Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Przyczyny spadku różnorodności biologicznej

No description
by

Agata Tadeja

on 29 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Przyczyny spadku różnorodności biologicznej

Zajmowanie terenu i rozrywanie ekosystemów w wyniku urbanizacji
Rybołóstwo Eksploatacja lasów Wprowadzanie obcych gatunków Spadek rónorodności biologicznej jest silnie związany z działalnością człowieka. Przyczyną spadku różnorodności jest również wprowadzanie do rodzimych biocenoz gatunków pochodzących z innych rejonów geograficznych. Wpływ wybranych form działalności człowieka na różnorodność biologiczną w Polsce Przyczyny spadku różnorodności genetycznej Dlaczego maleje rónorodno biologiczna? Raport FAO stwierdza z 2010 roku, stwierdza, że 85% zasobów ryb jest poławianych w stopniu zagrażającym biosferze. Urbanizacja i turystyka W 1999 roku Instytut Ochrony przyrody PAN opracował bazę danych, w której znalazły się 233 gatunki obce występujące w Polsce. Od tamtego czasu liczba gatunków w tej bazie wzrosła do 801. Raport FAO z 2005 roku podaje, że rocznie ubywa 0,13mln km2 lasów.
W wyniku kłusownictwa zanikają populacje wilków, lwów, tygrysów i innych dużych drapieżników. Działania człowieka będące zagrożeniem dla bioróżnorodności Melioracja (regulacja rzek i osuszanie terenów podmokłych na potrzeby rolnictwa i osadnictwa) Eksploatacja lądów i mórz (łowiectwo i rybołóstwo) Eksploatacja lasów Rolnictwo i hodowla Urbanizacja, rozwój przemysłu, turystyka Przekształcenie środowiska związane z rozwojem turystyki Zanieczyszczenie środowiska Melioracja to różne zabiegi techniczne i biologiczne, które podnoszą jakość gleb, zbiorników wodnych i lasów. Melioracja drastycznie zmienia warunki środowiskowe. Drenaż - odwadnianie gruntów nadmiernie wilgotnych Irygacja - nawadnianie nadmiernie suchych terenów Alternatywne sposoby melioracji
Full transcript