Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

biologia

bzdndnc
by

borja perez

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of biologia

De la cèl·lula
a l'individu El cicle cel·lular i els cicles biològics. La cèl·lula Una cèl·lula és la unitat morfològica i funcional de tot ésser viu. De fet, la cèl·lula és l'element de menor mida que es pot considerar viu. D'aquesta manera, pot classificar als organismes vius segons el nombre de cèl·lules que posseeixin: si només tenen una, se'ls denomina unicel·lulars (com poden ser els protozous o els bacteris, organismes microscòpics); si tenen més, se'ls crida pluricel·lulars. De la cèl·lula cap a l'individu. El cicle cel·lular i els cicles biològics. La divisió cel·lular, és la part del cicle cel·lular en què una cel·lula inicial anomenada mare es divideix en dues per formar dues cèl·lules filles. Gràcies a la divisió cel·lular es produeix el creixement dels organismes pluricel·lulars, amb el creixement dels teixits, i la reproducció vegetativa en éssers unicel·lulars. Les cèl·lules de l'organisme es renoven constantment. El procés que ho fa possible
es la divisió cel·lular La divisió cel·lular La mitosi és una fase del cicle cel·lular en que es produeix la divisió del nucli cel·lular de les cèl·lules eucariotes mitjançant el qual es reparteixen les dues còpies del material genètic en dues meitats iguals, per formar els nuclis de les cèl·lules “filles” després de la divisió cel·lular. Fase M Mitosi La fase M del cicle cel·lular és la fase en què es produeix
la divisió d'una cèl·lula mare en dues cèl·lules filles idèntiques.
Aquesta fase inclou la mitosi i la citocinesi: La citocinesi o citodiéresis és la separació física del citoplasma en dues cèl·lules filles durant la divisió cel·lular. Tant en la mitosi com en la meiosi es produeix al final de la telofase, a continuació de la cariocinesis. En el cas d'algunes cèl·lules o alguns fongs, per exemple, no es produeix la citocinesi, ja que aquests organismes dupliquen el seu nucli mantenint el citoplasma unit, aconseguint així cèl·lules plurinuclears. Citocinesi El procés que permet la formació de gàmetes s’anomena gametogènesi. Les cèl·lules reproductores o gàmetes són cèl·lules que s’originen en les gònades després de la meiosi. Els organismes es reprodueixen.
Els que ho fan sexualment ho fan per gàmetes. Espermatogènesi (gàmetes masculins): té lloc als testicles. Cada cèl·lula mare diploide produeix quatre cèl·lules diferents haploides, que per un procés de diferenciació cel·lular donen lloc a quatre gàmetes masculí (espermatozoides). Dos porten un cromosoma X i els altres dos cromosomes Y. Oogènesi (gàmetes femenins):
Té lloc als ovaris. Cada cèl·lula mare diploide, després de la meiosi, dóna lloc a quatre cèl·lules haploides, un gàmeta femení o òvul, que rep gairebé tot el citoplasma, i tres corpuscles polars. Tots els òvuls porten un cromosoma X. El procés que permet la formació dels gàmetes masculins i femenins no es identic, perquè hi han de dos tipus. És la primera fase del cicle cel·lular, en la qual hi ha creixement cel·lular amb síntesi de proteïnes i d'ARN. És el període que transcorre entre la fi d'una mitosi i l'inici de la síntesi d'ADN. Té una durada d'entre 6 i 12 hores, i durant aquest temps la cèl·lula duplica la seva grandària i massa a causa de la contínua síntesi de tots els seus components, com a resultat de l'expressió dels gens que codifiquen les proteïnes responsables del seu fenotip particular. És la segona fase del cicle, en la qual es produeix la replicació o síntesi de l'ADN, com a resultat cada cromosoma es duplica i queda format per dues cromàtides idèntiques. Amb la duplicació de l'ADN, el nucli conté el doble de proteïnes nuclears i d'ADN que al principi. Té una durada d'unes 10-12 hores i ocupa al voltant de la meitat del temps que dura el cicle cel·lular en una cèl·lula de mamífer típica És la tercera fase de creixement del cicle cel·lular en la qual continua la síntesi de proteïnes i ARN. Al final d'aquest període s'observa al microscopi canvis en l'estructura cel·lular, que indiquen el principi de la divisió cel·lular. Té una durada entre 3 i 4 hores. Acaba quan la cromatina comença a condensar l'inici de la mitosi. La càrrega genètica d'humans és 2n 4c, ja que s'han duplicat el material genètic, tenint ara dues cromàtides cadascun. Els diferents cicles biòtics Els cicles haploides Els cicles diploides Els cicles diplohaploides En cada cicle biològic l'individu adult és : En els haploides els individus adults són haploides, mitjançant la mitosi generen gàmetes haploides que es fusionen per formar el zigot, que inmediatament es divideix per meiosi per generar nous individus haploides En el cicle dels diploides en que els individus adults són diploides mitjançant la meiosi genera gàmetes haploides i, després de la fecundació, s'origina un zigot haploide que mitjançant la mitosi successives dóna lloc a un individu adult també diploide. En els cicles diplohaploides en els individus adults són diploides i haploides, com algunes plantes, certs fongs i algunes algues. En l'etapa diploide, anomenats esporofit, per meiosi es produeixen les espores haploides. Aquestes donden lloc a una forma adulta haploide, anomenada gametòfit, en què s'originen els gàmetes haplides. Després de la fecundació es forma un zigot diploide, que en desenvolupar-se dóna lloc a un nou esporòfit diploide. Aquest, mitjançant meiosi, produeix novament espores. Fases de la mitosi La meiosi es produeix sempre que hi ha un procés de reproducció sexual. En el cicle dels haploides, es produeix principalment la meiosi, el que primer es forma es cèl·lula (n) i més tard els gàmetes (n). Per últim es produeix la Fusió de Gàmetes, fins arribar a la fecundació. Que pasa a ser la fase diploide que forma el zigot (2n). En la fase diploide, mitjançant la meiosis es produeixen espores haploides. Aquestes donen lloc als gametòfits i es formen gàmetes. A la fecundació, es forma un zigot diploide, que dona lloc a un nou esporòfit diploide. En el cicle dels diploides, es al contrari dels haploides, primer comença per la fecundació, on es produeix el zigot (2n) fins que arriba a ser adult (2n), arriba al punt de la meiosi, que pasa a ser la fase haploide on es formen els gàmetes. Haploide Diploide Diplohaploide En cada cicle es presenten diferents organismes Els organismes que presenten en el cicle dels haploides son les algues i els fongs. En el cicle des diploides, presenten els següents organismes, molts protozous, gairebé tots els animals, algunes algues i certs fongs. En els cicles dels diplohaploides, presenten els següents organismes, que son unes alternances de generacions dels haploides i dels diploides, com ara, les plantes, algunes algues i certs fongs. L'individu
Full transcript