Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kansalaisottelemattomuus

No description
by

Jaakko Pitkänen

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kansalaisottelemattomuus

Kansalaisottelemattomuus

Henry David Thoreau (1817 - 1862)
Amerikkalainen filosofi ja kirjailija. Kirjoitti mm. kirjan Walden - elämää metsässä.
Tunnettu myös esseestään "Resistance to Civil Government" (suom. kansalaistottelemattomuudesta).
Vastusti Yhdysvalloissa harjoitettua orjuuta ja Meksikon sotaa.
Mahatma Gandhi (1869 - 1948)
Johti väkivallattoman vastarinnan (satyagrah) kamppailua joka johti Intian itsenäistymiseen (1947). Hindu, mutta uskoi eri uskontojen sopuisaan rinnakkaiseloon.
Valtio ja laki
Valtion ylöskirjattuja ja valvomia sääntöjä kutsutaan laiksi. Kaikki valtiot eivät suinkaan ole demokraattisia, eivätkä kaikissa valtioissa kaikki ole yhtäläisia ja tasa-arvoisia lain edessä.
Oikeudenmukaisessa valtiossa pitäisi olla oikeudenmukaiset lait, eli lailla ja moraailla pitäisi olla jokin yhteys.
Moraali ja etiikka
Etiikka on moraalin filosofista pohdintaa. Filosofiassa on esitetty esimerkiksi normatiivisen etiikan teorioita, eli teorioita siitä minkälaisiin asioihin moraalikäsityksien pitäisi pohjata. Olemalla moraalikäsitysten suhteen johdonmukainen voidaan haastaa vallitsevia näkemyksiä.
Otteita "Kansalaistottelemattomuudesta"
"Onko kansalaisen mikään pakko luovuttaa omaatuntoaan - pientä osaakaan siitä, edes hetkeksi - lainlaatijoiden käyttöön? Miksi kenelläkään muutoin olisi omatuntonsa? Mielestäni meidän tulee olla ensisijaisesti ihmisiä ja vasta toissijaisesti alamaisia."
Moraali ja yhteisö
Moraalilla voidaan viitata tietyssä yhteisössä vallitseviin sääntöihin ja käsityksiin hyvästä, pahasta ja oikeasta ja väärästä. Yksilöllä on kuitenkin oma moraalitajunsa, ja se voi poiketa yhteisön käsityksistä. Kummassakin tapauksessa voidaan kysyä mihin moraalikäsitykset perustuvat? Ovatko ne järjellisiä vai eivät?
Thoreau
Naisasialiike eli feminismi
Naisasialiike eli naisliike eli feminismi on aate, joka pyrkii parantamaan naisten yhteiskunnallista asemaa ja muuttamaan sukupuolirooleja merkittävästi. Sen mukaan naisille ja miehille tulee olla samat oikeudet ja mahdollisuudet. Naisliikkeeksi nimitetään naisten oikeuksia ajavaa järjestäytynyttä liikettä, joka tavoittelee naisten syrjinnän lakkauttamista ja naisille täyttä tasa-arvoa kaikissa asioissa

Klassikkoja: Mary Wollstonecraft - Vindication of the rights of women (1759 - 1797) - Simone de Beauvoir - Le Deuxieme Sexe (1949).
Utilitarismi ja feminismi
John Stuart Mill kirjoitti vaimonsa Harriet Taylor Millin kanssa kirjan "The Subjection of Women" 1869. Kirjassa puolustetaan naisten oikeuksia utilitarismin pohjalta. Millien kirjoitus vaikutti myös suomessa käytävään keskusteluun naisten oikeuksista.
Naisasialiike ja naisten äänioikeus suomessa
Suomen naisasialiikkeen keskeinen hahmo oli kirjailija Minna Canth (1844 - 1897). Canthin luona kuopiossa kokoontui kirjallinen keskustelupiiri, jossa asiaa puitiin.

