Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PAS POJEZIERZY- klimat, rzeki, jeziora

No description
by

Klaudia Gołąb

on 12 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PAS POJEZIERZY- klimat, rzeki, jeziora

klimat, rzeki, jeziora
PAS POJEZIERZY
Pojezierza Polskie są rozległą kraina geograficzna ograniczoną od północy pasem Pobrzeży bałtyckich, od południa zaś Nizinami Środkowopolskimi.
Klimat Pojezierzy Polskich ze względu na znaczna rozciągłość tej krainy z zachodu na wschód a w zachodniej części także z północy na południe jest
zróżnicowany
.
Na
Pojezierzu Wielkopolskim
występują stosunkowo małe opady 450-600 mm rocznie, ciepłe lata i łagodne zimy. Kraina ta należy do najbardziej deficytowych w wodę obszarów Polski.
Klimat
Pojezierza Pomorskiego
jest chłodniejszy i bardziej wilgotny niż Wielkopolsce. Lato jest krótkie, a zima długa, ale łagodna. Opady wahają się od 550 do 700 mm rocznie.
Najbardziej surowy klimat o cechach kontynentalnych panuje na
Pojezierzu Mazurskim
oraz na
Pojezierzu Suwalskim
lato jest krótkie lecz gorące zima długa, mroźna i śnieżna. Obszar ten po górach jest najchłodniejszym w Polsce. Opady wahają się między 600 do 800 mm rocznie a większość to śnieg.
Siec rzeczna pojezierzy została ukształtowana przez lądolód skandynawski. Główny dział wodny biegnie wzdłuż moren czołowych Pojezierzy Pomorskiego i Mazurskiego. Oddziela on rzeki spływające na północ bezpośrednio do Bałtyku do rzek spływających na południe do Wart, Noteci, Wisły i Narwi.
RZEKI
Pojezierze Wielkopolskie,
Pojezierze Pomorskie,
Pojezierze Mazurskie
POJEZIERZA
KLIMAT
JEZIORA
Jeziora są charakterystycznym elementem krainy Pojezierzy są pozostałością po zlodowaceniach, jakie
miały miejsce w Polsce wiele tysięcy lat temu.

Największym
jeziorem w pasie pojezierzy jest
Jezioro

Śniardwy (113,8 km²)
jest ono jeziorem
polodowcowym.


Najgłębszym
jeziorem w pasie pojezierzy jest
Jezioro Hańcza (108m)
jest jeziorem
rynnowym.
POJEZIERZE POMORSKIE
Jest to pojezierze z największą liczbą jezior i największymi wysokościami względnymi. Najwyższym wzniesieniem jest wzgórze morenowe - Wieżyca /329 m n. p. m./. Ze względu na malowniczy krajobraz i rwące rzeki wschodnia część Pojezierza Pomorskiego - Pojezierze Kaszubskie nazywana jest ,, Szwajcarią Kaszubską,,.
POJEZIERZE WIELKOPOLSKIE
Z terenu tego pojezierza lądolód wycofał się najwcześniej, dlatego na tym obszarze jezior jest najmniej, a wzgórza i pagórki morenowe sa już znacznie zniszczone. Większość jezior zarosła, a w ich miejscu powstały bagna i torfowiska. Spośród wszystkich pojezierzy teren ten ma najłagodniejszy klimat, najdłuższy okres wegetacyjny, trwający około 210 dni, ale najmniejsze opady atmosferyczne - około 500 mm. Na Pojezierzu Pomorskim wystepują złoża węgla brunatnego /Koło, Konin, Turek/, ropy naftowej oraz znajdują się obszary eksploatacji surowców budowlanych /iłów i glin/. W okolicy kłodawy i Inowrocławia eksploatuje się sole kamienne oraz potasowo - magnezowe. W uzdrowisku Ciechocinek wykorzystuje się do celów leczniczych solanki.
POJEZIERZE MAZURSKIE
Jest to pojezierze z największymi polodowcowymi jeziorami morenowymi: Śniardwy /114km2/ i Mamry oraz rynnowymi: Jeziorak i Bełdany. Na Pojezierzu Mazurskim znajduje się też najgłębsze polski jezioro - Hańcza /108,5m/.
Wykonała:
Klaudia Gołąb 3a (2015r.)
KLIMAT
Krajobraz pojezierzy jest młodoglacjalny- został ukształtowany przez lądolód ostatniego - północnopolskiego zlodowacenia. Cechą charakterystyczną krajobrazu młodoglacjalnego jest występowanie duzej liczby jezior moreny dennej, jezior rynnowych i oczek wytopiskowych. Na całym obszarze pojezierzy lądolód pozostawił osady: piaski, żwiry, gliny, iły i głazy narzutowe.
Obszary zbudowane z piasków /np. pola sandrowe/ z wykształconymi słabymi glebami bielicowymi są porośnięte borami sosnowymi lub świerkowymi. Wzgórza i pagórki morenowe, zbudowane z gliny, na której wytworzyły się gleby brunatne sa porośnięte lasami liściastymi /grądami/ lub lasami bukowymi w zachodniej części kraju /buczyna pomorska na Pojezierzu Pomorskim/. W dolinach rzek, w pradolinach, na obszarach zarastających jezior wystepują pokłady torfu. Jest on wykorzystywany do spalania lub do celów leczniczych.
Full transcript