Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

5 dróg św. Tomasza z Akwinu

No description
by

Jadzia Pieróg

on 22 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 5 dróg św. Tomasza z Akwinu

5 dróg św. Tomasza z Akwinu
Kim był św. tomasz?
Tomasz z Akwinu urodził się ok. 1225 r., zmarł 7 marca 1274 r. Filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając
przekazywał owoce swojej kontemplacji.
Rozumowe uzasadnienie istenia boga
Św. Tomasz przejął od Arystotelesa rozumienie poznania jako procesu receptywnego, pojęcia aktu i potencji, formy i materii, zasadę przyczynowego poznania zdarzeń oraz pojęcie dowodu.
Według niego istnienie Boga nie jest prawdą oczywistą. Potrzebny jest ku temu dowód. Stawał w opozycji do poglądów Augustyna, który uważał, że istnienie Boga wynika z pojęcia prawdy oraz Anzelma, wg którego Jego istnienie jest oparte na definicji doskonałego bytu. Tomasz w tych poglądach widział błędy. Twierdził, że gdybyśmy znali istotę Boga, to pojęlibyśmy od razu, że istnieje.
Dowód istnenia boga musi być aposterioryczny*, musi wyprowadzać istnienia boga nie z nieznanej nam jego istoty, lecz ze znanych nam jego dzieł.
Według Tomasza za istnieniem Boga przemawia pięć argumentów, nazywanych drogami. (łac. Quinque viae)
1. ex motu
4. ex gradibus perfectionis
Nie pozostaje nam więc nic innego, jak tylko oprzeć dowód istnienia Boga na doświadczeniu, pomimo tego, że w nim jest dany byt skończony i niedoskonały, który odbiega daleko od Boga. Niemniej jest to jedyna droga do "upewnienia się" o Jego istnieniu.
*aposterioryczny - nabyty przez doświadczenie, oparty na doświadczeniu lub uzasadniony za pomocą doświadczenia
jeśli istnieje ruch, to istnieje pierwszy poruszyciel - BÓG
2. ex ratione causae efficientis
jeśli każda rzecz ma swą przyczynę, istenieje pierwsza przyczyna sprawcza - BÓG
3. ex possibili et necessario
jeśli byty przygodne nie istnieją w sposób konieczny (pojawiają się na świecie i przemijają), musi istnieć byt konieczny - BÓG
jeśli rzeczy wykazują różną doskonałość, to istnieje byt najdoskonalszy - BÓG
5. ex gubernatione rerum
jeśli celowe działanie jest oznaką rozumności, to ład i porządek w działaniu bytów nieożywionych, lub pozbawionych poznania, świadczą o istnieniu Boga, kierującego światem nieożywionym
Tomiści podkreślają zasługi Tomasza w kwestii poglądów na temat Boga. Arystoteles Boga określał jako byt najwyższy, Tomasz zaś nie stawiał go w hierarchii bytów, lecz definiował jako czyste istnienie, czyli Bóg jako podstawa każdego bytu, a nie jako jeden z bytów o najwyższych przymiotach.
Aleksandra Wojtarowicz kl. II h
Full transcript