Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fases van die skryfproses

No description
by

Marelize Swanepoel

on 12 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fases van die skryfproses

Fase 1: Motivering
Fases van die skryfproses
Bron: Viljoen. B.G. 1986. Klasgids: "Die redigeerfase in die onderrig van skriftelike stelwerk in die junior en senior sekondêre fase" . De Jager-HAUM Uitgewers
Saamgestel deur Juffrou Marelize Swanepoel
www.swanies.co.za

Prikkel hul belangstelling. In hierdie eerste fase word die leerders se verbeelding aangegryp, hulle besef die waarde van die onderwerp en hulle woordeskat word uitgebrei.
Watter aktiwiteite sal tydens die motiveringsfase kan plaasvind om die volgende beskrywende opstelonderwerp bekend te stel?
Die boks waarin ek myself bevind
Fase 2:
Beplanning en ontwerp
Gedurende hierdie fase word die formaat van die spesifieke skryfwerk bespreek. Daar word spesiale aandag geskenk aan die tipe beplanningsmodel wat gebruik moet word.
Fase 3: Bespreking
Mondelinge bespreking van die betrokke onderwerp deur die leerders speel 'n belangrike rol in die uiteindelike skryfpoging. Die onderwyser maak dikwels die fout om te veel te praat terwyl dit die leerders is wat praatoefening behoort te kry.
Fase 4: Skryf
Leerders skryf nou 'n voorlopige poging. Hulle hét nou iets om oor te skryf, hulle skryf nie slegs na aanleiding van wat die onderwyser gesê het nie, maar ook na aanleiding van wat hul maats gesê het en na aanleiding van wat hulle beleef het d.m.v. die ander sintuiglike en taal verrykende aktiwiteite.
Fase 5:
Redigering
Die vermiste
skakel!
Fase 6: Proeflees
Leerders moet geleer word om hul werk te proeflees. Lees jou opstel agteruit van onder na bo. Dis makliker om spelfoute raak te sien.
Fase 7: Evaluering
Die doel met evaluering mag nooit wees om fout te vind, af te kraak en negatief te kritiseer nie.
Die doel van evaluering is om die leerder te leer om nog beter te skryf, om oordeelkundig, vernuftig, vaardig, met insig te kan skryf.
Besprekings
Groepbesprekings
Die uitruil van gedagtes
Die ontwikkeling van logiese denke
Die onderwyser behoort leiding te gee oor hoe redigeerwerk gedoen moet word.
Wat behels redigeerwerk?
Kritiese en noukeurige DEURLEES van die stuk.
Spelwoorde word in woordeboeke of AWS nageslaan.
Daar word vasgestel of 'n stuk korrek gestruktureer is: Inleiding, liggaam en slot.
Daar word aandag geskenk aan woordorde en woordeskat.
Daar word vasgestel of die sinsbou korrek is: te lank, te kort, onvolledig, ens.
Daar word vasgestel of lees- en skryftekens korrek gebruik is.
Wenk:
Laat die leerders twee-twee hul opstelle aan mekaar voorlees.
As hulle kan hoor wat hulle skryf, sal hulle ook simpatie vir hul onderwysers hê.
Hulle moet seker maak dat hulle gereed is om hul finale, afgeronde opstel in te gee. 'n Poging waaraan intensiewe aandag en tyd bestee is - 'n poging waarop die skrywer trots is.
Evaluering beteken ook "waardering"
'n Punt by 'n stuk skryfwerk waaraan 'n leerder baie tyd en aandag bestee het, is weinig werd sonder sinvolle, positiewe, opbouende, aanmoedigende opmerkings of kommentaar.
Die onderwyser is die simpatieke leser, die liefdevolle evalueerder of waardeerder.
50%
Spelling!
of
Bevredigend
'n Interessante storie! Net jammer dat die slot platval! Jy sal baie beter vaar as jy jou skryfwerk eers aan iemand voorlees voordat jy dit finaal oorskryf.
Skryf is harde werk, maar ook lekker werk.
Fase 1: Motivering
Fase 2: Beplanning en ontwerp
Fase 3: Bespreking
Fase 4: Skryf
Fase 5: Redigering
Fase 6: Proeflees
Fase 7: Evaluering
Full transcript