Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CSSK bemutatása 2014

No description
by

Gál Antal

on 20 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CSSK bemutatása 2014

A Szentesi Családsegítő Központ
tevékenységeinek bemutatása

Néhány gondolat az intézményről

Tevékenységi területei:
1.) Gyermekjóléti alapellátások
(Gyöngyi, Szilárd)
2.) Szociális alapellátások (Andrea)
3.) Közösségi szolgáltatások
4.) Turisztikai szolgáltatások - Szigliget (Tibor)

Magas képzettségi arány
(~ 90% szoc. diplomás)
1.) Gyermekjóléti alapellátások
2.) Szociális alapellátások
Közösségi szolgáltatások
(Közösségi tér)
Szigliget (Tibor)
Szeretettel köszöntöm Önöket
Szentesen,
a Családsegítő Központban
Személyes gondoskodást nyújtó
szociális, és gyermekvédelmi
alapellátásokat (prevenciót) biztosító intézmény.

Működési területe: Szentes város
Gyermekjóléti szolgálat
A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
Családgondozás
közös gondozási tervvel
a veszélyeztető körülmények elhárítására
családi konfliktusok megszüntetésére

Védelembe vételi családgondozás (hatósági intézkedésre)
Bántalmazás (fizikai, szexszuális, lelki
Elhanyagolás (fizikai, lelki)
Gyermek szabálysértése, bűncsalekménye

A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, utógondozása
Gyermekek átmeneti gondozása
Családok Átmeneti Otthona
Gyermekek Átmeneti Otthona
Helyettes szülői hálózat
Családsegítő Szolgálat
Tanyagondnoki Szolgálat
Tanyasi lét hátrányainak enyhítése: szociális, egészségügyi, kulturális stb.

2013. I. fé.:
ellátottak száma: 362fő
alkalmak száma: 3422
Népkonyha
Napi egyszeri meleg étel biztosítása ingyenesen rászorulóknak (több hasonló ellátás is van a városban)
Turisztikai szolgáltatás
A jelen kihívása(i) a jövő sikere!
A múlt pedig kötelez!
1993. Sztv
1993. CSSK (20 éves)
Szükségletekhez igazodó változások, fejlesztések
Korrekt önkormányzati támogatás
2013. Tanyagondnoki Szolgálatok (1 db körzet)
2011. Népkonyha
2010. Közösségi tér
2006. „Pepita Macska” Alkohol és drogmentes ifjúsági klub (hétvégén éjszaka)
2005. Gyermekek Átmeneti Otthona
2005. Tanyagondnoki Szolgálatok (3 db körzet)
2005. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
2004. Kistérségi Pedagógiai Szakszolgálat
2000. Családok Átmeneti Otthona (8 család, 33 fő)
2000. Helyettes szülői hálózat
1999. Megyei módszertani kinevezés (Gyermekjóléti Szolgálat)
1997. Gyermekjóléti szolgálat
1997. Éjjeli menedékhely (18 férfi, 8 nő)
Nappali Melegedő (30 fő)
Népkonyha (40 adag)
1996. Hajléktalan átmeneti szálló (22 férfi, 10 nő)
1995. Krízisotthon (18 fős anya-gyermek szálló)
1993. Pedagógiai szakszolgálat/nevelési tanácsadó/logopédiai ambulancia
1993. Családsegítő szolgálat

Létrehozott szolgáltatásaink:
(Gyöngyi)

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése:
Tájékoztatás, tanácsadások (jogi, pszichológiai), ügyintézés segítése, szabadidős programok

A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése:
Észlelő- és jelzőrendszert működtet,
Esetmegbeszéléseket tart (szükségletek figyelése)
Tanácskozást szervez (március 31-ig)
Prevenció
Korrekció
Önkéntes, szülő kérésére vagy beleegyezésével,
Csak a gyermek jogán: Ha a gyermek lakhatása nem biztosított, és emiatt el kellene választani szüleitől (Családi konfliktusok, lakhatási problémák stb.)
Tervszerű gondozás (gondozási terv)
Gyermeknek teljes körű ellátás,
Ideiglenes jelleggel: 12+6 hónap,
Térítési díj

(Szilárd)
Szociális, mentális, életvezetési problémák megoldásának elősegítése.
Tanácsadások: életvezetési, pszichológiai, egészségügyi, jogi
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
Krízisintervenció (segítő beavatkozás);
Egyéni-, pár- és családterápiák
Mediáció (családi zavarok, konfliktusok)
Támogató és önsegítő csoportok segítése;
Adósságkezelési tanácsadás (rezsi hátralékok
2012.
Kliensek száma: 972 fő
Éves forgalom: 3.996 alk.

2013. I. fé.:
Új eset: 55 családból 86 gyermek
Lezárt eset: 38 családból 57 gyermek

gondozott: 265 családból 476 gyermek
védelembe vett: 51 családból 85 gyermekStatisztika:
8 szoba, 33 férőhely
6 szakdolgozó, 365 nap*24 óra
2012. év
Összes ellátott személy: 48 fő
felnőtt: 25 fő
gyermek: 23 fő
Összes ellátott család: 14 család
Felvett új családok száma
Kigondozott családok száma
Lakószobák kihasználtsága: 96,7%
Egy napra jutó átlag: 26,1 fő
6 szoba, 23 férőhely
6 szakdolgozó, 365 nap*24 óra
2012. év
Összes ellátott személy: 46 fő
anya: 15 fő
gyermek: 31 fő
Összes ellátott család: 20 család
Lakószobák kihasználtsága: 91,5%
Egy napra jutó átlag: 17,1 fő
A vérszerinti szülő kérésére, vagy beleegyezésével,
átmeneti időre,
a gyermeket otthonába fogadja és ott
teljes körű ellátásáról gondoskodik
3 családnál, 8 férőhely

(Andrea)
Thank you for the attention!
Szentesi Családsegít Központ
igazgató

6600 Szentes, Ady Endre u. 10.

www.cssk-szentes.hu
galantal@cssk-szentes.hu
Gál Antal
Kiemelt célcsoportja 12-29 éves korosztálya, a
A közösségi tér alapvetően nyitott házként működik

Infrastrukturális hátterét (ifjúság saját közösségi programjaihoz)
Ifjúsági információs pont
Ifjúsági tanácsadó iroda (jogi, pszichológiai, mentálhigiénés, életvezetési, továbbtanulási és munkapiaci)
Kábítószer prevenvió joordinálása (KEF)
Szociális alapellátások
(Andrea)
Népkonyha
Napi egyszeri meleg étel biztosítása ingyenesen a rászorulóknak
(Szentesen több hasonló ellátás is van)
2012:
Vendégek száma: 1300
Vendégéjszaka száma: 4521
Full transcript