Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KYM 421 İILAÇ SALIM SISTEMLERI

No description
by

cagla durmus

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KYM 421 İILAÇ SALIM SISTEMLERI

KYM 425 İILAÇ SALIM SISTEMLERI

Kontrollü Ilaç Salım Sistemlerinde Kullanılan Polimer Kompozitler

Kontrollü Ilaç Salım
Tanım
Tıp
Eczacılık
Kimya
Çevre
Tarım
Veterinerlik
Poli(d,l-laktik-ko-glikolik asit)
Nanopartikül üretiminde en yaygın
olarak kullanılan biyobozunur polimerler alifatik poliesterler olan Polilaktik asit (PLA), Poliglikolik asit (PGA) ve bunların kopolimeri olan Poli(d,l-laktik-ko-glikolik asit)’dir.

PLGA
Fizyolojik ortamda inert
Biyolojik olarak parçalanabilir
Biyouyumlu
Toksik olmayan ürünlere parçalanır
PLGA kopolimerleri gerek yağda, gerekse suda çözünen etkin maddeler ile nanopartiküler sistemlerin hazırlanmasında uygun taşıyıcılardır.
Poli kaprolakton
PCL doğada tamamen bozunabilen petrol esaslı
Dayanım, çekme, uzama gibi mekaniksel özellikleri güçlü
PCL kullanımını sınırlayan en büyük neden pahalı olması
Genellikle nişasta, selüloz, kitin gibi ucuz, doğada bozunabilen doğal polimerlerle karıştırılarak kullanılır
Hidrofobik bir yapıya sahip
Poliortoester(POE)
Silikon
Silikon hipodermik iğneler
Polisilikon içi boş mikroiğneler daha küçük, daha düz, daha keskin ve biyolojik olarak geçimli olmaları nedeniyle metal mikroiğnelere göre üstünlükleri bulunmaktadır
İnsülin salımı için infüzyon sistemi ile birleştirilmiştir
Hücrelere ve dokulara etkin madde salımı için mikrosondalar geliştirilmiştir
Kompozit nedir?
Çok fazlı malzeme
Matris
Polimer Kompozitler
Poli alkilsiyanoakrilat (PACA)
Poli ∝ hidroksi asit
Poli laktik asit (PLA)
Poli glikolik asit (PGA)
Poli laktik koglikolik asit (PLGA)
Poli ortoesterler
Polimer Kompozitlerin Avantaj ve Dezavantajları
Önceden belirlenen özelliklere göre sentezlenebilmeleri
Dayanıklılığının fazla olması
Düşük immünojenite
Yüksek miktarda ve saflıkta üretilebilirler
Toksisite
Uzun süren biyoparçalanma
Poli(hidroksibütirat)
Polihidroksivalerat
Poli(alkil2-siyanoakrilat)
Psödohidroksibütirat
Poli(dioksanon)
Poli(Є-kaprolakton)
Polianhidritler
Poliaminoasitler,
Polistiren
Vinil türevleri
Polikarbonat
Polifosfazen
Poli laktik asit

Yarı kristalin ya da amorf yapı
Nişasta zengini bitkisel kaynaklardan üretilen biyo bozunur bir polimer
Çevre dostu olması ve biyouyumlu
Cerrahi amaçlı dikişteki kullanımı Federal Drug Administration (FDA) tarafından onaylı
Cerrahi dikiş kancalarında (PGA) ve (PLA) bileşimleri de kullanılmaktadır
Vücudun doğal metabolizmasıyla çözünürler
Vücuttaki laktik asit pruvik asite çevrilir, karbondioksit ve su sağlamak için trikarboksilik asit döngüsüne girer.
Laktik asit ve glikolik asit monomerlerinin polimerizasyonu sonucu
PLGA’nın kristal yapısı kopolimer zincirindeki iki monomer bileşeninin molar oranına bağlıdır
PLGA’da, % 70’den az PGA içeren kopolimerler amorftur
Sudaki bozunma özelliği kopolimerin molekül ağırlığına ve laktik:glikolik oranına bağlıdır
PGA PLA ve PGLA'nın Kimyasal Yapıları
PLGA'nın Vücutta Parçalanması
PLGA nanopartikülleri bulk erezyon (yığın erezyonu) yada yüzey (surface) erezyonu sonucu parçalanmaktadır ve etkin madde salımı polimerin hidrolizi sonucu bozunmasına
bağlı olarak dört asamadan meydana gelmektedir .

PGLA'nın yığın erezyonu ve yüzey erezyonu sonucu bozunması
PLGA nanopartikülünün hidrolizi ve etkin madde salımının asamaları
Poli(alkilsiyanoakrilat) (PACA)
Fatma Çağla Durmus
08290117

KAYNAKLAR
İIlginize Tesekkürler ...
hem biyolojik aşınabilir hemde biyolojik geçimlidir
Tümör hücreleri seçiciliğe sahiptir
hedeflendirmenin seçiciliği yeterli değildir.
1. Kandemir CANEFE*,Gülengül DUMAN*, İlaçların Seçici Taşınması ve Hedeflendirilmesi, Ankara Ecz. Fak. Der. (1994)

2. Ayşegül KARATAŞ, Özlem SONAKIN, Mikrofabrikasyon Teknolojisi ve İlaç Taşıyıcı Sistemler Üzerinde Uygulamaları, Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, (2007)

3. Evren ALĞIN YAPAR, (2009), İn Sıtu Oluşum Yolu İle Meydana Gelen Enjekte Edilebilen İmplant Formunda Sürekli Etkili İlaç Salım Sistemlerinin Geliştirilmesi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, (2009)

4. Mehmet YILMAZ, Süperkritik Akışkan Ortamında Kopolimerizasyon, Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği, (2009)

5. http://e-bulten.library.atilim.edu.tr/sayilar/2010-01/makale.html


Biyolojik aşınabilen, biyouyumlu, viskoz
Hidrofobik
İlaç salım kinetiği molekül ağırlığı,fizikokimyasal özelliklerle kontrol edilebilir
Full transcript