Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MEDYA PLANLAMA EĞİTİM

No description
by

ahu özek

on 26 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MEDYA PLANLAMA EĞİTİM

Hedef bir evrende bir ilanı ya da bir spotu belli bir zaman içinde görenlerin yüzdesi
Örnek: Eğer bir TV spotu 7 rating almışsa, bu hedef kitlenin %7’sinin o spotu gördüğü anlamına gelir.
Yani ratingler daha önce tanımlanan bir hedef kitlenin bir yüzdesi olarak hesaplanır.


MEDYA PLANLAMA EĞİTİM
Medya Planlama Nedir
Medya Terimleri
Medya Planlama Süreci

Medya Planlama Nedir

Medya Planlamasını yapmamız için cevaplamamız gereken bazı sorular var;

Ne kadar potansiyel tüketiciye erişmem gerekiyor ? Hedef Kitlem kim ?
Reklam mesajımı hangi medya aracı veya araçlarını kullanarak hedef kitleme iletmeliyim ?
Potansiyel tüketiciler, bir reklamı belirlenen zaman dilimi içerisinde kaç kere görmeliler ?
Reklam Hangi dönemde zaman dilimi içerisinde dönmeli ?
Reklam, Ülkenin hangi pazarında , bölgesinde görülmeli ?
Her bir medya aracı için ne kadarlık bir bütçe ayırmalıyım ?

MEDYA PLANLAMAYI ETKİLEYEN DEĞİŞKENLER

Bütçe
Yaratıcı çalışma
Ürünün kendisi
Markanın kendisi
Medyanın geçmişteki kullanımı
Rakiplerin medya kullanımı
Rakiplerin medya harcaması

Medya Araçlarını Seçerken...


Optimum Miktarda Frekans (veya tekrar) elde etmeyi

En düşük bin kişiye erişim maliyeti(maliyet etkinliği) gerçekleştirmeyi

Ulaşılamayan potansiyel müşteri sayısını en aza indirgemeyi,

Bunları,belirlenen bütçe dahilinde sağlamayı amaçlamalıyız.

grp
Ratinglerin toplamına GRP (Gross Rating Point ) denir.

Bazı ajanslarda TRP (Total Rating Point) denildiği de duyulmuştur

Bir kampanyanın toplam ratingi 100’den fazla olabilir.

Dublikasyonludur; Bazı kişiler bir reklamı birden fazla kez görebilir.
Dolayısıyla GRP reklamımızı kaç değişik insanın gördüğü bilgisini vermez.

Bir kampanyanın GRP’leri bize kampanyamızın etkisi hakkında bilgi verir.
500 grplik bir kampanya 100 grplik bir kampanyadan daha etkilidir diyebiliriz

ERişim (REACH)
Bir kampanya, yayın, ya da dönem içinde reklamı en az bir kez görenlerin toplam hedef kitledeki yüzdesel oranıdır.
Reklamı en az bir kez görmek/duymak demektir.

Örnek Evren = 1,000,000
Bir kampanya %80 erişim sağlarsa:
Hedef kitlenin %80’i kampanyayı bir kez görmüş demektir.
Hedef kitle içinden 800,000 kişi kampanyayı görmüş demektir.
Bir ürüne veya hizmete ait reklam mesajinı potansiyel tüketicilere iletmenin en iyi yolu nedir ?” sorusuna yanit bulmak için verilmiş bir dizi kararlar zinciridir.
MECRALAR
ULUSAL ve TEMATİK TV
ULUSAL GAZETELER
YEREL TV KANALLARI
ULUSAL RADYO
YEREL RADYO
YERELYAZILI BASIN (GAZETE-DERGİ)
SOSYAL MEDIA (TWITTER,FACEBOOK,YOUTUBE)
İNTERNET
OUTDOOR

