Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

De fem världsreligonerna

No description
by

Linn Hansson

on 10 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of De fem världsreligonerna

De fem världsreligonerna
Vad är religion?
Religon har sin grund i tron på en högre makt och övernaturliga fenomen. Det kan antingen röra sig om gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga väsen. När en större folkgrupp har en tro bildas en religion.
Heliga platser
De allra flesta religioner har en eller flera heliga platser, vissa heligare än andra. Det finns även platser där många olika religioner har sitt fäste. Jeruslaem är en sådan plats. Både Judedomen, Kristendomen och Islam anser att staden är en helig plats.Om man har möjlighet ska man försöka besöka den någon gång under livet.
Symboler
Foton från Vårfrukyrkan
Lär dig mer om religonerna
Av alla religoner som finns i världen är det fem religoner som är störst. Dessa är Hinduism, Buddhism, kristendom,Islam och Judendom.
Heliga texter
Varje religion har olika typer av heliga texter, men de har alla något gemensamt. Alla talar om för folket hur de ska leva för att vara en god människa.
I bibeln kan vi hitta både de kristnas heliga text men också judarnas. Den äldre delen, alltså GT, innehåller de tre viktiga texterna Tora, Neviim och Ketuvim där toran är den mest kända. Kristna har hela bibeln som text både GT och NT
Inom kristendomen tror de på treenigheten som är fadern, sonen och den heliga anden.De tror på
en
Gud fast i tre olika skepnader. Fadern är Gud som skapade världen, Sonen är Jesus Kristus som dog för oss för att ta våra skulder på sig och den heliga anden är hjälparen som är med oss här på jorden. Man tror att farden sände sin son till världen för att han skulle ta världes syder på sig och rädda världen
Koranen är muslimernas heliga skrift. Den skrevs 20 år efter Muhammeds död. Muslimerna anser att det är en kopia av den koran som finns i himmlen hos Allah. Den berättar för oss hur Gud vill att vi ska leva våra liv.
Vad tror judarna på?
Enligt judendomen tror de på
en
Gud som är Gud eller Herren och det är en så kallad monoteistisk religion. Gud är den som skapat världen och älskar oss. Han är alla människors Gud men han har en uppgift för en viss folkgrupp, alltså Judarna.Judarna är de utvalda och har ett specielt förbund med Gud.
Vad tror hinduerna på?
Inom hinduismen tror de på flera olika gudar, och vad man räknat ut finns det ungefär 330 miljoner olika gudar och demoner. Vissa hinduer tror på att det är en och samma gud/gudomlighet som har olika skepnader. Det finns dock tre gudar som utmärker sig mest och det är Brahma (skaparen), Vishu (uppehållaren) och Shiva (förstöraren).
Hindusimen har många olika böcker, några av dem innehåller berättelser om deras gudar, andra om hur visa män har disskuterat och sedan skrivit ner hur de ser på livet, döden och gudarna. De mest kända texterna är vedaböckerna som innehåller många olika böcker med berättelser om gudarna. Det finns även många samlingar med dikter och sånger. Den kändaste av dem är Mahabharata och den har c.a. 200000st.
Vad tror de
kristna på?
Efter att Buddha dött började hans munkar att skriva ner hans lära. Hur han hade lärt dem att leva och det blev en skrift på flera tusen sidor. De äldsta texterna finns samlade i Tripitakan som betyder de tre korgarna och varje korg symboliserar en boksamling.
Brahma (skaparen)
