Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprogvurderingerne i Malurt, Torsted

No description
by

Nynne Thorup Horn

on 30 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprogvurderingerne i Malurt, Torsted

Sprogvurderingerne i Malurt, Torsted
Personalemøde den 16. april 2015
Oplæg v/Nynne
Overblik over Malurts sprogvurderingsresultater:

Hvad er de sproglige styrker blandt børnene?
Hvad er de sproglige udfordringer blandt børnene?
Hvad skal vi have særlig fokus på for at skabe progression?


Tak for nu og god arbejdslyst
Tal til sammenligning
Malurts resultater blandt de 3-årige
Hvordan arbejder vi målrettet med børnenes produktive talesprog
Hvordan får vi sproget ind i hverdagens rutiner?

Hvad er et sprogfattigt miljø og hvad er et sprogrigt miljø?
De 10 understøttende sprogstrategier
Børnerettede samtaler
National normfordeling blandt 3- og 5-årige
Kommunal gennemsnitsfordeling blandt 3- og 5-årige i 2014
Husk Horsens Kommunes Handleplan for sprog og skriftsprog 0-18 år
www.handleplanforsprogogskriftsprog.com
Gem adressen som bogmærke på jeres tablet eller computer
Sprogkonsulent i Tværgående Enhed for Læring
Nynne Horn
Sprogkonsulent
ntho@horsens.dk
20 46 73 47

De 3-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultaterne i det produktive talesprog og de kommunikative kompetencer så lave?
De 3-åriges resultater i de 9 enkelte tests
Sammenligning med de kommunale resultater
De 3-åriges resultater fordelt på køn
De 3-åriges resultater fordelt på køn
Malurts resultater blandt de 5-årige
De 5-åriges resultater i de 4 sproglige dimensioner
Hvorfor er resultaterne i det produktive talesprog og de lydlige kompetencer så lave?
Sammenligning med de kommunale resultater
Sammenligning med de kommunale resultater
De 5-åriges resultater fordelt på køn
De 5-åriges resultater fordelt på køn
Hvordan klarer børnene fra Torsted sig i børnehaveklassen?
Hvad tester vi i en sprogvurdering?
1. Barnets produktive talesprog
ordforråd
historiefortælling
sproglig kompleksitet
ords endelser2. Barnets receptive talesprog
sprogforståelse
ordforråd

3. Barnets lydlige kompetencer
evnen til at rime
udtale af sproglyde
skelnen af sproglyde
bogstavkendskab4. Barnets kommunikative evner
kommunikative strategier
Malurt
Horsens Kommune
Tid til refleksion og dialog
Drøft ved bordene hvad I kommer til at tænke på, på baggrund af Nynnes oplæg.

Får I allerede nu ideer til hvordan I kan styrke børnenes produktive talesprog?

Hvad vil I sætte fokus på og arbejde med i jeres team?
Malurts gennemsnitsfordeling i 2014
til trods for.....
til trods for.....
Stort behov for en fokuseret indsats
OBS! NEDGANGEN
Hvilke tiltag kalder denne data på?
Dialogisk læsning
ordforråd
sætnings-kompleksitet
historiefortælling
voksenunderstøttet
megen taletid
Ugens fokusord
ordforråd
semantisk bevidsthed
"icebreaker"
forældreinddragelse
Bogstaver og ugens fokuslyd
lydlig opmærksomhed
MEN vigtigst af alt er det brede sprogsyn med et konstant fokus på kvantiteten og kvaliteten af voksen/barn-interaktioner
Børnerettede samtaler
små børnefællesskaber
stræb efter 5 turtagninger
benyt de 10 understøttende sprogstrategier
Registrering af børnerettede samtaler
Full transcript