Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maden Kanunu

No description
by

Sabri Can Çalışır

on 9 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maden Kanunu

İlk Etüd ve Araştırma
3213 Sayılı Maden Kanunu'na Göre Prosedür Adımları
İlk Etüd ve Araştırma
Maden Arama Projesi
Arama Ruhsatı
Arama Faaliyet Raporları
İşletme Ruhsatı
İşletme İzni
İşletme İzni Sonrası Hususlar
Jeoloji Haritaların İncelenmesi
Eskiden Yapılmış Çalışmaların İncelenmesi
Jeolojik Etüd
Migem Sorgusu
Ruhsat Müracaatı
Müracaat Formu (Ek Form-1)
Müracaat Taahütnamesi (Ek Form-2)
İlk Talep Harcı (1939 TL)
Maden Arama Ruhsat Başvurusu
Ruhsat Harcı (775 TL)
Ruhsat Teminatı (A(ha)x7.76 TL)
İlk Mür. Taah. (Ek Form-2)
Mali Yeterlilik Belgesi
Şirket Evrakları
Ön İnceleme Raporu (Ek Form-3)
Arama Projesi (Ek Form-4)
Jeolojik Harita
Topografik Harita
Yerbulduru Haritası
İşletme İzni
ÇED
GSM
Teknik Nezaretçi
Mülkiyet İzinleri
Hazine
Şahıs
Orman
Mera
İşletme İzni Sonrası Hususlar
Devlet Hakkı
Çevre Uyum Teminatı
Ruhsat Harcı
Satış Bilgi Raporu
Faaliyet Bilgi Raporu
İmalat Haritası (Üretim Varsa)
1 Yıl
I(a)
I(b)
II(a)
II(b)
IV(c)
IV(b)
IV(a)
III
V
VI
Gruplara Göre Prosedür Değişir
Kum-Çakıl
Kil, Marn,Tras
Çimento San. Kayaçlar
Öğütülmüş, Agrega
Granit, Andezit
Bazalt, Kalsit
Blok Taşlar
Mermer, Traverten
Oniks, Granit
Bazalt, Andezit, Tüf
Eriyik Mineraller
Karbondioksit
Hidrojen Sülfür
IV. Grup Eriyik
Endüstriyel Hammaddeler
Alçıtaşı, Talk
Manyezit, Kalsedon
Feldispat, Kükürt
Enerji Hammadeleri
Linyit
Taşkömürü
Metan Gazı
Metalik Madenler
Altın, Gümüş, Platin
Bakır, Kurşun, Çinko
Demir, Krom,Nikel
Kıymetli ve Yarı Kıymetli
Mineraller
Elmas, Safir, Yakut
Zümrüt,Opal, Lületaşı
Kuvarz Kristalleri
Radyoaktif Mineraller
Uranyum, Toryum
Radyum
İl
Özel İdare

