Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultuur en mentaliteit na 1945

No description
by

Ja Twee-a

on 31 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultuur en mentaliteit na 1945

Cultuur en mentaliteit na 1945

Hard werken en zuinig zijn
hoofdvraag:
De vraag van dit hoofdstuk is: wat veranderde er na 1945 in de manier van leven en denken
Bevrijd!
De schouders eronder
De overheid, werkgevers en werknemers werkten samen in de SER en maakten afspraken over de wederopbouw...
Geleide loonpolitiek?
Afspraak tussen de overheid,
werkgevers en werknemers
om de lonen laag te houden.
harmoniemodel?
De samenwerking tussen de overheid,
werkgevers en werknemers met als doel
Nederland weer op te bouwen na WO2.
Marshallhulp?
Economische hulp die de VS na WO2
aan alle West-Europese landen aanbood
om de economie weer op te bouwen.
Het gezin
verzuiling?
De verdeling van de Nederlandse
samenleving in 4 groepen ('zuilen').
Je eigen groep
Verzuiling en ontzuiling in Nederland
Lees boek:blz 118,119,120,121

Wilhelmina
Seks? Bah!
zedelijk?
Netjes en fatsoenlijk.
taboe?
Een onderwerp waarvan
mensen vinden dat het
niet bespreekbaar mag zijn.
Brigitte
Bardot...
1
1 - De overheid bepaalde de hoogte van de lonen.
2 - De bedrijven (werkgevers) verhoogden de verkoopprijzen van producten niet of nauwelijks.
3 - De overheid bedacht wetten om armoede (door ziekte, ouderdom, werkloosheid) te bestrijden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4. liberalen...

> Veel werkgevers behoorden
tot de liberalen.
1. katholieken...
Beel
Schouten
2. protestanten...
Drees
3. socialisten...
> Veel werknemers (arbeiders)
behoorden tot de socialisten.
liberaal...
Cultuur en mentaliteit na 1945
Er komt een massacultuur
Lees Boek: 4.1+4.3
Deelvraag:
Waardoor verandert Nederland vanaf de jaren '60?
Welvaart
2
Cultuur en mentaliteit na 1945
De jeugd in opstand
Jongeren willen een eigen leven
Lees boek:4.3
Deelvraag:
Waarom kwamen jongeren vanaf
het einde van de jaren '50 in verzet
en op welke manier deden ze dat?
Een eigen cultuur
3
Cultuur en mentaliteit na 1945
De vrouwenbeweging
Meer gelijkheid voor vrouwen
Deelvraag:
Waarom kwamen vrouwen vanaf
de jaren '60 in verzet en op welke
manier deden ze dat?
Moeder en echtgenote
4
> De geleide loonpolitiek
werd voorzichtig losgelaten.
loongolf?
Een stijging van de lonen.
Er komen uitkeringen...
1957 >
A
lgemene
O
uderdoms
W
et
1949 >
W
erkloosheids
w
et
1930 >
Z
iekte
w
et
2 januari 1957...
Uitkeringen waren mogelijk door:

> De verbeterde economie (en
daardoor weinig werklozen).
> De verkoop van aardgas.
De Nederlandse voorraden
zijn ongeveer 25% van de
totale Europese gasvoorraad!
Door de gestegen lonen en de
uitkeringen verbeterde de welvaart
aan het einde van jaren '50.
consumptiemaatschappij?
Maatschappij waarin de burgers een
groot deel van hun inkomen kunnen
besteden aan producten die ze voor
hun levensonderhoud niet nodig hebben.
Met zijn allen voor de tv
Dappere Dodo
Pension Hommeles
Een communicatiemiddel dat een grote groep mensen bereikt.
De televisie droeg bij
aan de ontzuiling...
Mobiliteit
mobiliteit?
Het gemak waarmee mensen
zich kunnen verplaatsen.
Lege kerken
ontkerkelijking?
Proces waarbij steeds meer
mensen zich losmaken van de
invloed van de kerk op hun leven.
Oorzaken voor de ontkerkelijking:

1. Toegenomen mobiliteit.
2. Opkomst van massamedia (televisie).
3. De groei van steden.
verstedelijking?
De groei van steden doordat
mensen van het platteland
naar de stad verhuizen.
Amerika: het grote voorbeeld
amerikanisering?
De toenemende invloed van
de Amerikaanse cultuur.
maak werkboek:4.1
jeugdcultuur?
Levensstijl van jongeren waarmee
zij zich onderscheiden van andere groepen bijvoorbeeld door hun
kleding, kapsel en muziekkeuze.
Een jongerencultuur! Hoe kwam dat?

