Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Zapraszamy do naszej szkoły!!!
by

Anna Tur-Krużycka

on 25 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zespół Szkół Handlowych w Sopocie

Technikhotelarstwa

UCZYMY zawodów Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
Jeśli...
Technik hotelarstwa
1
2
3
Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalistą, który zajmuje się organizowaniem pracy na terminalach przeładunkowych, obsługą środków transportu w portach morskich, rzecznych, terminalach samochodowych, lotniczych oraz drogowych.
Montuje i eksploatuje
systemy komputerowe, urządzenia peryferyjne i sieci
W trakcie nauki będziesz miał dodatkowe możliwości:
Technik Informatyk
Technik eksploatacji portów i terminali
język angielski, język niemiecki

przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
Organizuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach

Prowadzi dokumentację magazynową i przewozową w portach i terminalach

Organizuje obsługę środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Organizuje i prowadzi prace związane z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
Obsługuje podróżnych w portach i terminalach
Organizuje obsługę podróżnych w portach i terminalach

Wykonuje obsługę podróżnych w portach i terminalach
Projektuje i wykonuje lokalne sieci komputerowe

Konfiguruje urządzenia sieciowe

Administruje sieciowymi systemami operacyjnymi

Interesują Cię podróże, odkrywanie nowych miejsc, lubisz organizować wakacyjne wyjazdy dla przyjaciół? Może czas zająć się tym również zawodowo? Umożliwimy Ci połączenie życiowej pasji z pracą zawodową!
Technik obsługi turystycznej
WARSZTATACH EDUKACYJNYCH
WYCIECZKACH PRZEDMIOTOWYCH
LEKCJACH POZA MURAMI SZKOŁY
TARGACH TURYSTYCZNYCH
PRAKTYKACH ZAWODOWYCH
Turyści uczą się w szkole i poza nią na:
lubisz dbać o zadowolenie osób, dla których pracujesz
chętnie uczysz się języków obcych
Rezerwuje usługi hotelarskie

Obsługuje gości przyjeżdżających i wyjeżdżających
Planuje i realizuje usługi w recepcji

Technik logistyk
Technik
informatyk

Technik
obsługi
turystycznej

Technik eksploatacji portów i terminali
Dodatkowe kursy oferowane uczniom w trakcie nauki pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:
Dodatkowe kursy oferowane uczniom w trakcie nauki pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:
Dodatkowe kursy oferowane uczniom w trakcie nauki pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:
lubisz ludzi i potrafisz nawiązywać kontakty
Utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych

Przygotowuje i podaje śniadania

Organizuje usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Obsługuje gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
przedmioty rozszerzone:

geografia
język angielski
znasz zasady właściwego zachowania
Zapraszamy do ZSH :)
Zespół Szkół Handlowych w Sopocie
technik ekonomista
technik
informatyk
technik
hotelarstwa
technik eksploatacji portów i terminali
technik obsługi
turystycznej
technik
logistyk
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej wzrosło zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych.
• "Wirtualne laboratoria" zarządzania logistyką

• Kurs sztauowania ładunków w kontenerach lub na statkach

• Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
• Kurs prawa jazdy kat. B lub C wraz z opłaceniem egzaminu

• Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi

• Kurs obsługi wózków widłowych

• Kurs personel pokładowy linii lotniczych i personel obsługi naziemnej
• Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego

• Kurs języka migowego

• Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
• Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

• Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach
język angielski, język niemiecki

przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
pomyśl o .......
pracy w hotelarstwie !!!!
języki:

język angielski
język niemiecki lub język hiszpański
• Kurs języka rosyjskiego i hiszpańskiego zawodowego

• Kurs języka angielskiego LCCI English for Business

• Kurs języka migowego
• Kurs dla pracowników informacyjnych imprez masowych

• Kurs wychowawców wypoczynku

• Kurs animatorów czasu wolnego

• Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
• Kurs baristy

• Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi

• KUZ - rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

• Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach
Witamy!
Programuje, tworzy i administruje stronami internetowymi i bazami danych
Tworzy strony i aplikacje internetowe

Tworzy i administruje bazami danych

Programuje aplikacje
język angielski
język niemiecki

przedmioty rozszerzone:
matematyka
informatyka
Dodatkowe kursy oferowane uczniom w trakcie nauki pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji:
• Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Gdańskiej, prowadzone przez wykładowców PG

• Egzaminy ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
• Projektowanie i realizacja projektów multimedialnych

• Projektowanie lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie danymi

• Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi
• Kursy grafiki komputerowej

• Kurs z zakresu administracji systemu linux

• Kurs z zakresu działania sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych
• Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

• Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach
język angielski, język niemiecki/ język hiszpański
przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
Planuje i organizuje imprezy i usługi turystycznych
Planuje i kalkuluje imprezy i usługi

Rezerwuje imprezy i usługi turystycznych

Realizuje imprezy i usługi turystyczne
Prowadzi informację turystyczną oraz sprzedaje usługi turystyczne
Prowadzi informację turystyczną

Prowadzi sprzedaż imprez i usług turystycznych

Rozlicza imprezy i usługi turystyczne
Kurs języka rosyjskiego i hiszpańskiego zawodowego

