Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az Európai Unió adópolitikája

No description
by

Szilvási Patrik

on 14 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az Európai Unió adópolitikája

Az Európai Unió adópolitikája
Az adópolitika és a tagállami szuverenitás
nincs egységes európai adópolitika
európai adó, mint önálló adókategória nincs
tagállami adók vannak, amiket:
a tagállamok szednek be
saját szabályok alapján
--> ennek egy részét kapja meg a közöség
az adópolitika valamennyi ország számára:
a nemzeti szuverenitás alapvető eleme
nemzeti gazdaságpolitika fő eszköze
a költségvetés alapvető bevételi forrása
Közvetlen adók - társasági adó és a káros adóverseny
napirenden van az adóalap-harmonizáció, de az adókulcsot (Mo. 19%) a tagállam dönti el --> közvetlen adó, állami szuverenitás védi
fogalom: vállalkozások, illetve magánszemélyek, mint egyéni vállalkozók nyeresége után közvetlenül befizetett adó
3 irányelv: Anya-és leányvállalati irányelv, Kamat-jogdíj irányelv,
Megtakarítási irányelv
, Fúziós irányelv

Káros adóverseny: egy állam kezdezményeket ad társasági adó területén, és így beruházásokat csábít területére, de a munkaerőt terhelő adókon kompenzál --> a másik országnak is le kell vinnie a társasági adót
Magatartási kódexek
Milyen adók vannak?
Két nagy kategória:
közvetett adók
: a termékek és szolgáltatások előállítására és fogyasztására kivetett adók (pl: ÁFA,jövedéki adó)
--> pozitív integráció
közvetlen adók
: adózásra kivetett adó, tagállami hatáskör maradt (pl: társasági adó) --> negatív integráció, tiltások --> nem jól szabályozott terület (de pl: adóelkerülés, kettős adóztatás elkerülése, adócsalás) csak koordinálni lehet
Vám
területén teljes a harmonizáció
SZJA területén nincs szabályozás
Közvetett adók - ÁFA
ÁFA
(általános forgalmi adó): hozzáadott-érték adó, erősen harmonizált terület --> 1% megy az EU-nak
--> 3 áfakulcs: két kedvezményes: min. 5% (5% és 18%)
egy általános, ami minimum 15% (27%)
--> Keretszabályozás: 77/388/EGK irányelv, majd a 2006/112/EK irányelv
Mi az EU feladata?
Az
adórendszerek összehangolása
elengedhetetlen az egységes belső piac működéséhez (Római szerződés is kimondja)

Ellenőrzés:
négy alapszabadság érvényesülése
nem biztosítanak tisztességtelen versenyelőnyt
nem biztosítanak hátrányos megkülönböztetést

Cél -
2005 Lisszaboni stratégia megvalósítása

Az európai szemeszter során lehet kérni javaslatot
EUMSz. 113. cikk
(az EKSz. korábbi 93. cikke)
"A Tanács az Európai Parlamenttel, valamint a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzul­-
tációt követően, különleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag rendelkezéseket fogad el a
forgalmi adók, a jövedéki adók és a közvetett adók egyéb formáira vonatkozó jogszabályok olyan
mértékű harmonizálására, amennyire az ilyen harmonizáció a belső piac létrehozásához, működé­-
séhez, és a verseny torzulásának elkerüléséhez szükséges."
Közvetett adók - jövedéki adó
Hagyományosan állami monopólium alá tartozó speciális termékkörre kivetett adó
Jövedéki termék: energia, üzemanyag, szeszesital, dohányáru
Nagy bevétel + szabályozás
Az energiaadózás: az a modell, ami nem csak a fűtőértéket számítja, az csak a fele, a másik a szén- dioxid kibocsátás mértéke. Kedvezőbben adóznak azok a területek, amelyek nem nettó- CO2 kibocsátók, pl. szél- és napenergia
Kamatadó
2013-ban: 16%,
Kamatjövedelem adójának elkerülése: a cég más olyan államban helyezi el megtakarítását, ahol nincs kamatadó és eltitkolja kamatjövedelmét (adóparadicsomok)

Hogyan lehetséges ez?
Banktitok: "A banktitok olyan garanciális szabály, amelynek révén az egyes pénzintézetek védelmet biztosítanak ügyfeleik számára, annak érdekében, hogy az ügyfelek bizonyos bank által kezelt adatai illetéktelenül valamely harmadik személy, illetve a nyilvánosság tudomására jussanak és/vagy hozzáférhetővé válhassanak."

