Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Genomgång islam

Lektionsplanering för islam
by

Emma Selberg

on 25 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Genomgång islam

ISLAM
TRO
SKRIFTER
RITER
VARDAGSLIV
HISTORIA &
VIKTIGA PERSONER
Den som tror på islam kallas muslim

1,5 miljarder troende

Islam betyder "fred" = leva i fred med människor, naturens lagar och Guds plan
Muhammed (570-632)
Växte upp i Mekka.
Tog emot Koranen av ängeln Gabriel.
När han började berätta om hur man
skulle tro och leva fick han ovänner
i Mekka:
Monoteism
Socialt ansvar
Domedagen
År 622 flydde Muhammed till Medina = år 0 för en muslim.
År 630 kunde han resa tillbaka till Mecka.
År 632 när Muhammed dog var hela Arabien under den nya tron.
Muhammed
Efter Muhammeds död växte religionen snabbt.
Muhammed räknas som den siste profeten. Obs! Han är en profet inte Gud. För en muslim finns det bara en Gud= Allah.
Muhammed är viktig som ett föredöme för muslimer.
100 år efter Muhammeds död hade araberna byggt upp ett muslimskt rike från Spanien i väster till Indien i öster.
Koranen

•Islams heliga skrift.
•Koranen förmedlar Guds ord.
•Muhammed tog emot Koranen av ängeln Gabriel.
•Består av 114 kapitel=suror.
•Ordet Koran betyder läsning
•Skriven på arabiska.
Profetens sunna

• Muhammed är en viktig förebild för en muslim.
• Berättelser om Muhammed kallas för hadither.
• Hadhiterna berättar vad Muhammed sa eller gjorde.
• Med hjälp av Koranen och haditherna får man hjälp för hur man ska leva sitt liv.
De fem plikterna
•Inom islam är de fem plikterna eller pelarna viktiga.
•Man får inte tro att de fem pelarna är hela religionen. Islam är en religion som genomsyrar hela livet.
•De fem pelarna är trosbekännelsen, bönen, allmosan, fastan och pilgrimsresan.
Salat - bönen
•Man ska helst be fem gånger om dagen vänd mot Mecka.
•I muslimska länder kallar oftast en böneutropare till bön från ett torn vid moskén =– en minaret.
•Inför bönen tvättar man vissa delar av kroppen för att vara ren i mötet med Gud.
•Till fredagens bön vid middagstid går många till moskén för att be.
•I moskén är det ofta en imam som leder bönen.

Trosbekännelsen
•”Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Guds sändebud”.
•I trosbekännelsen betonas monoteismen.
•I trosbekännelsen betonas att Muhammed är Guds sändebud.
Zakat = att ge
•Zakat är en religiös avgift som muslimer betalar.
•Pengarna går till de som är fattiga och behöver hjälp.
•Girighet var en synd som Muhammed vände sig mot.
Sawn = fastan
•Ramadan är muslimers fastemånad.
•Under den ljusa delen av dygnet ska man inte äta, dricka eller ha sex.
•Ramadan avslutas med en riktig fest som kallas Id al-Fitr.

•Ramadan firas av tre anledningar.
1.Det var under månaden Ramadan Muhammed började ta emot Koranen.
2.Man övar sig att lyda Gud genom självbehärskning.
3.Man påminns om hur de fattiga har det.
Hajj - vallfärden
•Vallfärden är en resa till olika heliga platser i och runt Mecka.
•Alla muslimer som har råd och är friska ska åka på en vallfärdsresa minst en gång i livet.
•Under vallfärden genomför man olika riter i en viss ordning.
•Vallfärden är för många muslimer en höjdpunkt i livet.
Mat
• Olika regler inom en religion är viktiga bland annat för att bevara ett folks identitet.
• Observera att alla muslimer inte följer alla regler lika mycket. Det kan skilja ganska mycket.
• Tillåten mat kallas halal. Kött får inte innehålla blod samt ska vara slaktat på rätt sätt – halalslakt.
• Förbjuden mat = griskött, kött från självdöda djur, mat som innehåller blod samt att dricka alkohol.

Kläder
• Hur vi klär oss och vilka klädregler som gäller är viktiga för människors identitet.
• De klädregler som finns i islam tolkas på olika sätt av olika muslimer.
• Både män och kvinnor ska klä sig anständigt så att de inte drar blickar till sig.• Slöjan är det mest omdiskuterade klädesplagget. Det finns olika varianter på slöjor beroende på hur mycket man anser att man måste täcka.
Tron på en gud
Gud är skapare av allt
Gud har inga begränsningar, behov, brister
Tron på den yttersta dagen
På den yttersta dagen ska alla döda och levande dömas till paradiset eller helvetet
De döda befinner sig i en slags sömn i väntan på den yttersta dagen.
De rättrogna kommer till paradiset. Det innebär rätt tro och att man levt enligt religionen

Eftersom gud är allvetande så vet han vad som kommer att hända, allt är förutbestämt av gud.
Det betyder inte att människan saknar fri vilja, vi gör val hela tiden, men gud vet hur vi kommer att välja.
Adam och Eva de första muslimerna

Islam har förmedlat genom tusentals profeter (ex. Noa, Mose, Abraham, Jesus)

Profeterna har fått rätt budskap av Gud, men de som skrivit ned har missuppfattat.

Profeten Muhammed förmedlade allt rätt och oförvanskat.

Muhammed är den slutlige och sista profeten (= person som anses förmedla någonting till Gud)
RIKTNINGAR
Shiamuslimer

ca 10 % av världens muslimer

Koranen bör tolkas av imamer, som sedan förmedlar till andra.
Sunnimuslimer

ca 90% av världens muslimer.

Kan själv tolka Koranen och sunna.

Ingen gemensam ledare
ISLAMS ROLL I SAMHÄLLET?
Traditionalister

Skeptiska till det moderna samhället.

Vill leva som man gjorde när lagen, sharian, sattes ihop på 900-talet.
Sekularister

Samhället idag ska inte styras av Koranen eller sharia.
Religion är privat och ska inte påverka hur samhället ska se ut.
Varje människa ska själv bestämma om och hur mycket hen vill följa Koranen.
Modernister

Erkänner grundläggande prinpciper för samhället som finns i Koranen, t.ex. jämlikhet och solidaritet.

Vill förverkliga det ideala muslimska samhället men med moderna metoder.

Samhället ska präglas av islam.
Islamister (fundamentalister)

Islam handlar om personers privata tro och handlingar såväl som samhällets ekonomi, politik och lagar.
De islamistiska grupper som står för våld och terrorverksamhet, t.ex. al-Qaida är avskydda av andra islamister, som menar att terrorverksamhet och sann islam inte hör ihop.
Sharia
Gud har gett människan lagar för att hon ska leva rätt och må bra.
Regler för hur ett muslimskt samhälle och människans liv ska fungera.
Människan
Skapad av Gud.
Inte ond, utan förnuftig och lik Gud.
Människan kan handla fel, satan förleder människan.
Full transcript