Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PANANALIKSIK SA FILIPINO

yey
by

Nestor Noel Pascua

on 4 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PANANALIKSIK SA FILIPINO

INTRODUKSYON:
Paglalahad ng Suliranin:
Background of the Study
SAKLAW AT DELIMITASYON
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
Ang kahalagahan ng pag-aaral na ito ay para makalikha pa siya ng mga impormasyon at makagawa ang isang researcher ng isang konklusyon na puwedeng niyang ipaalam sa ibang tao upang mas maging laganap ang kaalaman ng mga tao tungkol sa pag-aaral na ito. Ang pag-aaral na ito ay magiging tulong sa kanila upang malaman ang mga nakakaapekto sa pagkatuto ng kanilang mga estudyante. Ang pag-aaral na ito ay tutulong sa mga mamamayan na maging bukas ang kanilang mga isip at makagawa ng mga iba’t ibang opinion at suhestiyon para makatulong sa estado ng edukasyon ng ating bansa.


Edukasyon, sinasaklaw nito ang estado ng pag-aaral ng mga estudyante at kalidad ng pagtuturo ng mga guro sa isang bansa. Ito ang tumutulong sa isang bansa upang maging progresibo at maunlad. Ngunit kay rami ng problemang panlipunan ang kinakaharap ng ating bansa at isana nga rito ang Edukasyon. Isang problemang nais ng matuldukan ng ating gobyerno. Sa panahon ngayon, kay rami nang kabataan ang hindi nakakapagtapos ng pag-aaral at ang pangunahing dahilan nito ay kahirapan na isa pang malaking problemang
kinakaharap ng bansang Pilipinas.

Ipinasa nina:
Mangusan, Joseph
Delfin, Edward
Pascua, Nestor
Bautista, Joshua
Guimbatan, Paolo

“Ang Guro Bilang Isang Mahalagang Salik
sa Pagkatuto ng mga Estudyante”


Ayon sa aming nakuhang datos, mas komportable at nakakatulong sa pag-aaral ng
mga estudyante ang mababait, palatawa at masasayahin na guro ngunit medyo malaki
din ang porsyento ng mga estudyanteng mas natututo kapag strikto ang guro. Nakakuha ng pinakamababang porsyento ang mga gurong lagging seryoso.

CHAPTER 3
Pagkuha ng Kasangkot ng Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa katangian ng guro na nakakaapekto nga ba sa estudyante. Itatalakay rin ditto ang mga problema, dahilan at epektibong solusyon sa mga suliranin na tungkol sa Edukasyon. Ang mga impormasyong makukuha ay
tumutulong upang mas makagawa ng isang mas epektibong proposiyon at impormasyon na magmumulat sa mga tao na ang pag-aaral ng mabuti ang susi sa isang masagang buhay at kinabukasan.


LAYUNIN:
Ang pananaliksik na ito ay nakatutok sa pagbibigay at paggawa ng mga kongkretong
impormasyon at datos na ukol sa mga katangian, kahusayan atbp. na nakakaapekto sa
pagkatuto ng mga estudyante. Kami ay mangangalap ng mga datos sa mga estudyante at marahil ay sa mga guro din ng Pamantasan ng San Luis na makakatulong sa pagsasagawa ng pananaliksik na ito.

II. METODOLOHIYA
Methodology
Prepare the mentioned materials . Strictly follow the indicated equivalent measurements.
Third, filter the mixture using the rug or filter paper, into another cup to remove the Whole pieces of charcoal.
In getting the results, the researchers consider the following: Odor, Color, and Eraser test. The researchers had set ups A, B and C with different measurements of its components. The researchers used their products in a room with a temperature of 30°C, by sketching a shaded rectangle for each set up and the commercialize one for the eraser test. The color chart (from white to black) was used in getting the color of each set up for the intensity test.
Procedures:
Materials needed:
First, Pound the charcoal into its smallest pieces.
Second, mix the charcoal, used engine oil and cooking oil based on the given measurements per trial.
Fourth, put it in a Vial using the Stirring rod or Transfer the final product into the Whiteboard Cartridge. Lastly record and observe the results.
Kongklusyon at Rekomendasyon:
Ang guro ay isang mahalagang salik sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sila ang ating
pangalawang ama at ina na gumagabay at nagtuturo sa atin sa paaralan. Sila rin ay
tumutulong sa paghuhubog ng katauhan ng mga kabataan. Bilang isang guro, isa ito sa
kanilang responsibilidad para sa mga kabataan na maaaring sumunod sa kanilang yapak o
kaya nama’y sumunod na presidente ng bansa.
Bilang guro at bilang isang tao, magkakaiba ang mga ito. May mababait, masayahin at
palatawa ngunit mayroon naming gurong masungit, strikto at nakakatakot lalo na sa mga
maliliit na kabataan. Ang magkakaibang ugaling ito ay isa sa mga nakakaapekto sa pagkatuto
ng mga estudyante. Ang paraan ng pagtuturo ng guro ay isa rin sa mga nakakaapekto sa
pagkatuto, mabuti man o masama.
Nirerekomenda ng mga mananaliksik ng pag-aaral na ito na magkaroon ng isang mas
epektibong pag-aaral hango sa mga nakakaapekto sa pagkatuto ng mga mag-aaral
upang malaman at maisabuhay ng mga susunod na guro ang mga epektibong paraan
ng pagtuturo at pakikisalamuha sa kanila.

