Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Van aanmelding tot therapie

No description
by

Tim Verbeke

on 1 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Van aanmelding tot therapie

Van aanmelding tot therapie in:
Multidisciplinair
onderzoek

Multidisciplinaire
therapie

Steeds multidisciplinair
Wordt individueel gepland, geen standaardonderzoek
Aandacht voor voorgaande onderzoeken
Informatie vanuit verschillende situaties: Testsituatie, thuis, school.
Tijdens alle testsituaties is er aandacht voor de kenmerken van ASS.
Logopedisch onderzoek
Mondelinge technische taal
We bekomen informatie over de ontwikkeling van het kind en het functioneren in de thuissituatie via:
Een ontwikkelingsanamnese
Een probleemanamnese
Een autisme-specifiek interview (ADI-R)
Vragenlijsten (CBCL - SRS - BRIEF ...)
Ouders
School
Aanmelding
Teambespreking
Individuele psychotherapie
Psychomotorisch onderzoek
Medisch onderzoek
Naast een klinisch onderzoek, wordt bij de kinderen een EEG afgenomen om neurologische problemen zoals bijvoorbeeld epilepsie uit te sluiten.
Aandacht voor contact met leeftijdsgenoten, initiatief in contact, welbevinden in de klas, betrokkenheid bij klasgebeuren, communicatie, hulpvragen, werkhouding,...
Al dan niet stellen van een diagnose
Aandacht voor sterke kanten
Totaalbeeld van functioneren: ICF
Opstellen van een behandelplan op maat
Taalpragmatiek
Aan de hand van taaltesten duiden we het taalontwikkelingsniveau van het kind en stellen we de sterke en zwakke kanten vast, zowel op vlak van taalvorm als taalinhoud
Aan de hand van testen, observaties en vragenlijsten wordt de manier waarop het kind taal gebruikt in sociale situaties nagegaan.
Ergotherapeutisch onderzoek
Reken- of voorbereidende rekenvaardigheden
Fijne motoriek
Verbeelding
Via specifieke testen stellen we het niveau van de rekenvaardigheden vast, daarnaast observeren we in welke mate ASS-kenmerken het rekenen beïnvloeden. Er is bijzondere aandacht voor tijdsbeleving.
We gaan de kwaliteit van fijnmotorisch bewegen en coördineren na.
Aan de hand van een aantal specifieke teken- en uitbeeldingsopdrachten onderzoeken we de verbeelding van het kind.
Schoolobservatie in klas en op speelplaats
Gesprek met de (zorg)leerkracht
Contact met CLB
Vragen naar aanpassing begin schooljaar, sensorische overgevoeligheden, delen van plezier, algemene situering in klasgroep...
Bevragen van schoolse loopbaan en eventuele moeilijkheden.
Er is aandacht voor de lettervormen en het schrijfspoor
Motorische vaardigheden en lichaamsbewustzijn
Deze vaardigheden bekijken we aan de hand van gestandaardiseerde testen, vrij bewegen en opdrachten (maak een, doe, boots na,...) .
Visuele en visueel-ruimtelijke vaardigheden
Aan de hand van constructiemateriaal en gestandaardiseerde testen onderzoeken we deze vaardigheden.
Schrijfmotorisch vaardigheden
Psychologisch onderzoek
Cognitief onderzoek
Belevingsonderzoek
Onderzoek van de sociaal-communicatieve vaardigheden
Via vragenlijsten, gesprek en tekeningen peilen we naar het welbevinden en de beleving van het kind. Er is aandacht voor het zelfbeeld en voor mogelijke angstproblemen of depressieve klachten.
In het cognitief onderzoek bekijken we aan de hand van genormeerde testen de sterke en zwakke kanten van het kind op gebied van intelligentie, aandacht, executieve functies,...
Psychomotore therapie
Logopedie
Ouderbegeleiding
Psycho-educatie over ASS en de specifieke aanpak.
Begeleiding en advies in doorverwijzing en bijkomende hulp.
Opvoedingsondersteuning bij specifieke problemen zoals slaap- eetproblemen of gedragsproblemen.
