Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DOD SVOSS

No description
by

Ales Urban

on 7 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DOD SVOSS

ZÁKLADNÍ INFORMACE
PASOVÁNÍ
KKVČ
SETKÁNÍ STUDENTŮ I. A III. ROČNÍKU
začíná 1. září, letní a zimní období, 3 týdny zkouškové období + možnost předtermínů?

předměty zařazené do učebního plánu

formy výuky

tématicky zaměřené dny výuky

zkouškové období
DISKUZE
PRÁCE S API
PREZENTACE
SKUPINOVÁ PRÁCE
VYUŽÍVÁNÍ ZÁŽITKOVÝCH METOD
VYUŽÍVÁNÍ PRVKŮ KRITICKÉHO MYŠLENÍ
AP
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY
OSLAVA ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉHO STUDIA
DEN UČITELŮ A SOCIÁLNÍ PRÁCE
DEN STUDENTŮ SVOŠS
HOSTÉ ZE ZAHRANIČÍ
VÁNOCE VE ŠKOLE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
WWW.SVOSS.CZ
Soukromá vyšší odborná škola sociální, o.p.s. Jihlava
VÝUKA
SPOLUPRÁCE SE STARŠÍM KAMARÁDEM
PROJEKTOVÁ SKUPINA
SEDM SRDCÍ
PROJEKTOVÁ SKUPINA
(PRO)FIT
PROJEKTOVÁ SKUPINA
O(ČI)SVĚTA
PREZENTACE PROJEKTŮ
– tvoří 30% učebního plánu, ve všech III. ročnících studia, doplněna OSOP – ORG. + KOM. a OSOP - supervize
UKONČENÍ STUDIA
VÝUKA
PRÁCE S ASPI
PREZENTACE
SKUPINOVÁ PRÁCE
VYUŽÍVÁNÍ ZÁŽITKOVÝCH TECHNIK
UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ
ZÁKLADNÍ INFORMACE KE STUDIU
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ
NADSTANDARNÍ PRAXE
JEDNORÁZOVÁ PRAXE
DOBROVOLNICKÁ ČINNOST
VYUŽITÍ KRITICKÉHO MYŠLENÍ
DISKUZE
PROJEKTY
PROJEKTOVÁ SKUPINA
(NAD)STANDARD
Matky Boží 15, Jihlava
telefon:
567 312 629
e-mail:
info@svoss.cz
www.svoss.cz

OŠETŘOVATELSKÝ VÝCVIK
I.ROČNÍK
PRÁCE V ORGANIZACÍCH
PRŮBĚŽNÁ PRAXE
SPOLEČNÉ VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY
DLE ZÁJMŮ STUDENTŮ
SPOLUPRÁCE STUDENTŮ III.ROČNÍKU NA VÝUCE
ZÁZEMÍ
DĚKUJEME A TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
ŠKOLA STUDENTŮM
ZAHÁJENÍ STUDIA
PREZENTACE ČINNOSTI

SOUKROMÉ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ, o.p.s. JIHLAVA

vzdělávací program: sociální práce a
předškolní a mimoškolní pedagogika

člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku 1996

člen Asociace vyšší odborných škol od roku 2004

akreditovaný vzdělávací program sociální práce od roku 1996

akreditovaný vzdělávací program předškolní a mimoškolní pedagogika od roku 2014

úspěšný žadatel i řešitel v projektech ESF, Erasmus, Fond Vysočina

akreditované vzdělávací středisko MPSV
ZÁVĚREČNÁ STÁTNÍ ZKOUŠKA-
ABSOLUTORIUM
SOUVISLÁ PRAXE
PRAXE
ubytování
stravování
knihovna
bufet
PC
internet + wifi
kopírka
denní i dálková forma 3-letého studia

školné 13 000 Kč ročně

praxe tvoří 30% v učebním plánu – tzn. 1 100 hodin v průběhu studia na denní formě

ukončení studia – závěrečnou státní zkouškou – absolutoriem – udělení titulu DiS. (diplomovaný specialista v sociální práci, diplomovaný specialista v pedagogice)

podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, nejnižší možné vzdělání pro zařazení na pracovní pozici sociální pracovník

odpovídající vzdělání podle Zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů

spolupráce s VŠ – na základě smlouvy s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích o odlišných podmínkách přijímacího řízení a vlastního průběhu studia (uznání některých získaných kreditů)
DÁLKOVÉ STUDIUM
VŠEOBECNÉ PŘEDMĚTY
cizí jazyk – AJ nebo NJ
aplikovaná výpočetní technika
kultura osobního projevu
filozofie a etika
sociologická teorie
korespondence

