Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Metody i Techniki Organizatorskie w Zarządzaniu

Metody i Techniki Organizatorskie w Zarządzaniu
by

S G

on 11 January 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Metody i Techniki Organizatorskie w Zarządzaniu

HR w organizacjach studenckich na przykładzie
Europejskiego Forum Studentów - AEGEE Wrocław SZCZEGÓŁOWA DIAGNOZA PROBLEMU IDENTYFIKACJA
PROBLEMÓW PLAN NAPRAWCZY WNIOSKI WYWIAD ANKIETA ZDEFINIOWANE
PROBLEMY Wywiad wśród Zarządu organizacji oraz menedżera grupy HR informacje na temat specyfiki działania organizacji
rotacja członków organizacji
charakterystyka tworzonych projektów
współdziałanie organizacji z środowiskiem zewnętrznym Ankieta wśród członków organizacji 10 pytań
przeprowadzona po wywiadzie
ukierunkowana na problemy związane z obszarem HR
badająca procentowy udział każdej odpowiedzi Wyodrębnione problemy projekty nie przyciągają wielu uczestników z zewnątrz
niska motywacja do działania
słaby wizerunek i prestiż organizacji
niewielkie profity w związku z działalnością poza uczelnianą
Jak długo działasz w danej organizacji studenckiej? średnia: 8 m-cy Co najbardziej wpływa na Twoją chęć przynależności
do organizacji? Projekty mojej organizacji mają szeroki odzew w otoczeniu? Projekty tworzone przez moją organizację są interesujące? Chętnie biorę aktywny udział przy organizacji projektów? Lider organizacji motywuje mnie do aktywnego działania? Posiadam wszystkie niezbędne zasoby do efektywnego działania? Liczy się dla mnie wysoki prestiż organizacji w otoczeniu? Wiem czego się odemnie oczekuje? Moja uczelnia wspiera studentów wykazujących się działalnością
w organizacjach pozarządowych? WYNIKI ANKIETY: wysoki poziom
motywacji do działania silna postawa
lidera dobór odpowiednich
ludzi do zadań finansowanie aktywnych
członków imprezy i szkolenia
wewnątrz organizacji CEL: WZMOCNIENIE POSTAWY LIDERA Wzmocnić
postawę
lidera Stworzyć system
badania kompetencji
wewnątrz organizacji Pozyskać osoby
z naturalnymi
predyspozycjami Brak narzędzi Zaopatrzyć lidera
w wiedzę i umiejętności
odnośnie przywództwa Brak osób wewnątrz
mogących przekazać
wiedzę Pozyskać do współpracy
trenerów z zewnątrz Brak archiwów
z działalności Stworzyć bazę wiedzy
na serwerze on-line
wraz z kopią zapasową czynności możliwe
problemy środki
zaradcze PDPC Wnioski: brak czynnika motywacyjnego jakim są pieniądze
głównym czynnikiem motywacyjnym jest postawa lidera, jak również jasne cele, wizja i misja
niskie kompetencje i wysoka rotacja muszą być wspomagane ciągłą wymianą doświadczeń
zespoły robocze z dopasowanymi osobami do zadań (znajomość swoich silnych i słabych stron) Dziękujemy za uwagę.
Full transcript