Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon

No description
by

Márton Ágoston

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon

meghatározása ködös
tartós diszpozíció
viselkedésbeli különbségek
Eysenck: pszichológia biológia, neurológia, élettan

A személyiség
Hans J. Eysenck: A személyiség és az Eysenck-démon
külső kör
rangsorolásos és kérdőíves vizsgálatok
statisztikai módszerek
Két faktor:
Introverzió/Extraverzió
Neuroticizmus, Emocionalitás
Egyezés a temperamentumok régi tanával
Reprodukálhatóság!!
Dimenziók
öröklés vs környezet
környezeti hatások fontossága (USA, SZU)
öröklött prediszpozíciók
ikerkísérletek
család tagjainak felmérése
open-field
A vizsgálatok rámutatnak a biológiai gyökerekre
NEM a viselkedés örökletes!
Viselkedésmintákért felelős tényezők
Néhány szál, amin el lehet indulni
Emocionalitás/neuroticizmus
túlzott reagálás
vegetatív idegrendszer bizonytalansága, izgalmi hajlama
alkat kérdése
válaszok specificitása
más reakcióminták
öröklöttek?
összetett eljárások!
A vegetatív idegrendszer minden valószínűség szerint az emocionális megnyilatkozások biológiai alapja
A sajátságok bázisa
"homunculus"
ahol a központi idegrendszer pályái belépnek az agy alacsonyabb részeibe
Két billentyű:
"izgalom"
"gátlás"
szenzoros ingerlés -> megnyom egy billentyűt
ingerület az agyba továbbítódik
Az "Eysenck-démon"
"Tételezzük fel, hogy egyes démonok jobbkezesek, mások balkezesek, igy néheny démon hajlamos arra, hogy a gátlási gombot erősebben nyomja le mint a másikat. Más démonok hajlama pont ellentétes, azaz az izgalmi gombot nyomják le erősebben. Engedjünk meg egy további feltételezést is: azok a démonok, akik balkezesek, s így hajlamosak a gátlo billentyű erősebb lenyomására, az extravertált emberek központi idegrendszerében lakoznak, míg a jobbkezes démonok, akiknél az izgalmi gomb lenyomásának tendenciája érvényesült, az introvertált személyek központi idegrendszerében találhatók. Az ambidexter (kétkezes) démonok, akiknek nines kitüntetetten erős nyomás az egyik kéz esetében sem, az ambivertált emberek központi idegrendszerében találhatók, tehát olyan személyeknél, akik sem nem extravertaltak, sem nem introvertáltak."
Extrovertáltak: nagyobb gátlási kapacitás
Introvertáltak: nagyobb izgalmi kapacitás
Közvetlenül ellenőrizhető
kondicionálásban is különbségek!
gátló hatások hátráltatják
extrovertáltak kevésbé jól kondicionálnak?
Más tesztek szintén kimutatják
Előrejelzések bonyolultabbak, mint ahogy látszik
Figurális utóhatás teszt
Legalul: "Eysenck-démon"
Fenotípusos extraverzió és introverzió
Különböző elsődleges sajátságok
Tanult szokások vagy attitűdök
korrelálnak az extraverzióval és introverzióval
fenotípusos sajátságok és környezeti hatások együttese
Eysenck személyiségstruktúrája
Minden olyan tevékenységnél, amivel az extravertált személy foglalkozik, gátlás jelenik meg
Az extravertáltak változatosságigénye közvetlenül kapcsolatba hozható a gátlási potenciál hatásával
Az extravertáltak jobban elviselik a fájdalmakat
Érzékleti elszigeteltség esetében fordítva
"Ingeréhség"
Hol is van ez a démon?
Központi idegrendszer
Formatio reticularis
agytörzs, agy alacsonyabb régiói
kiegészítő impulzusokat továbbít
módosítani képesek az egyéb ingerületeket
az innen származó impulzusok döntő jelentőségűek
bizonyos részei aktív gátló hatást is kifejtenek
"Rekruitáló rendszer"
Valóban fiziológiai és neurológiai alapja olyan fenotípusos viselkedési mintáknak, melyeket mint extraverziót és intraverziót azonosíthatunk, s így komoly esélyeink vannak e minták irányítására is
"Nagyon köszönöm a feszült figyelmet!"

(Ágoston, 2015)
Így a figurális utóhatás hosszának fő meghatározója a perceptuális telítődés lesz. Ilyen feltételek mellett az extravertáltak várhatóan hosszabb figuráilis utóhatast mutatnak. Az eddigiekben e kísérleti típust elemeztük. Ha viszont hosszabb ideig tartó rögzítést követelünk meg, ellenkező eredményt várhatunk, introvertált személyeknél hosszabb figurális utóhatás állhat elő. Közepes hosszúságú megfigyelési időtartamnál a két csoportnál az utóhatást leíró görbék metszik egymást, azaz van egy olyan megfigyelési időtartam, amikor a két csoportnál azonos hosszúságú utóhatás várható.
Full transcript