Suomessa ensimmäinen Euroopassa naisille yleinen ja yhtäläinen äänioikeus (1906). Työväenliikkeellä tässä kehityksessä olennainen rooli.
Suffragetit muualla
Yhdysvaltoihin ja Englantiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus tuli vasta 1920. Englannin suffgettien taistelua johti Emmeline Pankhurst (1858 - 1928), joka johti useaa mielenosoitusta, joutui pidätetyksi ja meni nälkälakkoon.
Toisen aallon feminismi?
Lainsäädännön muuttaminen ei kuitenkaan muuttanut läheskään kaikkea. Niin sanottu toisen aallon feminismi keskittyi naisten rooleihin yhteiskunnassa ja niiden epätasa-arvoa ylläpitävään puoleen. Toisen sukupuolen lisäksi toisen aallon feminismin klassikko on Betty Friedanin klassikko "The feminine mystique". Myöhempiä kehityskulkuja ovat mm. yhteenliittyminen seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavien ryhmien kanssa.
Hyve-etiikka
Antiikissa suosittiin hyve-etiikkaa. Tiettyjen toimintaohjeiden sijaan hyve-etiikassa ajatellaan moraalin nousevan ihmisen luonteenpiirteistä. Hyveitä ovat esimerkiksi oikeudenmukaisuus, rohkeus, reiluus ja anteliaisuus. Ongelmana on luonteenpiirteiden tarkempi määrittely. Hyviin puoliin kuuluu se, että moraali ei jää teoreettiseksi ideaksi.
Seurausetiikka
Seurausetiikan suosituimpia muotoja ovat Jeremy Benthamin ja John Stuart Millin kehittämä utilitarismi. Utilitarismin mukaan oikea teko (tai sääntö) on sellainen joka tuottaa kaikkein vähiten kärsimystä ja eniten onnea suurimmalle lukumäärälle. Hyviä puolia: on auttanut kyselaistamaan epäoikeudenmukaisia perinteitä. Ongelmia: Palautuvatko kaikki arvot tosiaankin mielihyvään? Miten tämä summa lasketaaan?
Velvollisuusetiikka
Velvollisuusetiikan mukaan teon hyvyys ei riipu seurauksista, vaan on olemassa tiettyjä velvoitteita joita on aina noudatettava. Dogmaattinen tai fundamentalistinen uskonnollinen moraali on velvollisuuseettistä ("Älä tapa.").

"Vakaumuksensa puolesta toimiminen - tieto siitä mikä on oikein, ja toiminta sen mukaan - on omansa muuttamaan asioita ja niiden välisiä suhteita. Se on ytimeltään vallankumouksellista eikä rakennu pelkästään vanhojen arvojen varaan. Se ei erota vain valtiota ja kirkkoja, se jakaa perheitä ja vihdoin myös yksilön, erottaessaan hänessä saatanallisen jumalallisesta."
Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeen (civil rights movement) keskeinen hahmo. Kingin toiminta lähti liikkeelle Rosa Parksin aloittamasta bussiprotestista.
Martin Luther King Jr. (1929 - 1968)
Myanmarin (entisen Burman) sotilashallintoa vastustanut ihmisoikeustaistelija. Uskoi Gandhin väkivallattoman vastarinnan keinoihin. 15 vuotta arestissa, vapautui 2010.
Aung San Suu Kyi 1945 -
Moraali ja laki ovat eri asioita. Vaikka demokraattisessa (eli kansanvaltaisessa) valtiossa lain ja yleisten moraalikäsitysten välillä on yhteys, voidaan yksilön ja yhteisön käsitykset oikeasta ja väärästä nähdä laista erillisenä.
Moraalin ja lain suhteesta
Velvollisuusetiikan tunnetuin filosofinen muoto on Immanuel Kantin kategorinen imperatiivi: "Toimi vain sellaisen periaatteen mukaan jonka voisit toivoa tulevan yleiseksi laiksi". Kant kytkee moraalin toiminnan motiiveihin ja hyvään tahtoon, ei seurauksiin.
Eksistentialistinen etiikka
Eksistentialistien mukaan ihmisen toimintaa eivät sido mitkään pysyvät säännöt. Jokainen tilanne on erilainen ja ainutlaatuinen. Ihminen on vapaa valitsemaan toimintansa, mutta tämän vapauden vuoksi hän kantaa valinnoistaan myös vastuun. Ihminen joka syyttää valinnoistaan muita on "kaksinaamainen". Hän ei ole sinut omantuntonsa kanssa.
Full transcript