Vishu (uppehållaren)
Shiva (förstöraren)
läran för hur munkarna ska leva
läran om Bubbhas liv
hur man ska tolka läran
Vad tror muslimerna på?
Inom Islam tror de på en Gud och mänskligheten som en familj som är under Guds goda vilja. De tror alltså inte på ett utvalt folk. Muslimerna kallar Gud för Allah och de tror på att det inte bara är den Gud som muslimerna dyrkar utan är samma gud som alla monoteistiska religioner tror på.
Vad tror
buddhisterna på?
Buddhismen (Buddhas lära) kommer urspungligen från hinduismen, men buddhismen och hinduismen skiljer sig mycket åt och buddhismen kan även ses mer som en lära än en religion. Buddhister tror på flera gudar, men de tror inte på några allsmäktiga gudar som skapat världen utan de tror att de dör och föds precis som allt annat. Många ser det som en ateistisk religion även om buddhisterna inte tror på en högre makt. Buddha (Siddharta Guatama) var den som grundade Buddhismen och är inte en gud utan ses som en andlig förebild.
Jerusalem
Vad händer efter döden enligt judendomen?
Den heliga staden i det heliga landet
För över 2000 år sedan tog romarna över Jerusalem och kastade ut judarna ur staden. De gjorde att de i över 2000 år var ett folk utan land. Efter WWII kände världen skuld emot judarna och FN bestämde att de skulle få tillbaka det land som de än gång fått av gud, enligt dem, alltså Israel. Men medan judarna var borta hade andra folkslag tagit staden i sitt hjärta och byggt upp ett eget samhälle. Muslimerna hade byggt upp landet till deras egna och bott där under flera genrationer. När FN:s beslut kom blev de väldigt upprörda och tyckte att judarna inte alls hade rätt till landet. Detta har lett till att det är mycket oroligt i området mellan muslimer och judar ända sedan 1948 då FN:s beslut kom.
Judarna lägger den stora vikten på livet och hur man skall leva det. Tankarna om vad som händer efter döden skiljer sig mycket åt i judendomen, men de flesta tror på ett andligt tillstånd efter livet, det kan dock inte beskrivas i detalj.
Judarnas begravningar sker på ett väldigt strikt sätt och är fastställda nogrant. Begravningen ska helst äga rum dagen efter den avlidit och så snabbt som möjligt. Ritualerna som sker under begravningen tar de på stort allvar, då det är viktigt att respektera de döda.
Klagomuren
Av det tempel som kung Herodes byggde runt år 0 är stora delar förstörda. Det som är kvar är den västra muren, den är helig för många men framför allt judar. Det är en plats som många judar kommer för att be på, det är en vallfärdsplats dit många kommer. Den västra muren kallas också för klagomuren för att det låter ofta som om folket klagar under sina böner. Folk stoppar in små lappar med böner i muren, då även det är ett sätt att be på om man inte riktigt kan formelera sig och man vill ha sin bön mera tydlig och kanske också mera väsentlig.
Vad händer efter döden enligt kristendomen?
Enligt kristendomen tror de på ett evigt liv, men det finns vissa krav för att uppnå evigt liv. Om du tror på Gud, följer hans fotspår och tjänar han hela livet kommer han ge dig evigt liv. Jesus (Guds son) var en människa som trodde på gud och löd honom. Gud uppväckte honom från de döda när han avrättades då han gjort gott hela hans liv. Jesus är beviset för att man kan belönas med evigt liv och att döden inte är slutet.
"... var och en som tror på honom kommer inte att förgås utan får evigt liv!"
Joh. 3:16

