Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gaeilge -Ardleibhéal TS

No description
by

David Broderick

on 1 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gaeilge -Ardleibhéal TS

Cuid A Cainteoir 1 & 2

Cuid B Fógra
Píosa Nuachta

Cuid C Cómhrá
Tríalacha Teanga Comhthéascúla 20 Marc
Cuid A
(10 marc) Briathra.
-- ó aimsir amháin go haimsir eile.


Cuid B
(10 marc)
cúig cheist sa chuid seo a dhíreoidh ar ghnéithe eile den teanga seachas briathra mar shampla:
• céimeanna comparáide na haidiachta, an tuiseal ginideach, na horduimhreacha, srl.
Léamhthuiscint 40 Marc
Cluastuiscint 40 Marc
Roinn 2
Ceist 3 Dán Ainmnithe
Freagair 3 cheist 15 Marc
Prós Liteartha 30 Marc
Ceist 1 Prós Ainmnithe
Freagair 3 cheist 15 Marc


Ceist 2 Gearrscéal - Díoltas an Mhadra Rua
15 Marc
Paipéar 2

90 Marc
Gaeilge -Ardleibhéal TS

Páipéar 1
Roinn 2
Roinn 4
Ceapadóireacht 50 Marc
Roinn 3
150 marc
Roinn 1
Roinn 1
Filíocht 30 Marc

Roinn 3
Litir 30 Marc
Ceist 4 Filíocht Roghach
15 Marc
"An Tigh Nua"
Trí Rogha
A, B nó C
A. Aiste / Alt

B. Scéal/Eachtra

C. Díospóireacht
: leathanach go leith a scríobh
Píosa iriseoireachta x 2

Freagair na ceisteanna a ghabhann leis.
Bíodh na freagraí i d’fhocail féin,
"Is cuimhin liom an lá úd sin......."
Laethanta Saoire thar lear
Turas go dtí an gaeltacht
Cuid I Fáilte = 10 marc

Cuid II Cur síos ar shraith pictiúr = 30 marc

Cuid III Rólghlacadh = 40 marc

Cuid IV
Comhrá = 80 marc
160 Marc

Scrúdú Béil
Full transcript