Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Pagsulat: Paggamit at Pagsasaayos ng mga Datos

Report sa Pagsulat
by

Mr. Triple J

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Pagsulat: Paggamit at Pagsasaayos ng mga Datos

Paggamit at Pagsasaayos ng mga Datos sa Sulating Pananaliksik Ano nga ba ulit ang pangunahing kaalaman sa Sulating Pananaliksik? Ang pananaliksik bilang isang disiplina ay mahalaga sa pag-unlad ng isang bansa. Ito ay may malaking papel na ginaganapan sa pag-unlad ng ating komunidad, kalakalan, edukasyon, pulitika at iba pa. Nakatutulong ang resulta ng pananaliksik sa pagbabago ng sistema o kalakaran sa isang institusyon o organisasyon kaya mahalaga na matutuhan ng mga taong nasa akademya gaya ng mga mag-aaral sa antas tersarya at gradwado ang disiplina ng pananaliksik. Muli nating alamin ang dalawang layunin ng Pananaliksik 1. upang mapalawak ang kaalaman at katanungan sa iba't ibang disiplina at larangan ng buhay 2. upang makakuha ng mahalagang impormasyon nang sa gayon ay mapataas natin ang antas pang-unawa Direktang Sipi Sinopsis Presi Parapreys Abstrak Sintesis Pagsasalin sa Filipino ng mga Sipi - eksaktong salita o pahayag ng aktor - kinopya ng direkta, salita-sa-salita, mula sa sanggunian Ginagamit ito ng mananaliksik kapag nais niyang: a. Idagdag ang kapangyarihan ng salita ng awtor upang suportahan ang argumento b. Nais pabulaanan o hindi sang-ayunan angargument ng awtor d. Naghahambing ng mga ispesipikong punto de vista c. Bigyang-diin partikular ang isang malinaw o makapangyarihang pahayag o sipi - pinagsama-sama ang pangunahingideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap - Mas maikli ito kaysa sa orihinal atnaglalaman ng kabuuang kaisipan ng pinagkunangmaterial Gumagawa ng sinopsis kapag: a. Nais magbigay ng bakgrawnd at pananaw hinggilsa isang paksa b. Nais maglarawan ng pangkalahatang kaalamanmula sa maraming sanggunian tungkol sa paksanais na determina ang pangunahing ideya ng pinagbatayang teksto - isang maikling pagbubuod o paglalagom ng mahalagang ideya ng isang mahabang teksto. Gumagamit ng presi kapag: a. magpapaikli ng orihinal na sulatin nang may kaunting pagbabago - ito ay ang muling pag-uulit ng talata sa sariling pangungusap na hindi gaanong teknikal subalit kasinghaba rin ng orihinal na talata. Ginagawa ang parapreys nang: a. sariling istilo ng paggamit ng salita b. malinaw at mabisang mga pangungusap - ito ay isang maikling buod na inilalagay sa unahan ng maikling panimula o introduksyon ng isang tesis o disertasyon Ginagamit ang abstrak sa: a. mga papel na inihaharap sa isang kumperensya - isang ebalwasyon o pagsusuri sa ebidensya ng isang pananaliksik at sa opinyon ng isang eksperto sa isang partikular na paksa na ginagamit upang makatulong sa pagpapasya sa pagbuo ng patakaran. Tumutukoy ang sintesis sa: a. pagbuo ng paglalahad sa iba't ibang paksa na nabasa o narinig b. kakayahang mapagsama-sama ang iba't ibang bahagi para makabuo ng isang bagong anyo ng kaalaman - ang paglilipat ng buong kahulugan ng teksto mula sa orihinal na wika patungo sa ibang wika. Gabay na magagamit sa pagsasalin ng anumang teksto: a. basahin ang buong teksto nang dalawang beses hangga't maaari. d. panatilihin ang diwa ng orihinal na teksto c. alamin ang kultura ng bawat wika. b. isalin ang diwa ng orihinal na teksto sa target na wikang pagsasalinan. Halimbawa: INGLES
Thorny path
Tamed dove
To be truly a woman
The mouth is bad FILIPINO
Matinik na landas
Maamong kalapati
Magpakababae
Masama ang bibig Elipsis (. . .) - karaniwang gumagamit ng tatlong tuldok na sunod-sunod na nagpapakitang may bahaging hindi niya sinipi sa pangungusap o talata
Full transcript