In de toekomst mogelijks ook ouderprogramma: "ImPACT", waarbij ouders leren om de sociaal-communicatieve vaardigheden bij hun kinderen te trainen.
Psycho-educatie rond ASS
Inzicht in sterke en zwakke kanten bevorderen.
Opvolgen en begeleiden van een eventuele emotionele problematiek.
"Social scripts" oefenen.
Probleemoplossingsvaardigheden aanleren
...
De ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) wordt afgenomen, dit is een semi-gestructureerde spelobservatie. Daarnaast interviewen we de ouders aan de hand van de ADI-R (Autism Diagnostic Interview). De combinatie van beide testen wordt in de literatuur beschouwd als de 'gouden standaard' in ASS-diagnostiek.
Neurologisch onderzoek
Kinderpsychiatrische observatie
Schriftelijke taal
Indien er leerproblemen zijn, kunnen we ook peilen naar de schoolse vaardigheden.
De kinderpsychiater observeert de sociaal-communicatieve vaardigheden bij het kind en heeft aandacht voor een eventuele differentiaaldiagnose.
Praktisch
Therapieplan op maat
Steeds multidisciplinair
Om de 6 maand wordt het therapieplan geëvalueerd en eventueel aangepast.
Meeste kinderen komen 1 of 2 keer per week anderhalf uur.
Een therapieblok bestaat steeds uit sessies van 30 minuten.
Kinderen kunnen tijdens de schooluren of na de schooluren komen.
Er is een samenwerking met een aantal scholen in de omgeving waarvoor busvervoer wordt voorzien.
Doelgroepen
Terugbetaling en therapie zijn enkel mogelijk wanneer kinderen voldoen aan de criteria van één de groepen uit de conventie van het RIZIV.
Wij richten ons op volgende doelgroepen: ASS, ADHD, complexe ontwikkelingsstoornis en gedragsstoornis.
Een aanmelding gebeurt meestal na doorverwijzing door CLB of andere hulpverleners maar kan ook rechtstreeks door de ouders.
Na de telefonische aanmelding krijgen de ouders een korte vragenlijst toegestuurd en wordt er steeds contact opgenomen met het CLB.
Motorische vaardigheden
In samenspraak met het kind
Coördinatie, sport en spel
Schrijfmotoriek
Visuele perceptie en visueel-ruimtelijke vaardigheden
Waarneming richten en belang van correcte waarneming ervaren
Omgaan met verschillende materialen en opdrachten
Aandacht voor werkstrategie en planning
Lichaams- en zelfbewustzijn
Sherborne
Relaxatie
Assertiviteit
Trainen van de structurele taalaspecten.
Stimuleren van communicatieve vaardigheden
Ondersteunen van de schoolleerstof
Medische opvolging
Onze dokters volgen het therapeutisch proces van ieder kind. Zo worden de kinderen halfjaarlijks gezien. Indien nodig kan medicatie worden opgestart en opgevolgd.
Multidisiciplinair overleg
Groepstraining Sociale vaardigheden
Vanuit de ervaring dat de transfer van aangeleerde vaardigheden in individuele therapie vaak moeilijk verloopt, is onze groepstherapie ontstaan.
Ergotherapie
Rekenen
Metend rekenen
- Boodschappenlijst
- Inkopen
- Koken
- Tijdbeleving
Fijnmotorisch bewegen en coördineren
ADL
Vrije tijdsbesteding
- Activiteiten
- Plannen
- Spelvaardigheden
We werken nauw samen met:
De school (o.a. via een heen en weer schriftje)
CLB
GON-begeleiding
Andere hulpverleners zoals CGG, Kinder- en jeugdpsychiatrie, thuisbegeleiding,...
Werken met videomateriaal
Infoblaadjes
Reflectiemoment
Voorbeelden
Inhoud
Sessie hebben een vaste structuur:
Introductie / Activiteit / Pauze /Activiteit /Mapmoment / Reflectie in groep
Volgende thema's komen aan bod:
Samen spelen
Vertrouwen
Samenwerken
Gevoelens
Weerbaarheid
Opkomen voor jezelf
Pesten
Problemen oplossen
...
In deze training vertrekken we van sociale en motorische activiteiten in een groepje van een 6-tal kinderen.
Full transcript