Evren
Belli bir aktivitenin potansiyel hedef kitlesini temsil eden insanlar topluluğu
Genel olarak yaş, cinsiyet, sosyal sınıf, gelir grubu ya da bunların bir bileşimi olarak ifade edilir
Kantitatiftir
Örnek: C1 SES’den Ev kadınları, 20 yaş üstü erkekler, 5-11 yaş, 35 yaş üstü A/B SES yetişkinler

ratıng
Bir ilanı görenlerin sayısı / evren x 100

Örnek: Evren = 1,000,000 kişi
Hedef kitle içinden spotu ya da ilanı görenler/okuyanlar/duyanlar 150,000 kişi

Rating= 15

GRP - Örnek
Rating
Spot 1 Star Ana Haber % 17
Spot 2 Beyaz Show % 14
Spot 3 Kara Dayı % 15
Spot 4 Esra Erol % 5
Spot 5 KanalD Ana Haber % 18
Spot 6 Kurtlar Vadisi % 20
Spot 7 Survivor % 12
Spot 8 Pazar Sürprizi % 9

Toplam Kampanya GRPsi % 110

FREKANS
Hedef kitlenin kampanyayı hangi sıklıkta görme şansı olduğunu tanımlar.
OTS’e benzer. OTS (opportunity to see) görme şansı demektir.
OTS = GRP / Erişim
= 500 GRP / %80’de 1 kez
= 6.25
Günlük spot sayısı anlamına gelmez.

ERişim & FREKANS
Nasıl kullanılır?

Basit ama önemli planlama kriterleridir.
Planlamacıların bir ürün için belirlenen hedeflere ulaşabilmek için gerekli medya desteği ağırlığını belirlemelerine yardımcı olur.
Örneğin %75 erişimde 4 OTS’lik bir planlama yapmayı hedeflemek bir planlamacının daha sağlıklı plan yapmasını sağlar.
Medya kullanımının farklı şekilleri arasında karşılaştırma yapmayı sağlar.

ETKİN FREKANS

YOĞUN REKABET
DÜŞÜK TÜKETİCİ BAĞLILIĞI
KISA SATIN ALMA DÖNEMLERİ
KISA KULLANIM DÖNEMLERİ
TÜKETİCİNİN ÜRÜNE
KARŞI ÖNYARGISI
KARMAŞIK YARATICI
MALZEME/MESAJ

ERİŞİM

ÜRÜN LANSMANI
KULLANIM ALANININ GENİŞLEMESİ
TANIMLANMAMIŞ HEDEF KİTLE
DÜŞÜK SATINALMA SIKLIĞI

HANGİSİ NE ZAMAN KULLANILIR
CPT (Cost Per Thousand
Hedef kitle içindeki 1000 kişiye ulaşma maliyetidir. Hangi mecranın daha efektif olacağını hesaplamakta yardımcı olur.

Kampanya Maaliyeti x 1000
---------------------------------------
Evren x Erişim
Örnek:
BÜTÇE = 100,000 $
ERİŞİM= %80
EVREN = 5,000,000
CPT = 25 $

CPT = (Bütçe x 1000)/Ortalama Net Satış

Birden fazla ilan varsa,
önce ilan başına düşen bütçe hesaplanır.

Cost Per Point (CPP/Sec)
Belirlenen hedef kitlenin %1’ine erişme maliyeti anlamına gelir.

Şöyle hesaplanır:
Kampanya maliyeti/GRP/Ortalama spot uzunluğu
Örnek:
BÜTÇE = 100,000 TL
GRP = 400
ORTALAMA SPOT UZUNLUĞU = 25”
CPP/Sec = 10 TL
CPP = BÜTÇE / GRP / SPOT UZUNLUĞU

BÜTÇE = CPP x GRP x Ortalama spot uzunluğu

Cost Per Point
(CPP/Sec) Örnek
profil
Bir medya aracının hedef kitlesini tanımlar.
Her zaman %100’e tamamlanır.

