Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teories de l'aprenentatge i relació amb les TIC

PAC2: Teories de l'aprenentatge i relació amb les TIC - Ensenyar i aprendre en línia - Màster en educació i TIC - UOC - abril 2013
by

Azahara Casas

on 2 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teories de l'aprenentatge i relació amb les TIC

i relació amb les TIC
Teories de l'aprenentatge
Què és aprendre?
Com aprenem?
CONCLUSIONS?
La ment és com una CAIXA NEGRA
CONDUCTISME
Les teories de l'aprenentatge donen resposa a la pregunta:
com aprenem?

No hi ha una teoria única explicativa de l'aprenentatge. En aquest sentit,
totes sumen:

Des del
conductivisme
es treballen els
FETS,
processos mecànics i repetitius
.
Des de el
cognitivisme
es treballen els
PROCESSOS REFLEXIUS
I ORGANITZATIUS.

Des del
constructivisme
es treballen les
APLICACIONS CONTEXTUALITZADES
. Es potencien les TIC (wikis, fòrums, xats, documents compartits...)

Des del
connectivisme
es treballa en
XARXA
i amb totes les eines 2.0.
L’aprenentatge = Canvi de conducta.
S'ensenya a partir de processos repetitius, de l’estimul-resposta i del reforç positiu i negatiu.
S’aprèn observant i practicant.
Rol estudiant?
Passiu
Rep informació
Tàbula rasa
Necessita un suport constant
Rol docent?
És el centre del procés
Monopolitza l'acció
Classes magistrals
Organitza l'aprenentatge
Relació entre estudiants?
No hi ha interacció
Aprenentatge unidireccional
Relació docent-alumne?
Relació jeràrquica
El docent aplica els reforços (positius o negatius) adequats per estimular l'alumne.
Relació amb les TIC?
Recursos de repetició i relació
E.A.O (Ensenyament assistit per ordinador)
I. Pávlov (condicionament clàssic)
J. B. Watson (conductes observables)F. Skinner (estímul-resposta)
La ment és com un ORDINADOR
COGNITIVISME
L’aprenentatge = Experiència i construccions mentals.
S'ensenya a partir del processament de la informació i la creació demodels. Importància de la memòria a curt i llarg termini.
S’aprèn a partir de l'organització d'estructures i patrons.
Rol estudiant?
Actiu
Rep i assimila informació
Resol exercisis
Segueix models establerts
Rol docent?
Comunica el saber
Selecciona el temes
Dissenya activitats d'aprenentatge
Relació entre estudiants?
Els estudiants comparteixen resultats.
Compartició d'experièncis
Relació docent-alumne?
Relació bidireccional
Reciprocitat en el procés d'ensenyament-aprenentatge
Relació amb les TIC?
Eines que permeten desenvolupament d'entorns educatius.
Webquest, Moodle, Quaderns digitals, Powerpoints, Mapes conceptuals
J. S. Bruner (aprenentatge per descobriment).
“Saber és principalment saber com fer, i hi ha una mínima reflexió”
(Bruner, 1966)D. Ausubel (aprenentatge significatiu)R. M. Gagné (diferents nivells d’aprenentatge)
La ment és com un RIZOMA
CONSTRUCTIVISME
L’aprenentatge = construir noves idees.
S'ensenya de manera indirecta, acompanyant l'aprenent.
S’aprèn fent (learning by doing), interactuant amb el medi i incorporant coneixement a les pròpies experiències prèvies.
Rol estudiant?
Actiu, constructiu, col·laborador, intencional, conversacional, contextualitzat, reflexiu, crític
Rol docent?
Mediador, tutor.
Comparteix experiències
Acompanya
Relació entre estudiants?
Interacció constant
Aprenentatge col·laboratiu
Diàleg, participació, intercavi d'idees, auto i coavaluació.
Relació docent-alumne?
Relació bidireccional
Docent facilitador, alumne és constructor de coneixement
Relació amb les TIC?
Xarxes socials
Caceres del tresor
JClic
Wikis
Blogs
Platadormes virtuals (Moodle)


J. Piaget
“Tot el que ensenyem al nen impedim que ho inventi“
L. Vygotski
“A través d'altres arribem a ser nosaltres mateixos.”
La ment és com un XARXA
CONNECTIVISME
L’aprenentatge resideix fora de l'individu (a la xarxa)
S'ensenya a partir de desenvolupar habilitats per a identificar connexions entre idees i experiències.
S’aprèn creant associacions i nodes a la xarxa.
Rol estudiant?
Actiu, responsable del seu aprenentatge.
Aprèn en funció de com connecti conceptes.
Rol docent?
´
És guia i "arquitecte d'aprenentatge"
Ensenya a gestionar informació
Incentiva la recerca
Relació entre estudiants?
Interacció constant
Intercanvi constant d'opinions entre estudiants
Relació docent-alumne?
Relació bidireccional
Relació amb les TIC?
Blogs
Wikis
Escriptoris virtuals
Xarxes socials
m-learning, e-learning
MOOC...

G. Siemens (teoria de l’aprenentatge com a xarxa de connexions).
A continuació examinarem les principals teories de l'aprenentage i la seva relació amb les TIC
conductisme
cognitivisme
constructivisme
connectivisme
Full transcript