Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kultūras globalizācija

No description
by

Artis Trops

on 23 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kultūras globalizācija

Kultūras globalizācija Kas ir globalizācija? Globalizācija ir mūsdienu pasaules attīstības process, kuram raksturīga visu sfēru mijiedarbība un nacionālo mērogu pāraugšana.

Par kultūru globalizāciju mūsdienās dēvē etnisko kultūru mijiedarbību un šīs mijiedarbības stimulēto kultūru transformāciju planetārā mērogā. Termini Multikulturālisms;

Plurālisms;

Globāls;

Lokāls;

Standartizācija Globalizācija ir internacionālo attiecību un visa veida jomu plūsmu mijiedarbība: Kapitāla (ieguldījumi, pārvedumu fondi);

Cilvēku (migrācija, tūrisms);

Labumi (auto, apģērbs, pārtika, pusfabrikāti, izejvielas);

Ideju (zināšanas, izglītība, zinātne);

Kultūras (filmas, mūzika, dzīvesstils, u.c.). Ātrlaiks... Telpa... Starpkultūru attiecības Multikulturālisms: Nacionālās un ģimeniskās intereses -> 'Daudznacionālisms' un kapitālisms Par paraugu multikulturālismam tiek ņemta ASV Svarīgāks par zinātni un mākslu ir kļuvis mārketings, kas patērētājsabiedrībai piedāvā multikulturālus produktus un pakalpojumus. Multikulturālisms cildina kulturālo dažādību - valodu, reliģiju, kultūru teoriju, u.c. Globalizācija vēsturē Senā Grieķija Globalizācijas aizsākumi... Grieķu civilizācija un grieķu valodas lietojums izpletās no grieķu kolonijām Spānijā līdz Indijai un Centrālāzijas austrumiem, kuras Aleksandrs Lielais sasniedza savos karagājienos (Helenizācija, ap 3.gs.p.m.ē. Romas impērija Romas centieni apvienot romiešiem zināmo pasauli Romas valsts paspārnē un latīņu valodas kā universāla saziņas līdzekļa izplatība Eiropas zemēs. Dēļ Romas impērijas plašās izplešanās un tās spēcīguma, Romas institūcijām un kultūrai bija ilgstoša ietekme uz valodu, reliģijas, arhitektūras, filozofijas, likumu un valdības formu attīstīšanos pārvaldītajās teritorijās. Jaunās pasaules atklāšana Kristofors Kolumbs bija ievērojams jūrasbraucējs, kurš šķērsoja Atlantijas okeānu un 1492.g. zem spāņu karoga sasniedz Amerikas teritoriju. Līdz ar to, 15.-16.gs. līdz ar portugāļu, spāņu, holandiešu, franču, angļu un krievu ekspensiju pasaules mērogā aizsākās vienotas pasaules civilizācijas veidošanās. 19.gs. 2. puse Sevišķi strauji globalizācijas procesi noritēja 19.gs. 2.pusē līdz ar dzelzceļa tīkla veidošanos, telefona sakaru un radiopārraižu ieviešanos.
Robežas vairs netraucēja preču, pakalpojumu un naudas plūsmu - veidojās pārnacionālas kompānijas. Pirmais dzelzceļa tīkls tika radīts Lielbritānijā 1920. gados Preču pieejamība - 19.gs. beigās Rīgā bija iespējams iegādāties Kubas cigārus un Amerikas šujmašīnas. Turpmāku globalizācijas procesu pārtrauca pirmais pasaules karš (1914.-1918.g.) un radušos totalitāro sistēmu ideoloģija. Pēc komunisma sistēmas sabrukuma 20.gs. 80. un 90. gadu mijā, globalizācija ieguva nepieredzēti straujus tempus un ir kļuvusi neprognozējama. Starptautiskā transporta plūsma, telekomunikācijas, satelīts un internets paātrina ideju un lēmumu pieņemšanas un mijiedarbības ātrumu. Mainījusies attieksme pret laiku. Viss, kas iekļauj cilvēku ir kļuvis neparasti kustīgs un mainīgs. Gandrīz nemaz nav lietu, kuras cilvēks izmantotu visu mūžu vai vairākus gadu desmitus. Laiku nav iespējams uztvert ar moderno tehnoloģiju palīdzību, tāpēc laiks ir pārņēmis moderno cilvēku dzīves izjūtu daudz spēcīgāk nekā telpa. Manu telpu var aizpildīt kāds cits, taču kāds cits manu laiku nevar iegūt. Cits to var tikai notērēt. Modernitāte ir laika tērēšanas kultūra, kas norit zem laika taupīšanas lozunga. Laiku nevar apstādināt. To var tikai labāk vai sliktāk izmantot. Galvenokārt Eiropa, Ziemeļamerika, Meksika, Japāna, Ķīna, Dienvidkoreja un citas ekonomiski attīstītās valstis.
Bet, kā ir ar telpas izjūtu globalizācijas laikmetā? Starptautisku valodu izmantošana - valodnieciski brīva komunikācija. Starptautiska mūziķu, zinātnieku apmaiņa, starptautiskas konferences, izstādes, dažādu reģionu un kontinentu cilvēku iesaistīšanās vienotos projektos. Pārnacionāli koncerni ekonomikas organizēšanā kļūst ietekmīgāki par nacionālajām valstīm. Kultūru integrācija Globalizācijas negatīvie aspekti? Valsts birokratizēšanās Lokālo tradīciju izzušana Valodu apdraudējums Kultūru līdzāspastāvēšanav vienmēr ir 'mierpilna' Reliģija un kultūra var nonākt pretrunā ar sabiedrībā pieņemtiem likumiem Katrās 14 dienās izzūd viena valoda! Tas notiek dēļ spēcīgāko valodas grupu izplešanās, apspiežot mazāko kultūru valodas Tiek veicināta migrācija uz ekonomiski attīstītākajām valstīm Preču standartizācija, reklāmas un naudas ietekmes palielināšanās.
Vienveidīgi elki un kultūrvaroņi, seriāli, šovi, utt.
Palielinās masu kultūras ietekme, mazinot indivīda radošumu.
Masu mediju milzīgā ietekme uz cilvēku dzīvi. Ne visas kultūras ir atvērtas globalizācijas procesiem.

