Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Digitala redskap för arbete med text

No description
by

Sverker Lundin

on 11 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Digitala redskap för arbete med text

Digitala redskap för arbete med text
Använda datorprogram
Använda programspråk
Använda matematik & datalogi
verktyget spelar mindre roll
programspråket spelar mindre roll
"digital bildning"
standardverktyg
specialverktyg
programmeringsspråk
programbibliotek och specialverktyg
Metoder
Natural Language Toolkit (Python)
Stanford CoreNLP (Java)
MALLET
Serendip
text-pair
Topic Modelling
Word space models
Sequence Alignment
som kräver programmering för att användas
http://www.wordle.net/
http://voyant-tools.org/
Correlated Topic Modelling (CTM)
Dynamic Topic Modelling (DTM)
http://taporware.ualberta.ca/~taporware/
http://dirtdirectory.org/
https://intra.ub.gu.se/samlingar/digital/
Hitta och hämta texter från nätet
Arbeta med egen text
Digitalisera analoga texter
Ett stort antal specialbibliotek för C, Java, R, Python och Perl
Hitta text(avsnitt)
Klassificera texter
Kartlägga texters innehåll med avseende på "ämnen" (topics)
Kartlägga relationen mellan texter och entiteter i texter (tex personer)
Kartlägga förändring med avseende på ovanstående
Kartlägga relationen mellan betydelser hos enskilda ord
Visualisera resultat
Analysera och jämföra texter med avseende på språket
Saker att vilja
Även enklare...
Skriva text (tillsammans med andra)
Hålla ordning på texter
Hantera referenser
Hur göra?
Metod 1: Lära sig göra det hela själv
Fördel: Man får det som man vill ha det
Nackdel: Kan ta tid och vara krångligt
Metod 2: Använda färdiga verktyg
Fördel: Kan vara relativt enkelt
Nackdel: Man får kanske inte precis det man vill ha
Metod 3: Samarbeta med någon som kan och har tid
Fördel: Kanske får man det man vill ha
Nackdel: Kan vara dyrt och krångligt detta också
Vad är det lämpligt att lära sig?
Är "digital bildning" bra term?
Vad kan göras med färdiga verktyg?
Sociala och organisatoriska frågor:
Vem skall man samarbeta med?
Matematiker
Datavetare
Datalingvist
Programmerare
Det finns många olika sorter av varje
När är det lämpligt med samarbeten mellan hum och matte/data?
Hur kan man skapa bra förutsättningar för fruktbara samarbeten?
Presentationen idag
En utgångspunkt för diskussion
Ett försök att rita
en
karta över området
§Vad kan man kunna?
Vad kan olika sorters kunnande användas till?
Hur kan Centrum för digital humaniora bidra?
1
Användning av "reguljära uttryck"
Användning av specialverktyg
2
Vilka och för vilket ändamål?
Väldigt många olika möjligheter
Programmering
3
Vilket språk och för vilket ändamål?
Modeller och algoritmer för analys av text
4
Vilka modeller och algoritmer?
På vilken nivå?
http://docs.notepad-plus-plus.org/index.php/Regular_Expressions
Programmering fungerar troligtvis som en "barriär"
Vad innebär det att vara programmeringsmässigt "bildad"?
Här fungerar nog matematiken som barriär
Vad innebär det att vara "matematiskt bildad"?
Fördelarna med att vara skicklig på att använda standardverktyg skall nog inte underskattas... Man kan bespara sig mycket arbete och frustration!
När det gäller tex Topic Modelling ger programmeringskunskap en sorts förståelse, matematikkunnande en annan.
(geometrisk modell)
(sannolikhetsteoretisk modell)
Kartlägga: personnamn, platser, tidpunkter, känslor...
Med programmering kan man: städa och omstrukturera, analysera, utforska, visualisera och bygga egna användargränssnitt, osv - i princip "allt" men vad som går enkelt beror på programspråk
http://libgen.org
http://http://aaaaarg.org/
Dessa paket är "specialverktyg" fast på andra sidan av programmeringsbarriären.
http://www.content-analysis.de/
Eftersom dessa verktyg har så rysligt många användare, och stora resurser för utveckling, är de som regel mycket användarvänliga.
Dessa verktyg har färre användare, mindre resurser för utveckling och riktar sig (mer eller mindre) till specialister. De kräver ofta att man lägger lite tid på att lära sig hur de fungerar.
Att lära sig använda tex Notepad++ och reguljära uttryck kan kanske fungera som en brygga till "riktig" programmering.
Jag bygger ett eget bibliotek för Mathematica...
Ofta behövs lite "digital handpåläggning" innan man kan använda färdiga verktyg. Vad krävs för att kunna lösa göra sådant på egen hand?
http://www.fastcompany.com/3026446/the-fall-of-perl-the-webs-most-promising-language
Full transcript