęgniarska wg Północnoamerykańskiego Towarzystwa Diagnoz Pielęgniarskich- NANDA
Stosowanie rozpoznań pielęgniarskich
Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem
B. Tworzenie listy objawów (ułóż krótką listę objawów z podkreślonych wcześniej informacji)

POChP:
,, odczuwam trudności z oddychaniem podczas chodzenia na krótkich dystatnsach''
,,czuję jakby serce galopowało''- tętno 110 u/min
,,jestem zmeczony cały czas''
ciagle wykonuje ruchy rękami i patrzy przez okno

Stosowanie rozpoznań pielęgniarskich
Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem
C. Łączenie objawów w grupy

POChP:
trudności z oddychaniem podczas chodzenia na krótkich dystatnsach
czuje jakby serce galopowało
odczuwa ciagłe zmęczenie
stale wykonuje ruchy rękami i patrzy przez okno


Stosowanie rozpoznań pielęgniarskich
Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem
D. Analiza


Dokonaj interprtacji objawów subiektywnych:
,,trudności z oddychaniem podczas chodzenia na krótkich dystatnsach"=duszność wysiłkowa- cecha charkaterystyczna nietolerancji wysiłku
,,czuje jakby serce galopowało"= nierpawidłowa praca serca w odpowiedzi na wysiłek fizyczny, cecha charakterystyczna nieolerancji wysiłku
,,jestem zmęczony przez cały czas"= werbalna informacja o osłabieniu, cecha charakterystyczna nietolrancji wysiłku
Dokonaj interprtacji objawów obiektywnych:
stale wykonuje ruchy rękami i patrzy przez okno= ruchy bezcelowe, ruchy dłoni, cechy charakteryczne lęku
patrzenie przez okno= słaby kontakt wzrokowy, unikanie kontaktu wzrokowego, cechy charakterystyczne lęku
Diagnoza pielęgniarska
Proces myślenia o diagnozach pielęgniarskich stanowi
szkielet dla profesjonalnego wykonywania zawodu pielęgniarki

Jest podobny do kroków stosowanych w pracy naukowej oraz strategiach rozwiązywania problemów

Kluczową częscią procesu myślenia o rozpoznaniach pielęgniarskich jest myślenie krytyczne
1. Ocena klienta (assessing)- przeprowadzenie oceny pielęgniarskiej

2. Proces diagnozy (diagnosing)- stawianie rozpoznania pielęgniarskiego

3. Planowanie (planning)- forumłowanie i pisanie celów opieki oraz określenie właściwych interwencji pielęgniarskich w oparciu o dowody naukowe (badania)

4. Wdrażanie planów opieki (implementing)

5. Ocena efektów opieki pielegniarskiej (evaluation)- wdrożenie zmian wg potrzeb
Proces myślenia wg ADPIE
Stosowanie rozpoznań pielęgniarskich
Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem
Nietolerancja wysiłku fizycznego
-
Czy rozpoznanie jest właściwe dla tego pacjenta?

Aby potwierdzić czy rozpoznanie jest właściwe dla pacjenta sprawdź rozpoznanie NANDA, czy definicja opisuje objawy obserwowane u klienta?

,,Niedobór energii fizycznej lub psychicznej do wytrzymania lub wykonania wymaganych lub pożadanych codziennych aktywności"

U pacjenta obecne powinny być róznież cechy charakterystyczne (objawy) dla danego rozpoznania

,, werbalne informacje o zmęczeniu, nieprawidłowy rytm serca w reakcji na wysiłek fizyczny, duszność wysikowa"

Innym sposobem na sprawdzenie rozpoznania pielęgniarskiego a jest wyszukanie rozpoznania medycznego, w tym przypadku POChP i ustalenie
Czy nietolerancja wysiłku fizyczynego znajduje sie na liście dla tego rozpoznania medycznego?

tworzenie mapy koncepcyjnej- przestawienie objawów w postaci schemetu i przypisanie objawów do rozpoznania pielęgniarskiego
Tworzenie trzyczęściowego rozpoznania pielegniarskiego- zebranie wszystkich inforamcji
Opis przypadku:
Starszy mężczyzna mający kłopoty z oddychaniem

Problem- wybór rozpoznania pielęgniarskiego

nietoleranja wysiłku fizycznegoEtiologia- spisanie grupy czynników ziazanych z ...

zaburzeniami równowagi pomiędzy dostępnościa tlenu a potrzebami organizmuObjawy- spisanie cech charakterystycznych przdmiotwoch i podmiotowych

werbalne informacje o zmęczeniu (
trudności z oddychaniem w czasie chodzenia
), duszność wysiłkowa i nieprawidłowy rytm serca w reakcji na wysiłek fizyczny (galopujace serce)
NANDA – Północnoamerykańskie Towarzystwo Pielęgniarskie podjęło działania na rzecz uporządkowania i usystematyzowania diagnoz pielęgniarskich, dla potrzeb przetwarzania informacji przy użyciu dostępnych środków elektronicznych.