9/11 KOF globalizācijas indekss Mēra trīs galvenās globalizācijas dimensijas:
ekonomiju
sociālo sfēru
politisko sfēru Kā jums liekas, vai pārlieku lielā 'globalizēšanās' iznīcina tradicionālo un nacionālo kultūru? Kā globalizācija ietekmē... Tradīcijas Modi Ēdienu Jautājumi diskusijai:

Kādas vērtības rietumu pasaule uzsver kā svarīgas? Kāpēc mēs domājam, ka tieši šīs vērtības un no tām izrietošais dzīvesveids ir pareizākais un pasaulei vispiemērotākais?

Vai globalizācija nozīmē, ka mēs radam McPasauli? Multikulturālisms - "Salātu bļoda" vai "Kausējamais katls" "Salātu bļoda" - dažādas kultūras sajaucas, bet paliek attālinātas (piemēram, Rietumeiropa un tajā ieceļojošie musulmaņu imigranti; Āzijā pārņemtais Rietumnieciskais ģērbšanās stils "Kausējamais katls" - kad sabiedrības kļūst homogēnas, dažādus elementus 'sakausējot kopā', veidojot kopēju kultūru (piemēram, ASV sabiedrība Kurā vietā, jūsuprāt, atrodas Latvija?
(pasaulē ir 196 valstis) Artis Trops Izmantotā literatūra Priedītis A., Kultūras teorija un kultūras vēsture, Daugavpils: A.K.A., 2003., 227 lpp;
37.Austruma S., Muižarāja I., Kulturologija vidusskolai: mācību grāmata, Rīga: Zvaigzne ABC, 2010., 216 lpp;
38.Ērgle A., Purēns V., Sviestiņa I., Kulturoloģija: mācību grāmata, Rīga: RaKa, 2009., 299 lpp;;
6.Beneker T., Stalborch van M., Vaart van der R., Window on the World. Report on the Canon for Global Citizenship, The Netherlands: NCDO and Utrecht’s University’s Faculty of Geosciences, 2009., 65 pp;
4.Jermolajeva E., Jermolajevs V., Mūrnieks A., Kultūras vēsture: XX gadsimts, Rīga: Raka, 2002., 326 lpp;
Kūle M., Eirodzīve: formas, principi, izjūtas, Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2006., 435 lpp;
Appadurai A., Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization, USA: Public Works of Publications, 1996., 1.-25. pp;
Cato Policy Report, Policy Forum, Globalization and Culture, Cato Institute, 2003., 8.-16. pp;;
Edited by Jameson F., Miyoshi M., The Cultures of Globalization, USA: Duke University Press, 2003., 1.-47. pp;
Full transcript