Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sammanställning av enkät

No description
by

Celle Efternamn

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sammanställning av enkät

Mail
Anpassas språket beroende på kommunikationsmedel: Mail, sms och chatt?
Förkortningar
I vilka medel användes förkortningar?

1. SMS (82%)
2. Chatt (55%)
3. Mail (17%)
Interpunktion
I vilka medel användes korrekt interpunktion?

1.Mail (93%)
2.SMS (75%)
3. Chatt (52%)
Enkät i naturklasserna åk 1-3
"Chatt- och SMSspråk :)"
Hallén F, Bengtsson J, examensarbete Högskolan Kristianstad 2010
Sammanställt och granskat enkätresultat
Slutsats
Metod
Enkäten
Vanligaste kommunikationssättet
Interpunktion
Förkortningar
Hälsningsfraser
Läser igenom meddelanden
Om språket anpassas
Smileys :P
Formalitet
Kommunikationsmedel
Vilket används mest?

1. SMS
2.Chatt
3.Mail
Hälsningfraser
I vilka medel användes hälsningsfraser?
I början

1. Mail (86%)
2. SMS (34%)
2. Chatt (24%)
I slutet

1. Mail (78%)
2. SMS (11%)
3. Chatt (9%)
Läser igenom
I vilka medel läses texten igenom innan den skickas iväg?

1. Mail (100%)
2. SMS (49%)
3. Chatt (28%)

Om språket anpassas
Varierar utövarna språket mellan de olika medlerna?

1. Ja (92%)
2. Nej (8%)
Smileys :)
Används smileys i formella sammanhang?

1. Nej (88%)
2. Ja (12%)
Formalitet
Hur rankas medlernas formalitet?

1. Mail
2. SMS
3. Chatt
Slutsats
Mest formella vid mail
Killar och tjejer använder sig mest av SMS
Är noga med interpunktion i mail och SMS
Förkortningar används sällan i mail
Över 90% använder hälsningsfras i början och slutet i mail
100% läser igenom mail innan det skickas iväg, men inte lika frekvent vid andra medel
Språket varieras

Hypotes
Vi tror att språket varierar mellan de olika kommunikationsmedlerna, och att variationen är ungefär lika stor mellan killar och tjejer.
Chatt
SMS
Skillnader mellan killar och tjejer
Killar använder generllt mer förkortningar än tjejer
Tjejer varierar sitt språk mer än killar 97% mot 88%
Killar läser igenom sina chattmedelanden innan de skickar iväg dem.
Killar använder generellt mer interpunktion än tjejer, framförallt i chatt.
kille
tjej
Full transcript