Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

analýza rizik

analýza rizik
by

Eva Svirakova

on 6 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of analýza rizik

cílem řízení projektu
= úspěšný projekt
Co může ohrozit?
Co je pro nás příležitostí?

Příležitost je nejistá událost (podmínka) která, pokud nastane, pozitivně ovlivní dosažení cíle projektu.
dvojí pohled na řízení rizik:
Jde o riziko?
Jde o příležitost?
Jaká je naše citlivost k riziku? (rizikový apetit/chuť riskovat)
první krok analýzy rizik:
Identifikuji riziko
Branistorming:
základní pravidla brainstormingu?
další metody...
druhý krok
analýzy rizik:
Posouzení rizik
postup práce s riziky
kvantitativní metody
kvalitativní metody
lze využít i dvojici: hrozba + dopad
Hrozba: v průběhu koncertu přijde větrná smršť.
Dopad: ???
vždy výpočty:
hodnota rizika
pravděpodobnost výskytu
dopad
pst x dopad = hodnota rizika
Creamfields= 3% x 3 mil Kč = 90 000 Kč
slovní ohodnocení
například: velmi vysoké riziko
při výskytu velmi velký dopad na výsledek projektu
skórovací metody
používání různých škál
odezvy na zjištěná rizika
Zpracujte plán reakcí na zjištěná rizika
postup u rizik: odstranění negativních událostí
postup u příležitosti
postup pro oba typy událostí
měním plán
neměním plán
přijetí - akceptace
tzn. že nedlám nic a doufám, že všechno dopadne dobře.
Riskuji ale ušetřím.
přenesu riziko (pojišťovny, diváky)
zmírním dopad rizika
využiju příležitost
sdílím událost
posílit.
zvyšuji pravděpodobnost toho, že tahle situace opravdu nastane.
přijetí (akceptace) rizika
sledování rizik v projektu
pravidelný bod
porady týmu
měnící se podmínky
vzniklo nové riziko
stará hrozba pominula
katalog (registr)
rizik v projektu
třetí krok
děkuji vám za pozornost

následuje testování testu
připravený plán pro případ, že riziko nastane:
trigger (spouštěč), domluvit si signál dopředu
co dělat ve chvíli, kdy bude spuštěn alarm: riziko se vyplní
čtvrtý krok
patří riziko do projektu?
Vysoká rizikovost je
jedním z kriterií projektů
Ignorování tohoto faktu vede k neúspěšným projektům
Každý projekt ale má svá specifika a je obtížné stanovit jen jeden postup a ten aplikovat na všechny projekty
Obecné události či podmínky, které nastanou v projektu tedy mohou být dvojího druhu – negativní a pozitivní
V sobotu rozmetala
festival silná bouřka

Dalo se zachránit z festivalu více?
Nemohly hlavní hvězdy vystoupit alespoň ve stanech?
Padaly ploty na auta?
Bude se vracet vstupné?
Byli jste ve spojení s meteorology kvůli aktuální výstraze blížící se bouře?
Dostali vystupující včas upozornění, že mají ukončit produkci a ukrýt se do bezpečí?
Situaci jsme monitorovali na obrazovce, ale do poslední chvíle "oranžový flek" na monitoru směřoval mimo území ČR
Na obrazovce nebylo možné zjistit, že první nárazová vlna má ničivou sílu 22-26 m/s.
Vše se jevilo jako bouřka míjející areál. Navíc lidé z Břeclavi i z aeroklubu nás ujišťovali, že nás to mine, že Pálava vždy odkloní bouřky mimo Břeclav.
Bouřka se ale náhle stočila ze směru z Rakouska.
Proč nebylo možné pokračovat po skončení vichřice s produkcí na hlavních pódiích? Poškodila bouře elektroinstalaci nebo statiku pódií?
Zaměstnáváme nejlepší firmu v České Republice – T Servis. Technici této firmy upozornili, že přívalová vlna deště byla nebývale silná a že další spuštění stageí je nebezpečné životu. Žádná konstrukce není dimenzovaná na tak rychlý a silný úder větru. Nebylo jisté, zda konstrukce není poškozena a nikdo nechtěl riskovat její zřícení a ztráty na životech.
Případ naznačuje
že ochrana před rizikem
není zbytečná
Creamfields
nanečisto (bez rizika)
bez rizika nemůžeme ani studovat
tak tedy snížíme dopad rizika
který je to postup?
příležitost
zisk
riziko
ztráta
zkušenosti z minulých projektů
rozhovor s expertem
Buďte paranoidní
Hodnota rizika
kritických
vyhnu se riziku
Pracovali jste
nějak s hrozbami?
p.č.
dopad
riziko
1.
Nepříznivé počasí – silná bouře a vichřice.
2.
Ve stejném termínu velký koncert v blízkém regionu
Malá návštěvnost: ztrátový projekt
Poškození zvukové techniky, nebude možné vystoupení hlavních kapel
Vichřice rozmetá hlavní podium, to spadne na návštěvníky a způsobí vážný úraz
p.č.
riziko
dopad
PST
dopad
Hodnota R.
Opatření - odezvy
Nová pst+nový dopad=nová HR
1.
M
V
MS tj MHR
M
V
MS tj. MHR
2.
S
V
Vichřice rozmetá hlavní podium, to spadne na návštěvníky a způsobí vážný úraz
Poškození zvukové techniky, nebude možné vystoupení hlavních kapel
SHR
Dopředu monitoring všech koncertů, spojenectví s jinými organizátory – rešerše (zmírnění rizika)
pojištění techniky proti zásahu nepříznivých přírodních podmínek
Sledování předpovědi počasí, spouštěč – potom krizový scénář, přerušení koncertu, úklid do bezpečí
SHR
VHR
Malá návštěvnost – ztrátový projekt
Nepříznivé počasí – silná bouře a vichřice.
Ve stejném termínu velký koncert v blízkém regionu
Řízení rizik
Aktivum
Cíl projektu
Riziko je:

nejistá událost nebo podmínka, která, pokud nastane, má negativní vliv na dosažení cíle projektu.
je to riziko?
je to riziko?
přesně počítáme nepřesná čísla
pravděpodobnost je míra očekávatelnosti výskytu rizikového scénáře a následného dopadu na dané aktivum
Aktivum je:
- cíl a jeho trojimperativ
- vztahy se stakeholdery
- přínosy projektu
Full transcript