Ön Arama Faaliyet Raporu (Ek Form-7)
Analiz Sonuçları
Jeolojik Harita
Maden Jeolojisi Haritası
Topoğrafik Harita
Yerbulduru Haritası
Maliyet Hesabı Faaliyet Yeterliliği (Ek-1)
Yatırım Tutarı Yeterliliği (Ek-2 %40 Yatırım)
Harcama Faturaları
Ön Arama Dönemi Sonunda
Genel Arama Dönemi Sonunda
Genel Arama Faaliyet Raporu (Ek Form-8)
Analiz Sonuçları
Jeolojik Harita
Maden Jeolojisi Haritası
Topoğrafik Harita
Yerbulduru Haritası
Maliyet Hesabı Faaliyet Yeterliliği (Ek-1)
Harcama Faturaları
Yatırım Tutarı Yeterliliği (Ek-2 %40)
II(b)
IV(c)
IV(b)
IV(a)
III
V
VI
Blok Taşlar
Mermer, Traverten
Oniks, Granit
Bazalt, Andezit, Tüf
Eriyik Mineraller
Karbondioksit
Hidrojen Sülfür
IV. Grup Eriyik
Endüstriyel Hammaddeler
Alçıtaşı, Talk
Manyezit, Kalsedon
Feldispat, Kükürt
Enerji Hammadeleri
Linyit
Taşkömürü
Metan Gazı
Metalik Madenler
Altın, Gümüş, Platin
Bakır, Kurşun, Çinko
Demir, Krom,Nikel
Kıymetli ve Yarı Kıymetli
Mineraller
Elmas, Safir, Yakut
Zümrüt,Opal, Lületaşı
Kuvarz Kristalleri
Radyoaktif Mineraller
Uranyum, Toryum
Radyum
1 Yıl
2 Yıl
İşletme Ruhsat Harcı
İşletme Ruhsat Teminatı
İşletme Talep Harcı
İşletmeProjesi (Ek Form-10)
3B Modelleme
Tüm Sondaj Verileri
Jeolojik Harita
Topoğrafik Harita
Vaziyet Planı
Yer Bulduru Haritası
Termin Haritası
Rehabilitasyon Haritası
Arazi Varlığı Haritası
Halihazır Haritası
MİGEM
Mahallinde Tetkik
İşletme Ruhsatı
ÇED
Sondaj, yarma, vb.
arama faaliyeleri
için
Maden Ocağı,<25 Ha
Mermer,<10 Ha veya <5000 m3/yıl
KET,<400000 Ton/yıl
Kömür, <150 Ha
Maden Ocağı, >25 Ha
Mermer,>10 Ha veya >5000 m3/yıl
KET,>400000 Ton/yıl
Kömür, >150 Ha
Mermer,<5000 m3
ve <10 Ha
Madde 26 Raporu
Proje Tanıtım Dosyası
ÇED Dosyası
ÇED Muafiyeti
25 Gün
45 Gün
6 Ay
25 Gün
GSM
1. Sınıf
Mermer, >5000 m3/yıl
Maden Faaliyetleri, >25 Ha
Kömür Madeni, >150 Ha
İşletme Belgesi
Kapasite Raporu
Şirket Evrakları
Taahütname
Mülkiyet İzni
Heyet Raporu
ÇED Belgesi
GSM Harcı (5000 TL)
2. Sınıf
Cevher Depoları
Mermer, <5000 m3/yıl
Maden Faaliyetleri, <25 Ha
Kömür Madeni, <150 Ha
Şirket Evrakları
Taahütname
Mülkiyet İzni
Heyet Raporu
ÇED Belgesi
GSM Harcı (5000 TL)
ÇED İzni
Orman İzin Başvurusu
Tapu Kadastro Müdürlüğü
Mescere Haritası
Kadastro Haritası
Nirengi Kanavası
Memleket Haritası
Rehabilitasyon Haritası
Vaziyet Planı
Rehabilitasyon Programı
Şirket Evrakları
Oda Ekleri
Harita Makbuzu
İşletme Ruhsatı
ÇED Raporu
Orman
Bölge
Müdürlüğü
Orman
İşletme
Müdürlüğü
Orman
İşletme
Şefliği
Orman
Genel
Müdürlüğü
İzin
Raporu
Talebin Değerlendirilmesi İstenir
Başbakanlık
Onay
Onay
Onay
Ağaç Kesimi İhalesi ve Kesim
Orman İzni
İl Özel
İdare
Migem Mera Başvurusu
İşletme Projesi ve Ekleri
Kadastro Haritası
Mülküyet Yazısı
Valilik
İl Gıda
Tarım
ve
Hayvancılık
Dosyanın ve Sahanın
İncelenmesi ve
Ot bedelinin
Belirlenmesi
Başbakanlık
Onay
Onay
Onay
Ot Bedelinin Yatırımı
Taahüt İmzalanması
Mera Geri Dönüşüm Projesi
Şahıs Mülkiyeti
Kiralama
Satın Alma
Kamulaştırma
3. Sınıf
Mermer, <5000 m3/yıl
Şirket Evrakları
Taahütname
Mülkiyet İzni
Heyet Raporu
ÇED Belgesi
GSM Harcı (5000 TL)
Ocak Ayı Sonu
Ruhsat Harcı
Nisan Ayı Sonu
Satış B. Formu
İmalat Haritası
Faaliyet B. Formu
Haziran Ayı Sonu
Çevre U. T.
Devlet Hakkı
3213 Sayılı Maden Kanunu Kapsamında Prosedür İşlemleri Genel Olarak Sırasıyla Şöyledir:
Arazide Başka Ruhsat İzni Var Mı?
Arazi İşletme ve/veya Arama Ruhsatı Alımı İçin Uygun Mu?
Mahallinde Tetkik
Ön Arama Dönemi
Genel
Arama
Dönemi
Genel Arama Dönemi
Ek Olarak
Her Detay Arama Dönemi Sonunda
Detay Arama Faaliyet Raporu (Ek Form-9)
Analiz Sonuçları
Jeolojik Harita
Maden Jeolojisi Haritası
Topoğrafik Harita
Yerbulduru Haritası
Maliyet Hesabı Faaliyet Yeterliliği (Ek-1)
Harcama Faturaları
Yatırım Tutarı Yeterliliği (Ek-2 %20)
Her Yıl
Sonunda
(Toplam 4 Yıl)
Ek Olarak
İşletme Ruhsatı Başvurusu
İşletme Ruhsatı Başvurusu
Taahütname,
Bedel Ödeme
Arazi İnceleme
Görevlendirmesi
Arazi
İncelemesi
Görevlendirme
İşlemlerinin
Tamamlanması
Taleplerin Liste Halinde Sunulması
Full transcript