Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Muntlig eksamen historie - Verdenskrig

No description
by

Monica Smartinsen

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Muntlig eksamen historie - Verdenskrig

VERDENSKRIGENE
1914-1945

INNHOLDSFORTEGNELSE
Rammet sivilbefolkningen
Motstandsfolk og krigsfanger ble myrdet.
Ca. 55 millioner
Jødene nesten utrydda
FN og NATO oppretta
Missnøye i Russland --> Den kalde krigen
Norge ble satt mer tilbake etter krigen.
Infrastruktur måtte bygges opp igjen.
Sjøfolk traumatisert.
Folk ble dømt for landssvik
DANMARK
Den danske regjeringen kapitulerte

ISLAND
1918 Island et selvstendig kongerike
Muntlig eksamen i historie
Monica S. Martinsen VG3
11.06.14

TEMA
PROBLEMSTILLINGFØRSTE VERDENSKRIG
MELLOMKRIGSTID
ANDRE VERDENSKRIG
NORGE UNDER KRIGENE
KONSEKVENSER AV KRIGENE
LIKHETER OG ULIKHETER


KONKLUSJON
KILDER
INNLEDNING
HOVEDDEL
AVSLUTNING
INTERNASJONALE KONSEKVENSER
KILDEHENVISNING
Tyskland får skylden
Ca, ti millioner
Det ble revolusjon i Russland
De harde fredsbetingelsene = hevn
Hyperinflasjon
2 Verdenskrig
1 verdenskrig
Uro på Balkan
Allianser
Kolonier
Imperialismen
Maktspill
Industri
Ideologi, frykt mistenksomhet
"Propaganda"
Utløsende faktor
Skuddene i Sarajevo
1. Verdenskrig
FØRSTE & ANDRE VERDENSKRIG
"Gjør rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene og drøft virkningene disse fikk for Norden og det internasjonale samfunnet."
PROBLEMSTILLING
28. juni 1914
Østerisk tronearving Frans Ferdinand
Erklærte krig
2. Verdenskrig
Utløsende faktor: Innovasjonen av Polen
1.september 1939
Hitler vil erobre gamle deler av Tyskland
Stormaktene må gjøre noe
Krigserklæringer, krigen er i gang

• Versaillestraktaten
Adolf Hitler
Børskrakket og nasjonalisme
Nazismen og Fascismen
Forsonings-politikken
Andre faktorer
20 år etter 1. verdenskrig
Overgikk den første både i geografisk omfang, tap av menneskeliv og økonomiske omkostninger

Fremmet nazismen
God leder og taler
Folk fra alle samfunn fulgte han, lett påvirket.
Tyskland ble uretferdigbehandlet i Versailles
Ville hevne traktaten

ADOLF HITLER
1914-1918
Norge blir dratt inn i krig
Norge skulle være nøytrale.

Bilder:
www.google.com

Bøker:
- Abrahamsen med flere: Portal, nyere historie. Det Norske Samlaget, Oslo 2007.

Internettsider:
http://snl.no/F%C3%B8rste_verdenskrig
http://snl.no/Andre_verdenskrig
http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/idehistoriske-epoker/1900-tallet/etterkrigstiden-2/konsekvensene-av-andre-verdenskrig
http://historiemappe.blogspot.no/2013/02/emne-6-hitlers-maktovertakelse-og.html
http://enoksinbestehistorieblogg.blogspot.no/2013/01/emne-53-arsaker-til-2-verdenskrig.html


MELLOMKRIGSTID
Europa ut som en slagmark.
Uro og fattigdom blant befolkningen
Tyskland får skylden
Gjeld til USA etter 1 verdenskrig.
Samfunnet var påvirket av kommunismen
Den økonomisk krisa og fascismen mellom 1918 og 1940.
NORGE
NORDISKE LAND
FINLAND
NORGE UNDER 2VK
NORGE UNDER 1VK
De nordiske landene erklærte seg nøytrale
Norge skulle bli beskytta av Storbritannia
( 1940 )
FINLAND
Landet måtte betale krigserstatninger.
SVERIGE
Sverige kom økonomiske styrket ut av krigen.
( 1914 )
ULIKHETER
LIKHETER
KONKLUSJON
- Rede for og drøfftet
- Konsekvenser av verdenskrigene
- Mange tapte menneskeliv
- Nye avtaler skulle lage fred
- Dominoeffekt
- Tredje verdenskrig?
Konsekvensene av 1VK = medvirkende årsaker til 2VK
Mange menneskeliv tapt
Økonomisk nederlag
Nye våpen
Mer teknologi
Krigsstatitikk
1VK - Soldater
2VK - Sivile
Virkninger på Norge
og de nordiske landene
Full transcript