Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG ASYA SA GITNA NG DALAWANG DIGMAAN

No description
by

Therese Franco

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG ASYA SA GITNA NG DALAWANG DIGMAAN

1920
1940
1895
ANG ASYA SA GITNA NG DALAWANG DIGMAAN
Ang Arms Race
-Ito ay ang pagpaparami
ng armas pandigma ng
iba't-ibang bansa.

-Nagsimula ito noong
natapos ang Unang
Digmaang Pandaigdig.
Ang Great Depression
Nangyari ito noong 1929, nang bumagak ang stock market sa United States at nahirapan ang maraming bansa, lalong-lalo na ang Japan.
Nagkaroon ng pagkawala ng trabaho, paghihirap at pagkawala ng pagkain.
Nag-resulta ito sa pagdami ng mga radikal at ultra-nasyonalismong samahan na naghahangad na lalo pang magpalakas at manakop ang Japan.
Dahan-dahang pumasok sa militarismo ang bansa.
Pagpapatuloy ng kampanya para sa kalayaan
Pagpapadala ng mga misyong pangkalayaan (independence missions) sa United States
Noong 1934, ipinasa na ang Batas Tydings-McDuffie
Paglakas ng kilusang nasyonalismo sa India
Nagkaisa ang mga grupong Hindu at Muslim pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig
Sa pamumuno ni Gandhi nagkaroon ng mga welga, demonstrasyon, boykot, at hindi pagsunod sa utos ng mga English.
Nag-isip ng reporma ang mga ~English at ipinasa nila ang isang batas nagbibigay ng higit na awtonomiya sa pamahalan ng India noong 1935.
Nang dahil sa hinala na baka mauwi na naman ito sa digmaan...
Nagpatawag ang United States ng isang kumperensiya. Kilala ito bilang ang Washington Naval Conference.

Five-Power Naval Limitation Treaty
Paglagay ng limitasyon sa laki at dami ng mga barkong pandigma, mga sasakyang panghimpapawid, pag-regulate sa paggamit ng mga submarino ng bawat bansa, pagbabawal sa paggamit ng nakakalason na gaas at pagkakasundo rin na hindi na magtatatag ng mga ibayong pampalakas sa mga base-militar sa Asya.Kasunduan kung saan kinikilala ng United Nations, Great Britain. France at Japan ang mga teritoryo ng bawat isa sa Asya.
At isa pang kasunduan na nirerespeto ang integridad ng Tsina at hindi na ito pag-aagawan o paghahati-hatian pa.
Isinama ang China sa kasunduang ito at ng walong iba pang bansa- United States, Great Britain, Italy, Japan, the Netherlands, Portugal, Belgium, and France
Pinamumunuan ni Hen. Chiang Kai Shek
Kilusang nasyonalismo
ng China
Kilusang Komunista
ng China
Pinamumunuan naman ito ni Mao Zedong
Noong ika-20 na siglo...
Unti-unting pinasok ng
Japan ang China...
Kinuha ng Japan ang Taiwan
Sinakop ang Korea noong 1910
Natakot ang Japan na baka maapekuhan ang kanyang mga interes ng dahil sa mga protesta sa China laban sa kanya.
1930
Full transcript