ODBORNÉ PŘEDMĚTY
sociální politika
právo
metody sociální práce
odborná praxe
odborné semináře praxe (organizace + kompetence, supervize a kazuistika)
psychologie
metody sociálního výzkumu
pedagogika
zdravotní nauky
personalistika
kurzy a soustředění (kurz komunikace a volného času)
veřejná správa (ÚP, OSSZ, ČSSZ, městské úřady a magistráty, atd.)
školství (dětské domovy, dětské domovy se školou, diagnostické ústavy, pedagogicko-psychologické poradny, psychocentra)
zdravotnictví (ODN, PN, hospice)
spravedlnost (probační asistenti)
hospodářství (sociální plánování a projektování)
nestátní sektor (nestátní neziskové organizace, charity a církevní organizace)
soukromý sektor ( advokátní kanceláře)

ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
praxe tvoří 30% výuky
v každém ročníku je jiné zaměření

FORMY
jednorázová
průběžná
souvislá
nadstandardní praxe

do výuky je zařazen odborný seminář praxe, který se člení na organizaci a kompetence
skupinové nebo individuální supervize (pro obor sociální práce)
sanitární práce a osobní asistence

senioři
nezletilé děti
Tradiční projekty
Praxe v zahraničí
Exkurze Praha
3 části:
cizí jazyk AJ nebo NJ
obhajoba absolventské práce
odborné předměty:
sociální politika
právo
metody sociální práce

2 druhy:
Adopce na dálku
Týden romské kultury
Poradna výpočtu starobního důchodu
Charitativní ples
Kurz komunikace a volného času
Anglie
Německo
Rakousko
- poradna výpočtu starobního důchodu
- projekt Mulačágo 2015/2016
- projekt (Z)dravě životem
- projekt Naděje všem
YouTube
svosscz
Vrakbar, ERKO, K-centrum, Následná péče, VOR a TyfloCentrum
Dlouhodobý kamarád
PRAXE
URBAN
volba organizace dle oblastí uplatnění
VŠE HRAZENO Z GRANTOVÝCH PROSTŘEDKŮ
SOCIÁLNÍ PRÁCE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
cizi jazyk - AJ nebo NJ
aplikovaná výpočetní technika
osobnostně sociální výcvik
sociální a pedagogická komunikace
úvod do filozofie a etiky
zdravotní nauky
SOCIÁLNÍ PRÁCE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
ODBORNÉ PŘEDMĚTY
pedagogika
základy speciální pedagogiky
psychologie
odborný seminář praxe – organizace a kompetence
hra na hudební nástroj
základy školského managementu a práva
metodika pohybových činností
metodika výtvarných činností
metodika hudebních činností
kurz komunikace a volného času
SOCIÁLNÍ PRÁCE
VÝUKA
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
KURZ PRVNÍ POMOCI
(SOCIÁLNÍ PRÁCE)
(PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA)
SOCIÁLNÍ PRÁCE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
- PRO OBOR SOCIÁLNÍ PRÁCE
SOCIÁLNÍ PRÁCE
školství (systém předškolních, základních i středních škol)
veřejná správa (příspěvkové organizace krajů, měst a obcí)
zařízení ústavní výchovy
nestátní neziskové organizace
soukromý sektor
SOCIÁLNÍ PRÁCE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
3 části:
cizí jazyk AJ nebo NJ
obhajoba absolventské práce
odborné předměty:
pedagogika
základy speciální pedagogiky
psychologie

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
Mateřská škola a speciálně pedagogické centrum, Montessori pedagogika, Lesní školka, Centrum pro rodinu
SOCIÁLNÍ PRÁCE
PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA
organizace, které se zaměřují na předškolní a mimoškolní oblast
DISKUZE
HRA NA HUDEBNÍ NÁSTROJ
PREZENTACE
SKUPINOVÁ PRÁCE
VYUŽÍVÁNÍ ZÁŽITKOVÝCH
TECHNIK
METODICKÉ ČINNOSTI
VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ
ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ
METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY
METODIKA HUDEBNÍCH ČINNOSTÍ
METODIKA POHYBOVÝCH ČINNOSTÍ
METODIKA VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ
Full transcript