Det finns även en teori om att de som tror på gud hamnar i "himlen" efter döden där de kan leva lyckligt med gud, och att de som inte varit goda under deras liv kommer till "helvetet" där de får leva olyckligt.
Kristendomen
Vad händer efter döden enligt hinduismen?
Jeruslaem är som redan sagt en av de heliga platserna, då den viktigaste platsen är är
Golgata där Jesus dödades och sedan uppstod. Även där man tror att Jesus en gång hade begravits. Rom är även en helig plats då det är där Påven lever, detta är mycket viktigare för katolikerna då det är dem som "lyder under" Påven. Ortodoxa lyder istället under Patriarker. Där den första satt i Konstaninopel (Istanbul9
Kyrkan är även en helig plats för dem.
Islam
Muslimernas heliga plats är Mecka, som man nån gång under livet besöka staden. när man ber så ska man vända sig mot Mecka. Den näst hela platsen är Medina, där
ligger Profetens och de första Klaifenas gravar. Deras samlingsplats, där de möts på sabbaten, Moskén är också helig för dem.
Hindusimen
Hinduer har lite olika heliga platser. Man kan antingen vallfärda till ett visat tempel eller vallfärda till någo gura för att få ta del av hans lära. Men nätan alla hinduer vill någon gång rena sig i den heliga floden Gangnes. Den rinner i Indien, och dit vallfärdar hinduer från hela världen.
Buddismen
Deras tempel
stupa
eller
papgod
som de även kallas är en helig plats. Alla stupor innehåller
någon typ av reliker från någon känd munk. Även de platser där Budda föddes och växte upp är kända plater som många väljer att vallfärda till.
Kristendomen
Korset
är är den störta symbolen, då den påminer om Jesus död påkorset.
Judendomen
Davidstjärnan
Är efter den stora kungen David som
om besegrade jätten och falisten Goliat
Isalam
Halvmånen
Araberna använde stjärnorna och månen som vägvisare. de fem uddarna i stjärnan visar på Islams fem grund pelare.
Hinduismen
OM/ AUM
Detta är symolen för hinduska böner och mantran. Och den heter OM eller AUM
Buddismen
Lärans hjul
varje "pinne" ut från mitten symbioliserar den åttafaldiga vägen, läran om hindusmen
här är en xxxx inspelning. lyssna XD
Hinduerna tror på en så kallad
självandring
eller
reinkarnation
och det betyder att när man dör förs ens själ vidare och man återföds i en ny kropp. De tror på karma och vad man blir i sitt nästa liv beror på hur man levde livet innan. Om man har gjort onda handligar föds man som ett djur eller en fattig man, medan om man har gjort goda handligar i sitt liv föds man som en människa med fördelar.
Deras mål är att uppnå
moksha
som är en befrielse från återfödelse på nytt genom goda handlingar och de uppgår från universum.
Vad händer efter döden enligt buddhismen?
Buddhismen som växte fram ur hinuismen gör att de är väldigt lika varandra, även fast de har vissa skillnader. Buddhismen likt hinduismen tror på återfödelse, men de tror på att det inte är samma själ som förs vidare utan det är summan av ens egenskaper man har fått av ens handlingar som förs vidare. På så sätt finns det inget direkt slut om man inte uppnår
nirvana
som är tillstånd i harmoni utan återfödelse och man förblir död helt enkelt. Buddhisterna ser livet som ett lidande och att återfödelsen är något man vill ta sig bort från. Därför ser man nirvana som en befrielse, vilket man endast uppnår om man är munk.
Vad händer efter döden enligt Islam?
Enligt Islam tror de på att livet inte skulle ha en mening om vi inte skulle ha ett liv efter detta. De tror på en dag då Universom kommer utplånas för att igen skapas på nytt och då kommer alla liv som skapats få ett nytt liv och bli dömd av Gud. Man kan säga att alla ens gärningar och ens själ kommer stå inför rätta på den Yttersta Domens Dag. Gud kommer jämnföra ens goda gärningar och onda gärningar och sedan bedömma detta. Om ens goda gärningar överväger kommer man i ett slags paradis så kallat Jannah och om ens onda gärningar överväger kommer man till ett slags helvete (Jahannam). Både "paradiset" och "helvetet" har många olika nivår man kan hamna i.

"Och den som gjort så mycket som ett stoftkorns vikt av gott skall se det, och den som gjort så lite som ett stoftkorns vikt av ont skall se det."
Detta står i koranen.

Lite reflektioner om symbolerna
Grundare
Högtider
Vi besökte en
ortodox kyrka i
Kortedala och tog
några foton, här
är de!
Interjuv
källor:
Här hittade vi vår information:
soboken
http://www.judiskaforsamlingen.se/
http://islam.sehttp://www.svenskakyrkan.se/angered/


vår källkritik:
Full transcript