Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Palące problemy Bliskiego Wschodu-ropa, woda

No description
by

jul ka

on 10 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Palące problemy Bliskiego Wschodu-ropa, woda

Palące problemy Bliskiego Wschodu-ropa, woda
Zasoby przyrody, z których korzysta człowiek, nie są równomiernie rozłożone na Ziemi. Brak niektórych spośród nich, na przykład wody pitnej, jest wielkim problemem. Inne zasoby, jak ropa naftowa występują rzadko i są bardzo cenne. Mogą przynosić duże dochody, ale i poważne konflikty.Zasoby przyrody, z których korzysta człowiek, nie są równomiernie rozłożone na Ziemi. Brak niektórych spośród nich, na przykład wody pitnej, jest wielkim problemem. Inne zasoby, jak ropa naftowa występują rzadko i są bardzo cenne. Mogą przynosić duże dochody, ale i poważne konflikty.
Mianem
Bliski Wschód
określa się obszar położony na pograniczu trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Są to tereny leżące w południowo-zachodniej Azji i północno-wschodniej Afryce. Do tego regionu zalicza się najczęściej państwa: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tereny te są kolebką Egiptu i Mezopotamii. Miały tu również początek trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo, islam.Mianem Bliski Wschód określa się obszar położony na pograniczu trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Są to tereny leżące w południowo-zachodniej Azji i północno-wschodniej Afryce. Do tego regionu zalicza się najczęściej państwa: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Egipt, Iran, Irak, Izrael, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tereny te są kolebką Egiptu i Mezopotamii. Miały tu również początek trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo, islam.
Dochód narodowy
- suma wszystkich dochodów państwa, równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług. Mierzy się go w dolarach amerykańskich (USD). Jego miernikiem jest produkt krajowy brutto (PKB).Dochód narodowy- suma wszystkich dochodów państwa, równa całkowitej wartości wytworzonych dóbr i usług. Mierzy się go w dolarach amerykańskich (USD). Jego miernikiem jest produkt krajowy brutto (PKB).
Ze względu na położenie w
strefie zwrotnikowych
wyżów Bliski Wschód ma bardzo suchy i gorący klimat. Dominują pustynie pozbawione wody i roślinności. Dużą część regionu zajmuje Półwysep Arabski o powierzchni około 3000000 km2. W jego wnętrzu rozciąga się
wyżynny płaskowyż
, który w większości pokrywają
piaski pustyń
. Nie ma tu stałych rzek, a doliny wypełniają się wodą jedynie okresowo. Mieszkańcy tego regionu mogą korzystać jedynie z wód podziemnych.
Na Bliskim Wschodzie, jak w żadnym innym miejscu na Ziemi, uwidaczniają się problemy współczesnego świata. Wielkim bogactwem regionu są cenne surowce energetyczne, na których opiera się wspólczesna gospodarka. Różnorodność kulturówa i wymieszanie wielu grup ludności stanowią podłoże konfliktów religijnych, społecznych, podsycanych różnicami poziomu życia. Sąsiadują tu bowiem ze sobą kraje bardzo bogate, w których
dochód narodowy
na 1 mieszkańca sięga ponad 55tys. dolarów, np Kuwejt, oraz kraje, w których dochód narodowy osiąga wartość zaledwie 2-3tys dolarów na 1 mieszkańca, jak Irak czy Jemen.Na Bliskim Wschodzie, jak w żadnym innym miejscu na Ziemi, uwidaczniają się problemy współczesnego świata. Wielkim bogactwem regionu są cenne surowce energetyczne, na których opiera się wspólczesna gospodarka. Różnorodność kulturówa i wymieszanie wielu grup ludności stanowią podłoże konfliktów religijnych, społecznych, podsycanych różnicami poziomu życia. Sąsiadują tu bowiem ze sobą kraje bardzo bogate, w których dochód narodowy na 1 mieszkańca sięga ponad 55tys. dolarów, np Kuwejt, oraz kraje, w których dochód narodowy osiąga wartość zaledwie 2-3tys dolarów na 1 mieszkańca, jak Irak czy Jemen.
Palące problemy Bliskiego Wschodu- woda i ropa naftowa
Leżąca na północnym wschodzie Nizina Mezopotamii jest tektonicznym zapadliskiem wypełnionym osadami rzek Tygrysu i Eufratu. Ich wody, płynące z gór wschodniej Turcji, niosą duże ilości materiału skalnego, który osadza się w dolinie i przy ujściu, rozbudowując tam potężną deltę. Na nizinie panuje równie suchy i gorący klimat zwrotnikowy, przechodzący na północy w podzwrotnikowy. Średnia temperatura powietrza osiąga wartość nawet ponad 35stopni C. W Basrze, leżącej blisko ujścia Eufratu do Zatoki Perskiej, zanotowano maksimum wynoszące 52stopnie C. Inne warunki panują na wybrzeżu Morza Śródziemnego , Gdzie żart łagodniejszy klimat dzieki oddziaływaniu wilgotnych , Morskich mas powietrza . Lata gorące i suche sa ,deszczowe zimy . Trudne warunki Środowiska i dotkliwy brak przyrodniczego Wody spowodowały , że ludzie zamieszkują Prawie wyłącznie Doline Tygrysu i Eufratu oraz Wybrzeża . Na pustyniach Życie skupia Się w oazach , ktorých mieszkańcy , dawni koczownicy - przesiedli się z wielbłądów do samochodów . Łatwiej bowiem zdobyć tu benzynę niż paszę dla zwierząt.