Kurs języka angielskiego LCCI English for Business

Kurs języka migowego
Kurs dla pracowników informacyjnych imprez masowych

Kurs wychowawców wypoczynku

Kurs animatorów czasu wolnego

Kurs asystenta turystycznego osoby niepełnosprawnej
• Kurs baristy

• Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi

• KUZ - rozliczanie i prowadzenie działalności gospodarczej
• Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

• Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach
"Wirtualne laboratoria" zarządzania logistyką

• Kurs sztauowania ładunków w kontenerach lub na statkach

• Kurs z przygotowania do pracy przy przeładunku materiałów niebezpiecznych
• Kurs prawa jazdy kat. B lub C wraz z opłaceniem egzaminu

• Modułowy Kurs Bezpieczeństwa Żeglugi

• Kurs obsługi wózków widłowych• Kurs personel pokładowy linii lotniczych i personel obsługi naziemnej
• Kurs języka rosyjskiego zawodowego i hiszpańskiego zawodowego

• Kurs języka migowego

• Kurs języka angielskiego LCCI English for Business
• Spotkania uczniów z pracodawcami: całodniowe wyjazdy do renomowanych firm z branży

• Miesięczne, płatne staże zawodowe dla uczniów w renomowanych firmach
Mieścimy się w samym centrum Trójmiasta
Jesteśmy nowoczesną szkołą z tradycjami sięgającymi początków XX wieku

Oferujemy naukę w przyjaznej atmosferze
od września 2017 Szkoła Branżowa I stopnia
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Sprzedawca
Oferujemy naukę w 6 nowoczesnych zawodach:
Technik
ekonomista

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Zawód ekonomisty jest dobrą inwestycją w przyszłość, jest zawodem otwartym, uniwersalnym, o szerokich możliwościach zatrudnienia. Każda firma potrzebuje EKONOMISTY!
Technik ekonomista wymaga od ucznia potwierdzenia kwalifikacji: AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz
AU.36. Prowadzenie rachunkowości
Organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki

Prowadzi sprawy kadrowo-płacowe

Sporządza plany, analizy i sprawozdania
Planuje i prowadzi działalność w organizacji
Dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze

Przeprowadza i rozlicza inwentaryzację

Sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe
Prowadzi rachunkowość
Technik ekonomista
Dziękujemy
za uwagę!!!

Kształcenie w zawodzie sprzedawcy ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.
Fotograf
Zawód, który łączy zdolności artystyczne i techniczne. Jest on odpowiedni dla osób kreatywnych, z wyobraźnią, wrażliwych, z rozwiniętym poczuciem estetyki.
Teraz, w trakcie nauki w naszej szkole dodatkowo oferujemy BEZPŁATNY kurs, kończący się potwierdzeniem kwalifikacji:
AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
Absolwent naszej szkoły uzyska zatem DWA tytuły:
technik EKONOMISTA
oraz
technik RACHUNKOWOŚCI!!!
Poza tradycyjnymi lekcjami np. z rachunkowości uczniowie będą odbywać zajęcia z policją w szkole i w terenie, a także będą zgłębiać tajniki prawa.
lub Technik ekonomista
z elementami kryminalistyki i prawa
język angielski, język niemiecki

przedmioty rozszerzone: geografia i język angielski
TECHNIK HOTELARSTWA

lub


TECHNIK HOTELARSTWA
z elementami sztuki barmańskiej i sommelierskiej*
*dla uczniów pełnoletnich w trzeciej klasie
Proponujemy naukę w zawodzie:
W ramach zajęć prowadzona będzie współpraca z Policją i uczelniami wyższymi oraz poruszane będą zagadnienia dotyczące:
 zabezpieczania systemów organizacyjnych i sieci
lokalnych
 odzyskiwania danych
 prawa w informatyce
 archiwizacji nośników
 bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej
Zawód informatyka jest jednym z nielicznych postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.
Proponujewmy Wam naukę w zawodzie:
TECHNIK INFORMATYK
lub
TECHNIK INFORMATYK Z ELEMENTAMI INFORMATYKI ŚLEDCZEJ
Proponujemy naukę w zawodzie:
technik obsługi turystycznej
technik obsługi turystycznej z animacją czasu wolnego
lub
Proponujemy naukę w zawodzie:
technik eksploatacji portów i terminali
lub
technik eksploatacji portów i terminali
z kusrami: personel pokładowy linii lotniczych i personel obsługi naziemnej
Nauka praktyczna zawodu odbywa się w ramach projektów także za granicą, np.: w Irlandii
Nauka praktyczna zawodu odbywa się w ramach projektów także za granicą, np.: w Irlandii
Nasi uczniowie biorą udział w licznych zajęciach na wyższych uczelniach w Trójmieście:

Technik Logistyk
Realizacja procesów magazynowych

Obsługa magazynów przyprodukcyjnych

Obsługa magazynów dystrybucji
Planowanie i organizowanie procesów transportowych

Planowanie i organizowanie procesów spedycyjnych

Dokumentowanie realizacji procesów transportowo-spedycyjnych
Obsługa magazynów
Obsługa transportu
Full transcript