Örnek:
Okuyucuların %20’si 16-24 yaş grubundan
%45’i 25-45 yaş grubundan
%35’i 46 yaş ve üstü gruptan

SHARE of VOICE
Bir ürün ya da ürün grubunun reklam aktivitesinin belirlenmiş bir toplam pazar içinde ve belli bir zaman aralığında yüzdesel ağırlığı

Harcama = Harcama payı = SOS (Share of Spending)
Ratingler
İlan sayfaları
Billboard sayısı

RAKıP ANALızı
Reklamverene pazar içinde rakipleri karşısındaki performansını gösterme yollarından biridir.
Erişim
Belli bir zaman aralığında bir kanalın yayınını en az 1 dakika seyredenlerin oranıdır.
IZLENME PAYI (share)
Belli bir zaman aralığında bir kanalın yayınlarının erişiminin toplam izlenme içindeki yüzdesidir.
ats / average tıme spent
Bir hedef kitlenin belli bir kanalı belli bir zaman diliminde seyretmek için harcadığı zamandır
OFF PRIMETIME- PRIMETIME
Off primetime = Gündüz yayınları (Ana Haber'e kadar)
Esra Erol
Cumartesi Sürprizi


Primetime = Akşam yayınları
Piramit (Yarışma)
Sihirbaz (Y. Sinema)

Özel Prime Time / PTO = Prime Time'da yüksek rating alan programlar
Karagül
Kaderimin Yazıldığı Gün

hedef kıtle
Reklamı yapılan ya da yapılmayan her ürünün hitap ettiği bir hedef kitle vardır.

Hedef kitle farklı şekillerde tanımlanabilir.
Demografik özellikler (Yaş grubu,cinsiyet, sosyoekonomik statü, şehir, vs.)
Psikografik özellikler
NE GEREK VAR MEDYA PLANLAMAYA
Medya planlama, çözülmesi gereken bir pazarlama probleminden ortaya çıkar.

Medya planının başlangıç noktası pazarlama durum analizinin gözden geçirilmesidir.

Bu analiz sayesinde hem pazarlama departmanı hem de medya planlamacılar bir firmanın tüm pazar içerisinde rakiplere karşı nasıl hareket ettiğini kısa yoldan öğrenebilir.

Pazarlama durum analizi gözden geçirildikten sonra pazarlamacılar, bir pazarlama planını ve stratejisini ortaya koyarlar.

Bu pazarlama planı pazarlama hedeflerini ve bu hedefleri başarmak için gerekli eylemleri ifade etmektedir.

Pazarlama planı reklamı devreye soktuğunda ise, buradaki amaç bir pazarlama hedefinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacak bazı bilgilerin tüketiciye iletilmesidir.

Medya Planlama Süreci Öncesi Aktiviteler
Medya Planlama Süreci Aktiviteleri
OPERASYON SÜRECI / Stepbystep
Anlaşma tamamlandiğinda
Müşteriden brief gelir
Brief; medya hedeflerini ve bütçeyi içerir.
Ajans
Mecralardan gerekli envanteri ,rezervasyon ve teslim sürelerini alır (tv- sinema için prototip, diğerleri için görsel ölçüleri gibi)
Planlanan hedef kitle için medya planı hazırlanır.
Tamamı bir sunum ya da excel dökümanı halinde müşteriyle paylaşılır.
Müşterinin yazılı onayı olmadan hiçbir mecrada rezervasyon yapılmaz – mecra ile görsel paylaşımı yapılmaz.
Rezervasyon ve görseller mecralarla paylaşılır.
Yayın başlar.
Yayın başladıktan sonra kullanılan mecraya göre (tv için günlük – basın için haftalık vs.. ) raporlar düzenli olarak kontrol edilir.
Müşterinin istediği periyodlarda raporlar paylaşılır.
Arada müşteriden revize gelebilir. Müşterinin her istediği sorgulamadan yapılmaz Marka için avantajları dezavantajları chek edilir buna göre öneriler paylaşılır.
Yayınlar bittikten sonra mutabakat süreci başlar (ki yayınlar devam ederken özellikle tv tarafında haftalık mutabakat yapmak daha avantajlıdır – kontrol açısından)
Mutabakatlar bitmeden müşteri ile post analiz paylaşılmamalıdır.
Post analiz hazırlanır ve müşteriye sunulur.
Bu aşamadan sonra mecra- ajans ve müşteri arasında faturalaşma süreci başlar; faturalar karşılıklı gönderildikten sonra süreç tamamlanır.
TEŞEKKÜRLER
Full transcript