Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lucretius

No description
by

ivar staal

on 21 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lucretius

Lucretius
Titus Lucretius Carus
(99 v.Chr. - 55 v.Chr.)
Dichter-filosoof
Bijna geen zekerheden over zijn leven
Inspiratie voor Vergilius en Horatius
Grote voorbeeld Epicurus (messias): leer verspreiden in Rome
Na dood, boeken uitgegeven door Cicero, (vanwege poëtische stijl) ondanks afkeer van Lucretius' leer.
Boek 1 en 2
Lucretius' Atoomtheorie Tegen pre-Socraten en de Stoa in.
Gebruikt letters om atomen uit te leggen. Immers, hoewel beperkte hoeveelheid, basis van alle teksten.
Boek 3
Atoomtheorie toepassen op de mens, zowel lichaam als ziel
Geen leven na de dood
Eindigt met een preek; 'De dood is niks'.
Boek 4
Betrouwbaarheid van waarnemingen
'Fouten ontstaan door onjuiste interpretaties van onze geest'
Aan het einde v/h boek verzet Lucretius zich tegen de passie van liefde. Dwaas, en geen natuurlijke rechtvaardiging.
Verzet tegen erotische boeken
Eindigt met een satire over de liefde
Boek 5
Ontstaan van de aarde, hemellichamen en planten en dieren.
Eindigt met beschouwing over evolutie van de mens en cultuur.
Leven niet ontstaan door god, maar door collisie van atomen.
Boek 6
Bespreking en verklaring van de metereologische verschijnselen
Extreem weer en natuurrampen zijn natuurlijk en niet door goddelijk ingrepen
Verklaring van ziekte
Eindigt met uitroeping van pest in Athene
Geheel afmaken van dit werk verhinderd door dood
De Rerum Natura
De Rerum Natura Liberi Sex
(over de natuur der dingen in zes boeken)
In dichtvorm, ondanks Epicurus' afkeer daarvan
Verwijst naar de oorspronkelijke werken van Epicurus
Lezers bevrijden van angst voor de Goden
Plaats van de mens in de kosmos relativeren
All things, including the species to which you belong, have evolved over vast stretches of time. The evolution is random, though in the case of living organisms, it involves a principle of natural selection. That is, species that are suited to survive and to reproduce successfully, endure, at least for a time; those that are not so well suited, die off quickly. But nothing — from our own species, to the planet on which we live, to the sun that lights our day — lasts forever. Only the atoms are immortal ..."
Evolutie
"... moving randomly through space, like dust motes in a sunbeam, colliding, hooking together, forming complex structures, breaking apart again, in a ceaseless process of creation and destruction. There is no escape from this process. ... There is no master plan, no divine architect, no intelligent design.
Full transcript