Przypomnienie!
Surowcami energetycznymi nazywamy bogactwa mineralne wykorzystywane do produkcji energii(elektrycznej, cieplnej); węgiel kamienny i brunatny, ropę naftową, gaz ziemny, torf.
W regionie Bliskiego Wschodu wstępują najbogatsze złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Szacuje się, że stanowią one około 60% ogólnoświatowych zasobów ropy i 40%gazu. Ogromne pola naftowe ciągną się przede wszystkim na terenach położonych wokół Zatoki Perskiej. Eksploatacja tych najważniejszych we współczesnym świecie surowców energetycznych stała się podstawowym źródłem dochodów wielu krajów regionu. Ilość wydobywanej ropy znacznie przewyższa potrzeby mieszkańców Bliskiego Wschodu, dlatego kraje tego regionu są jej największymi eksporterami. Odbiorcami są przede wszystkim kraje Europy Zachodniej, Stany Zjednoczone oraz Japonia. Niektóre kraje z tego regionu należą do organizacji OPEC- Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową. Celem tej organizacji jest kontrola wydobycia i sprzedaży tego surowca. Dzięki ustalaniu limitu wydobycia wypływa ba kształtowanie się cech na światowych rynkach.
Eksport ropy naftowej przynosi ogromne dochody zwłaszcza krajom Zatoki Perskiej. Zaspokajają one potrzeby wewnętrzne tych krajów, głównie na podniesienie poziomu życia i rozwój różnych gałęzi przemysłu, np chemicznego, oraz wdrażanie nowych technologii. Nadwyżki środków finansowych są przeznaczane między innymi na szkolnictwo, zwłaszcza wyższe, turystykę oraz inwestycje zagraniczne. Duża część dochodów jest przeznaczana na zapewnienie dostatecznej ilości wody pitnej oraz jej pozyskiwanie z wody morskiej. Odsalarnie wody wybudowane na wybrzeżach działają już w najbogatszych krajach regionu: Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Amiratach Arabskich. Pozyskana w te sposób woda służy do celów konsumpcyjnych oraz do nawiadniania pól i pastwisk. Mimo tych zabiegów w żadnych państwie Bliskiego Wschodu nie zbiera się takiej ilości płodów rolnych, by zaspokoić potrzeby mieszkańców i kraje te nie są samowystarczalne pod względem produkcji żywności. Dlatego dużą część zysków sprzedaży surowców en przeznacza się na import żywności.
Wydobycie ropy naftowej i gazu stanowi dla mieszkańców Bliskiego Wschodu ważne źródło dochodów, ale bywa też zarzewiem konfliktów. Część z nich wynika z walki o przejęcie wpływów nad polami naftowymi, inne zaś wybuchają z powodu różnic religijnych. Przykładem konfliktu wywołanego dążeniem do zawłądnięcia częścią zasobów ropy jest wojna w Kuwejcie rozpętana w 1990roku przez Irak. Po nieudanych próbach przywrócenia pokoju do wojny włączyły się blisko siły 40 krajów świata. Wycofujące się wojska irackie w odwecie podpaliły szyby naftowe, wyrządzając tym samym ogormne szkody w środowisku przyrodniczym.
Poszczególne kraje Bliskiego Wschodu zamieszkują Arabowie, wyznawcy islamu. Można powiedzieć, że Półwysep Arabski jest kolebką tej religii. Jednak na terenie dzisiejszego Izraela narodziły się inne dwie wielkie religie: judaizm i chrześciajństwo. Konflikty na tle religijnym wybuchają z różną siłą w wielu miejscach regionu, głównie na obszarze Izraela (dawnej Palestyny), ziemi uznawanej za świętą przez wyznawców chrześcijaństwa, islamu i judaizmy, a sytuację zaogniają dodatkowo problemy narodowościowe. Przykładem jest trwający od ponad 50lat konflikt izraelsko- arabski.
Ropa naftowa jest głównym surowcem energetycznym świata, jednak jej złoża są ograniczone, a główne zasoby leżą w bardzo niestabilnym obszarze. Niepokoje i konflikty w tym newralgicznym regionie zwykle wywołują wzrost cen ropy. Rządy wysoko rozwiniętych gospodarczo krajów, zużywających coraz większe ilości energii, powoli zaczynają rozumieć, że surowców energetycznych może zabraknąć. Zaczęto oszczędzanie i poszukiwanie nowych źródeł energii, które pozwolą uniezależnić się od ropy i jej dostawców. Cały współczesny świat jest zmuszony do oszczędnego gospodarowania surowcami. Coraz powszechniejsze jest korzystanie z odnawialnych źródeł energii takich jak: energia wiatru, wody, promieniowanie słoneczne, podziemne gorące wody, spalanie biomasy i odpadów. Źródłem odnawialnej energii mogą też być zasoby wodoru, głównego składnika wody, który w naturze występuje niemal w nieograniczonych ilościach.
godło Arabii Saudyjskiej
Flaga Arabii Saudyjskiej
Ciekawostki!
1.Kraj ten został utworzony 23 września 1932 roku.
2. Gęstość zaludnienia wynosi 13,3 osób/km2.
3. Najwyższy szczyt Dżab

al as-Sauda 3133 m n.p.m.
4. Najdłuższa rzeka Wadi ar-Rima, 900 km.
5. Kraj ten zamieszkuje około 100 Polaków.
6. Narodową potrawą jest Kabsa.
7. Nazwa tego kraju pochodzi od dynastii Saudów, która założyła to państwo.
8. Arabia Saudyjska jest prawie 7 razy większa od Polski.
9. Główna religią jest islam, 98 %.
10. Średnia długość życia w tym kraju wynosi 75,9 lat.
pola uprawne w Arabii Saudyjskiej
Salman ibn Abd al-Aziz Al Su’ud-król Arabii Saudyjskiej
Full transcript