1. Jongeren ging langer naar school.

> Langer contact met leeftijdgenoten
(ook met jongeren uit andere zuilen).
Een jongerencultuur! Hoe kwam dat?

2. Jongeren brachten meer tijd met
elkaar door (los van ouders).

> Ouders hadden minder controle.
Een jongerencultuur! Hoe kwam dat?

3. - Jongeren kregen meer geld.

> Kopen consumptiegoederen voor zichzelf.
Nozems
Nozems?
De eerste jongeren met een eigen jeugdcultuur in Nederland (halverwege de jaren '50).

> Werkende jongeren.
> Woonachtig in steden.
James Dean
Marlon Brando
Provo
Provo's?
Jongeren die in de jaren '60 acties organiseerden om de consumptiemaatschappij te veranderen.

> Studerende jongeren.
> Woonachtig in steden.
provoceren?
uitdagen
Ludieke actie?
Actie waarbij met veel humor
aandacht wordt gevraagd voor
een bepaald onderwerp.
Hippies
hippies?
Jongeren die in de jaren '60 een meer vreedzame maatschappij tot stand wilden brengen.
De flowerpower cultuur was een
Amerikaanse beweging...
Vietnamoorlog?
De oorlog van de VS tegen de Vietcong en Noord-Vietnam tussen 1965-1973.....
15-18 augustus
seks? Heel gewoon!
Seksuele revolutie?
Grote verandering in de jaren '60 op het gebied van seksualiteit.
Phil Bloom
Kritiek en inspraak
democratisering?
Proces waarbij mensen meer inspraak krijgen in het bestuur van het land, de stad, het bedrijf of de school.
inspraak?
1. leerlingenraad

2. ouderraad

3. medezeggenschapsraad
Mannen en vrouwen waren
niet gelijk aan elkaar!
Tot 1956 waren vrouwen
handelingsonbekwaam...
handelingsonbekwaam?
Een getrouwde vrouw
mocht zonder haar man:

> Geen belangrijke
beslissingen nemen.
> Geen grote uitgaven doen.
Een ongetrouwde (meerderjarige)
vrouw was wel handelingsbekwaam!
http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040317_aletta01
feministen?
De tweede feministische golf
Een beweging die tussen 1870
en 1920 opkwam voor de rechten
en belangen van vrouwen.
Vrouwen die streden voor gelijke
rechten voor mannen en vrouwen.
Eerste feministische golf?
Drucker
Rond 1960 was er nog
niet veel veranderd...
emancipatie?
Dezelfde rechten krijgen als
andere groepen mensen in de
samenleving.
Tweede feministische golf?
Een beweging die tussen 1965
en 1985 opnieuw opkwam voor de rechten en belangen van vrouwen.
Kabinet Drees III...
Klompé
Drees
Baas in eigen buik
Dolle Mina?
Groep vrouwen die in de jaren '70
op een ludieke manier aandacht
vroeg voor de ongelijke behandeling
van vrouwen.
Wie was... Joke Smit?
Man-Vrouw-Maatschappij?
Organisatie die opkwam voor
gelijke kansen voor mannen
en vrouwen in de samenleving.
Gelijke kansen
Een betere positie van vrouwen! Hoe kwam dat?

1. De invoering van een nieuw schoolsysteem.

Gevolg: meisjes kregen dezelfde kansen als jongens en de huishoudschool werd afgeschaft.
Een betere positie van vrouwen! Hoe kwam dat?

2. Meer tijd voor een baan.
> Gezinnen werden kleiner.
> Komst van huishoudelijke apparaten.
> Komst van kinderopvang.

Gevolg: vrouwen kregen eigen inkomsten.
Een betere positie van vrouwen! Hoe kwam dat?

3. Alleenstaande vrouwen (met kinderen) kwamen in aanmerking voor een uitkering.

Gevolg: vrouwen waren niet meer afhankelijk van hun man. Echtscheidingen namen daardoor toe!
Een betere positie van vrouwen! Hoe kwam dat?

4. De komst van voorbehoedmiddelen.

Gevolg: vrouwen kregen invloed op een zwangerschap.
Is de emancipatie voltooid?
Cals
'Toch is de emancipatie nog niet voltooid...'
maak werkboek:4.4
1953...
massamedium?
!
Maak werkboek 4.6
Maak werkboek:4.3
Full transcript