2005-ös irányelv (2003/48/EK) - Megtakarítási irányelv: uniós tagállamok más ország adóalanyainak kifizetett banki kamatot vagy megadóztatják, vagy ha nem, akkor értesítik az adóhatóságot - 3 ország nem egyezik bele: Ausztria, Belgium és Luxemburg a banktitok miatt --> forrásadót vonnak le, ami 2011-től 35% (5 nem uniós ország és 10 atlanti óceáni sziget
csatlakozott)

Kovács László:
"Becslések szerint uniós szinten évente 200-250 milliárd adóbevétel vész el az adócsalás, illetve az adókikerülés következtében. Ez nagyjából kétszerese az EU éves költségvetésének, négyszere
se
a regionális fejlesztésre,vagy a közös mezőgazdasági politikára fordított összegnek."Intézményi keretek
Kovács László az Európai Bizottság
adó- és vámügyi biztosa (2004-2009)
Algirdas Semeta adó- és vámügy, statisztika, ellenőrzés és a csalás elleni küzdelem (2010-2014)
Európai Bizottság: Adóügy és Vámunió Főigazgatóság (TAXUD)
Európai Parlament: Gazdasági és monetáris bizottság
Tanács: Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa
OLAF - Európai Csalásellenes Hivat

Itthon: Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) 2011. január 1.-étől www.nav.gov.hu--> Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt és a Vám-és Pénzügyőrséget vonta össze
Magyarország és a regisztrációs adó
Vám: határon átlépő árukra kivetett befizetési kötelezettség

EUMSz. 28. cikk
(az EKSz. korábbi 23. cikke)
(1) "Az Unió vámuniót alkot, amely
a teljes árukereskedelemre kiterjed, és magában foglalja a behozatali és kiviteli vámok, valamint az azokkal azonos hatású díjak tilalmát a tagállamok között
, továbbá közös vámtarifa bevezetését harmadik országokkal fenntartott kapcsolataikban."

Regisztárciós adó: külföldről behozott, és Magyarországon forgalomba állított gépjárművek után kell fizetni. Az adót annak a személynek kell megfizetnie, aki a gépjármű forgalomba helyezését kezdeményezi. / Autók kölcsönzésével foglalkozó külföldi cégek által Magyarországon lízingbe adott gépjárművek regisztrációs adója.

Elvérezne-e egy kötelezettségszegési eljárás alatt?

Jogi keretek I.
Pozitív szabályozás
elsődleges jogforrások
másodlagos jogforrások - irányelv!
--> egyhangú döntéshozatal
soft law (pl.: Magatartási kódex)

Negatív harmonizáció
Európai Bíróság szerepe
Kettős adóztatás
kettős adóztatás általános tilalma uniós szinten
közvetlen adóhoz kapcsolódik
ha az adóztatás jogát egyszerre két vagy több tagállam gyakorolja ugyanazon jövedelem tekintetében--> tagállami kétoldalú megállapodások vannak rá!
Jogi keretek II.
Alapszerződési keretek
EUMSz. 110-113. (EKSZ korábbi 90-93.)
110. cikk: diszkrimináció tilalma termékekre
113. cikk: ld. előző dia
EUMSz. 114. és EUMSz. 115.
jogharmonizációs kötelezettség belső piac érdekében
EUMsz. 352.
eljárásrend --> Bizottság javasol + EP konzultál + Tanács dönt
(EKSZ 293. - kettős adóztatás --> kikerült)


Források
www. nav.gov.hu - Nemzeti adó-és vámhivatal
Kende Tamás – Szűcs Tamás: Bevezetés az Európai Unió politikáiba, KJK Kerszöv 2009
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_hu.htm - Európai Csalásellenes Hivatal
Adópolitika mint eszköz. Európai Tükör 2009. szeptember
www.ec.europa.eu - Európai Bizottság
Mocsári Péter: Az unió és az adózás, Európai Tükör 2010. március
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20060717-unios-jogot-sert-a-magyar-regisztracios-ado.html
http://www.bruxinfo.hu/cikk/20131017-harom-uj-kotelezettsegszegesi-eljaras-hazank-ellen.html
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/meglepo_tenyek_a_magyar_sorokrol_ime_a_reszletek.580737.html
Köszönöm a figyelmet!
Full transcript