Stworzono pierwszą taksonomię diagnoz pielęgniarskich, które zostały przedstawione w układzie alfabetycznym i przypisano im odpowiednie kody cyfrowe

jest to stwierdzenie opisujące stan zdrowia pacjenta (objawy przedmiotowe i podmiotowe, np. lęk, ból), które pielęgniarka może zgodnie ze swoimi uprawnieniami zidentyfikować i podjąć (zlecić) interwencje w celu utrzymania zdrowia oraz zmniejszenia, wyeliminowania bądź zapobiegania jego zmianom

wg NANDA
(North AmericanNursing Diagnosis Association)

jest to dwu- lub trzyczęściowe
stwierdzenie opisujące reakcję pacjenta lub jego rodziny na sytuację lub problem zdrowotny

Diagnoza pielęgniarska

Aktualny

problem jest obecny, celem interwencji jest
zredukowanie lub wyeliminowanie problemu, także monitorowanie stanu (reakcji)

Potencjalny

problem może wystąpić, celem interwencji jest zapobieganie jego wystąpieniu poprzez redukcję czynników ryzyka, również monitorowanie

Możliwy

problem prawdopodobnie występuje, celem interwencji jest dalsze zbieranie danych w celu potwierdzenia lub wykluczenia problemu

1 człon
-kategoria diagnostyczna, tj. określona reakcja pacjenta na problem zdrowotny

2 człon
-czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka opisanej reakcji

„ryzyko infekcji dróg moczowych spowodowane cewnikowaniem pęcherza moczowego”

1 człon
– kategoria diagnostyczna

2 człon
– czynniki etiologiczne lub czynniki ryzyka

3 człon
- objawy obiektywne i subiektywne, potwierdzające
rozpoznanie problemu„zmniejszona tolerancja wysiłku fizycznego spowodowana
zaburzeniami wymiany gazowej, objawiająca się dusznością
wysiłkową i dużym zmęczeniem”

Struktura dwuczłonowa
Struktura trzyczłonowa
Typy diagnoz wg NANDA
Dziekuję za uwagę
dr hab n. zdr. Elżbieta Grochans, prof. nadzw. PUM
Zakład Pielęgniarstwa PUM

NANDA diagnozy (w liczbie 99) sklasyfikowała w obrębie 9 kategorii
diagnostycznych (sposobów reagowania człowieka)

1. Wymiana
2. Komunikowanie
3. Odnoszenie się
4. Wartościowanie
5. Wybieranie między alternatywami
6. Poruszanie się
7. Spostrzeganie
8. Zorientowanie
9. Odczuwanie
Struktura katalogu NANDA
Struktura katalogu NANDA
WYMIANA
1.1.2.1. Odżywianie, zmieniony sposób, więcej niż organizm wymaga
1.1.2.2. Odżywianie, zmieniony sposób, mniej niż organizm wymaga
1.1.2.3. Odżywianie, zmieniony sposób, potencjalnie możliwe więcej niż
organizm wymaga
1.2.1.1. Potencjalna infekcja
1.2.2.1. Potencjalna możliwość zmiany temperatury ciała
1.2.2.2. Obniżona temperatura ciała
1.2.2.3. Podwyższona temperatura ciała
1.2.2.4. Nieefektywna termoregulacja
TRZYCZĘŚCIOWY SYSTEM
DIAGNOSTYCZNY

P- PROBLEM
- nazwa rozpoznania zwięzły termin

E- ETIOLOGIA
- czynniki związane lub odpowiedzialne za wystąpienie problemu

S- SYMPTOMY
- grupa cech charakterystycznych
NOC-
Nursing Outcomes Classification- Klasyfikacja wyników opieki-
rezultaty określane jako koncepcje odzwierciedlające aktualny stan pacjenta (opiekuna, rodziny, społecznośći), raczej postrzeganie reakcji (na zastsowane interwencje) niż określenie czekiwanych celów


NIC-
Nursing Interventions Classification- Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich
- zawiera opis interwencji pielęgniarskich dla poszczegolnych diagnoz wraz z EBN, jest to mapa drogowa wskazujące najlepszą drogę opieki pielęgniarskiej.
1. Zagadnienie np.
ZUM
2. Propozycje I częsci diagnozy pielęgniarskiej np.
ból, upośledzone wydalanie moczu, nietrzymanie moczu
3. wybieram-
upośledzone wydalanie moczu
-
defincja
,
charakterystyka (potwierdzam objawy)
,
czynniki związane ( potwierdzam etiologię) =
TRZYCZĘSCIOWA DIAGNOZA
4.
NIC
5.
NOC
Korzystanie z katalogu
Full transcript