Talaan ng Sanggunian
MARAMING SALAMAT PO!
:))
Apendiks:
pH Indicators
Beakers
Mortar and Pestle
Stirring Rods
Graduated Cylinders
Medicine Droppers
Funnels
Beakers
50ml Charcoal
50ml Used Engine Oil
Cooking Oil
Commercialize Ink (PILOT)
18
17
16
15
14
13
12
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Ang mga datos na aming nakalap sa kwestiyoner ay kinuha sa mga estudyanteng nag-aaral sa Pamantasan ng San Luis sa Baguio City mula noong Enero 6 hanggang 14. Ang mga nakalap naman naming mga datos at impormasyon na galing sa internet ay mula sa mga sites na ito:

http://www.ehow.com/info_8087448_theories-teacher-perception-social-change.html
http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar93/vol50/num06/Why-Teachers-Must-Become-Change-Agents.aspx
http://rer.sagepub.com/content/81/4/493.abstract

Pangongolekta ng Datos
Pag-aanalisa sa mga datos:
Pamamaraan sa Pananaliksik
Ang pag-aaral na ito ay tungkol sa mga guro bilang isang mahalagang salik sa pagkatuto ng mga estudyante. Sa pag-aaral na ito ay sisikaping masagot ang mga sumusunod na mga
tanong:

1. Ano ano ang mga iba’t ibang katangian ng mga guro na nakakaimpluwensya sa pagkatuto ng mga mag-aaral?

2. Paano ito nakakaapekto sa pagkatuto ng mga estudyante?
Maraming nakaka-impluwensiya sa mga kabataan
ngayon. Mga problemang pampamilya, pampinansiyal, at ang iba’y napapabarkada. Isa
pang problemang pang-edukasyon ang mababang kalidad ng pagtuturo. Dahil nga sa mga
maling metodolohiya na naituturo sa mga kabataan, inaakala nito na ito’y tama

Sa gitna ng krisis di maikakaila na ang kahirapan ang pinakamatinding suliranin. Lahat ng tao ay nararanasan ito, partikular na ang mga kabataang Pilipino. Itinuturing ang mga ito na pinakamahalagang kayamanan ng bansa. Ngunit, ang mga kabataan ngayon ay di lamang sa pag-aaral napupunta ang atensyon, may iba na kailangan pang maghanap ng trabaho at ikabubuhay matustusan lamang ang kanilang pangangailangan at pag-aaral. Napakalaking bagay kasi basta nakatapos ng pag-aaral at mayroong titulo . Edukasyon ang kauna-unahang solusyon sa kahirapang tinatamasa at nararanasan . Sa panahon ngayon, napakaraming estudyanteng napapatigil at di natatapos sa pag-aaral sa kadahilanang kulang at kapos sa pinansyal na suporta. Mayroong ilan na mapalad na nakukuhang iskolar, ngunit di lahat ay maaaring maging iskolar sapagkat pili lamang. Kaya naman, karamihan sa mga kabataan sa kasalukuyang panahon ay
nagdedesisyong maging isang manggagawang mag-aaral na lamang. Mahirap man ang
magbanat ng buto habang nag-aaral ay kinakaya ng mga nasabing mag-aaral makamit
lamang ang hinahanggad na diploma ng pagtatapos.

Pagkuha ng Kasangkot ng Pananaliksik
Pamamaraan sa Pananaliksik
Pangongolekta ng Datos
Pag-aanalisa sa mga datos
Ang mga napiling respondent sa pananaliksik na ito ay mga kalalakihan at
kababaihan na edad 16-20 na kabilang sa mga magkakaibang kurso na matatagpuan sa Pamantasan ng San Luis. Ang mga respondent ay may sapat na kaalaman sa mga nakakaapekto sa
kanilang pag-aaral hinggil sa pagtuturo ng kanilang mga guro.

Ang pananaliksik na ito ay nasa pamaraang inpormatib kung saan inilalahad ang mga sanhi at dulot o epekto ng guro sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Pang-edukasyon na pananaliksik na sinasakupan kung paano natututo ang mga tao. Ito rin ay nasa pamaraang qualitative.

Ang instrumentong ginamit sa pananaliksik na ito ay ang pangangalap ng mga impormasyon sa pamamagitan ng
mga aklat, diyaryo, dokumento, internet at ang paggamit ng
kuwestiyoner. Ang mga kuwestiyoner na ginamit at para sa pagkuha ng porsiyento at bahagdan na batayan at basehan sa mga tanong na aming binigay na kung saan sinagutan ng mga
respondent.

Sa aming ginawang kuwestiyoner na naglalaman ng sampung tanong na may mga mapagpipiliang mga sagot. Ang mga sumusunod ay ang kanilang mga napiling kasagutan sa mga tanung:
Ayon sa aming nakalap na datos, mas maraming mga guro ang gumagamit ng blackboard,
sumusunod ang hand outs at projectors. Ang mga hindi masyado nagagamit ay ang libro at
visual aids.

Ayon sa datos, halos magkaparehas ang porsyentong nakuha sa mga mabibilis at
magugulong magturo na mga guro sa hindi maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral. Halos
parehas din ang nakuhang porsyento sa kulang kaalaman at maingay na klase.
Full transcript