Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Florante At Laura Aralin 12

No description
by

Ice Lim

on 26 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Florante At Laura Aralin 12

Florante at Laura Aralin 12 Pakikipaglaban sa mga Leon Ang Prezi na ito ay pinagsikapang gawin nina Jan Esperanzate at Ysabel Lim Talasalitaan Una't ikalawang Saknong 126 Sa tinaghoy-taghoy na kasindak-sindak

gerero'y hindi na napigil ang habag

tinunton ang boses at siyang hinanap

ngunit nangatigil pagdating sa harap 127 Dawag na masinsi'y naglagi-lagitik

sa dagok ng lubhang matalas na kalis

Moro'y di tumugot hanggang di nasapit

ang binubukalan ng maraming tangis Ikatlong Saknong 128 Anyong pantay-mata ang lugar ng araw

niyong pagkatungo sa kalulunuran;

siyang pagkatalos sa kinalalagyan

nitong nagagapos na kahambal-hambal Ikaapat na Saknong 129 Nang malapit siya't abutin ng sulyap

ang sa pagkatali'y linigid ng hirap;

nawalan ng diwa luha'y lumagaslas

katawan at puso'y nagapos ng habag. Ikalimang Saknong 130 Malaong natigil na di nakakibo

hininga'y hinabol sa ibig lumayo;

matutulog disin sa habag ang dugo

kundangan nagbangis leong nangagtayo Ikaanim na Saknong 131 Naakay ng gutom at gawing manila

nag-uli sa ganid at nawalang-awa;

handa na ang ngipi't kukong bagong hasa

at pagsasabayan ang gapos ng iwa Ikapitong Saknong 132 Tanang balahibo'y pinapangalisag

nanindig ang buntot na nakagugulat;

sa bangis ng anyo at nginasab-ngasab

Puryang nagngangalit ang siyang katulad Ikawalong Saknong 133 Nagtaas ng kamay at nangakaakma

sa katawang gapos ang kukong pansira;

nang darakmain na'y siyang pagsagasa

niyong bagong Marteng lumitaw sa lupa Ika-siyam na Saknong 134 Inusig ng taga ang dalawang leon

si Apolo mandin sa Serp'yente Piton;

walang bigong kilos na di nababaon

ang lubhang bayaning tabak na pamutol. Ika-sampung Saknong 135 Kung ipamilantik ang kanang pamatay

at saka isalag ang pang-adyang kamay,

maliliksing leon ay nangalilinlang,

kaya di nalao'y nangagumong bangkay. Ikalabing-isang Saknong 136 Nang magtagumpay ang gererong bantog

sa nangakalabang mabangis na hayop,

luha'y tumutulong kinalag ang gapos

ng kaawa-awang iniwan ng loob Ikalabing-dalawang Saknong 137 Halos nabibihay sa habag ang dibdib,

dugo'y nang matingnang nunukal sa gitgit;

sa pagkalag niyang maliksi'y nainip

sa siga-sigalot na madlang bilibid. Ikalabing-tatlong Saknong 138 Kaya ang ginawa'y inagapayanan,

katawang malatang parang bagang bangkay;

at minsang pinatid ng espadang tangan

walang awang lubid na lubhang matibay. Ikalabing-apat na Saknong 139 Ikalabing-limang Saknong 140 Doon sa pagtitig sa pagkalungayngay

na kanilang kalong kalumbay-lumbay,

nininilay niya at pinagtatakhan

ang dikit ng kiyas at kinasapitan. Ikalabing-anim na Saknong 141 Umupo't kinalong na naghihimutok,

katawang sa dusa hininga'y natulog;

hinaplos ang mukha't dibdib ay tinuptop,

nasa ng gerero'y pagsaulang-loob. Namamangha naman ang magandang kiyas,

kasing-isa't ayon sa bayaning tikas;

mawiwili disin ang iminamalas

na mata, kandungan sa malaking habag. Ikalabing-pitong Saknong 142 Gulung-gulong lubha ang kaniyang loob,

nguni't napayapa ng anyong kumilos

itong abang kandong na kalunus-lunos,

nagising ang buhay na nakakatulog. Ikalabing-walong Sakong 143 Sa pagkalungayngay mata'y idinilat,

himutok ang unang bati sa liwanag;

sinundan ng taghoy na kahabag-habag;

"Nasaan ka Laura sa ganitong hirap?" 144 "Halina, giliw ko't gapos ko'y kalagin,

kung mamatay ako'y gunitain mo rin."

pumikit na muli't napatid ang daing,

sa may kandong namang takot na sagutin. Ikalabing-siyam na Saknong Ikalawampung Saknong 145 Ipinanganganib ay baka mabigla,

magtuloy mapatid hiningang mahina;

hinintay na lubos niyang mapayapa

ang loob ng kandong na lipos-dalita. Tinaghoy-taghoy = patuloy na pag-iyak Ninilay = Inaalala Habag = Awa Dagok = Hampas Dawag = Punongkahoy na matinik Kahambal-hambal = Kaawa-awa Pagkalungayngay = lungkot Siga-sigalot = Magulo Kalunus-lunus = pangyayari na grabe sa karaniwan ngunit sa malungkot o nakakatakot na paraan. Lumagaslas = Umaagos pababa gaya nang
sa tubig na lumalagaslas mula
sa talon Giliw = Minamahal Nabibihag = Nahuli * Aladin.
* Naawa.
* Hinanap.
* Nakita. * Hapon.

* Florante. * Nakita si Florante.
* Hirap na hirap.
* Naawa.
* Umiyak. *Napatigil.

*Nakita ang mga leon. * Mga leon.

* Handa na pumatay.

*Matatalas na ngipin at kuko. * Inilarawan ang mga leon.

*Ikinumpara ito sa Puryas * Handa nang umatake ang mg leon.

* Ipinagtanggol ni Aladin si Florante. * Inatake ang leon gamit ang taga.

* Inihambing si Aladin kay Apolo.

* Laging nasasaksak ang leon. * Ginagamit ang dalawang kamay.

* Nalito ang mga leon.

* Namatay. * Kinaladkad si Florante.

* Umiiyak si Aladin. * Walang malay si Florante.

* Naawa si Aladin. Pagsusulit 1. Gererong tinunton ang narinig na boses ng lalaking dumaraing. 2. Oras ng dumating ang gerero sa kinaroroonan ni Florante. 3.Naramdaman ng gerero nang makita si Florante. 4. Uri ng mabangis na hayop na sisila kay Florante. 5. Diyos ng digmaan. 6. Sa kanya tinulad ang bangis at anyo ng mga leon. 7. Sino ang hinanap ni Florante sa kanyang pagmulat? 8. Bakit iniligtas ng gerero si Florante? 9-10. Ibuod ang aralin sa tatlong pangungusap. Salamat sa pakikinig!
Full transcript