Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mellankrigstiden

No description
by

Josefina Naters

on 10 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mellankrigstiden

Mellankrigstiden
Tyskland efter kriget
Kejsaren tvingades att avgå och socialdemokraterna tog över
Tvingades att betala skadestånd, så pass stort att de troligtvis aldrig skulle kunna klara det
Franska trupper ockuperade Ruhrområdet
Strejker -> inga pengar till Frankrike, men även Tysklands pengar började sina
Började trycka mer pengar
Inflation och hyperinlation som ruinerade tyskarna
Det framgångsrika 20-talet
USA hjälpte Tyskland på fötter igen
Frankrike drog sig ifrån Ruhrområdet, industrierna sattes igång och ekonomin satte fart
Levnadsstandarden höjdes i Europa. Radio och film fick genombrott
Bakslaget
Depression i Europa
Den ekonomiska krisen spred sig
Svårt att sälja varor -> minskning av produktion -> avskedning -> efterfrågan på varor sjönk ännu mer
År 1932 var 30 miljoner arbetslösa i Europas I-länder
Snabbt nedåtgående spiral
Ekonomisk depression
I slutet på 1920-talet började USA få ekonomiska problem
Den stora kraschen 1929
Alla ville sälja sina aktier och ta ut sina pengar
5000 banker gick i konkurs
Många förlorade sina pengar
Var tredje arbetsför amerikan blev arbetslös
Början på en kris som spreds till Europa
En idé av ekonomen JM Keynes
USA skulle låna pengar för att sätta människor i arbete
När folk börjar tjäna pengar, konsumerar de
Efterfrågan ökar -> sätter fart på industrierna
Franklin D Roosevelt drog igång The New Deal när han blev president
Sakta men säkert blev det bättre tider
The New Deal
Italien efter 1:a VK
Även Italien drabbades av ekonomisk kris
Många anslöt sig till kommunisterna
Även Moussolinis facistpart fick många anhängare
Fascismen = högerextremistisk rörelse som var motståndare till demokratin och förespråkade våld
Konflikter i samhället mellan kommunstierna och fascisterna
Moussolini över makten i Italien och blir diktator
Adolf Hitler och hans parti
Från Österrike
Blev medlem i det Tyska arbetarpartiet - antisemitistiska och nationalistiska
Blev ledare och bytte namn till Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) kallades för Nazistpartiet
Började använda hakkorset (svastikan) som symbol
Bildade en liten grupp med stormtrupper, SA
Hitlers nazistiska propaganda
"Den germanska (tyska) rasen med rent, tyskt blod var överlägsen"
"Slaver, svarta och framför allt judar var undelägsna"
"Judarna är den största fienden som vill ta över världen"
"Judarna var ansvariga för Versaillesfreden"
"Judarna låg bakom och kontrollerade kommunismen, demokrati och ekonomin"
"Kommunismen var ett hot mot mänskligheten"
Hitlers väg till makten
Den ekonomiska krisen gjorde tyskarna desperata
Man litade på att Nazisterna kunde erbjuda ordning och reda
Nazistpartiets röster ökade!
Hitler blir regeringshef
Förföljelser och utrensning av motståndare
Förbjöd alla andra partier
När Tysklands president von Hindenburg dog tog Hitler över
Hitler utropade sig till Führer (ledare) och blir Tysklands diktator
"Min kamp"
Hitlers bok från 1924
Beskriver sitt politiska program,
vad han ska göra när han får makten
"Det tyska folket behöver större livsrum för att överleva. Detta utrymme - och därmed vårt folks liv - kommer inte att skänkas oss, det vinner vi endast med våldets hjälp, med svärdet i hand"
"De lögner en politiker använder ska vara stora lögner. Smålögner känner vanligt folk igen för de brukar själva småljuga, men de klarar inte av att fabricera kolossala osanningar, och de kan inte få in i sina huvuden att andra kan ha fräckheten att förvrida verkligheten så enormt."
"Den politiska propagandan ska arbeta som reklame, upprepa några få påståenden. Uppmärksamheten hos den stora massan är mycket begränsad och förstående klent, men istället är glömskan mycket större. Varje verkningsfull propaganda måste därför begränsa sig till ett fåtal punkter och i form av slagord köra med dessa så länge att även den siste förmår sig uppfatta dem."
KOM IHÅG!
Trots att Nazistpartiet växte sig stort, fick de aldrig majoritet av rösterna!

Sovjetunionen
Under Lenins tid
• Efter ryska revolutionen byter Ryssland namn till Sovjetunionen
• Det kapitalistiska systemet införs av Lenin (=privatägda fabriker och jordbruk avskaffas,
det ska ägas av staten)
• Ekonomin rasar samman, inbördeskrig och hungersnöd
• Bönder tvingas att skicka delar av skörden till städerna -> bondeuppror
• Lenin inför "den nya ekonomiska politiken" – bönder fick sälja sin skörd
och tjänade pengar och småindustrier privatiserades igen
• Stor framgång och landet återhämtade sig snabbt

Under Stalins tid
När Lenin dog tog Josef Stalin över makten
Stalin avbröt den nya ekonomiska politiken och införde fullständig kollektivisering
Bönderna protesterade och slaktade sina djur
Skörden räckte inte till bönderna -> svalt ihjäl
Stalin började utrensning av alla motståndare: dödades
eller skickades till fångläger: Gulag

Vägen till kriget
Hitler förklarade Versaillesfördraget ogiltlig och började rusta upp armén, byggde autobahn och utökade fabriker för att göra sig självförsörjande
Hitler och Mussolini beslöt 1936 att skapa ett förbund, som även Japan anslöt sig till–
Axelmakterna
År 1936 marscherade tyska trupper in i Rhenlandet, trots Versaillesfördraget. Storbritannien och Frankrike blir upprörda men vågar inte göra något.

År 1938 tar Tyskland över Österrike och så småningom delar av Tjeckoslovakien. Hitler skriver under papper på att det är hans sista krav men fortsätter att tvinga till sig fler delar av Tjeckoslovakien.

Men Hitler är inte nöjd! Ställer krav på Litauens stad Memel, staden Gdansk vid Östersjön och delar av Polen.

Polen går inte med på kraven och Storbritannien och Frankrike garanterar Polens säkerhet.

De största fienderna skapar pakt om att inte angripa varandra! Stalin och Hitler:
Molotov-Ribbentroppakten
. Detta gör Hitler för att undvika krig på två fronter om de invaderar Polen.

Hemligt tillägg i pakten:
delade upp östra Europa
mellan sig

Den 1 september 1939 angriper Tyskland Polen

Storbritannien varnar Tyskland, vilket Hitler struntar i, Storbritannien och Frankrike förklarar krig mot Tyskland. Andra världskriget har börjat.

Hur var det möjligt att dessa män lyckades få makten?

Vilken lärdom ska vi människor ta med oss efter detta?
Full transcript