Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN

ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN BESCHIKBAAR EN TOEGANKELIJK MAKEN
van WWW.OPVOEDING.BE
ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN
BESCHIKBAAR GEMAAKT
TOEGANKELIJK GEMAAKT
designed by Péter Puklus for Prezi
ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN

BESCHIKBAAR &
TOEGANKELIJK MAKEN

KENNISMAKEN MET ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN ter verdere verkenning


NAAST KLASSIEKE ONLINE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEBRONNEN, ZOALS SCIENCE DIRECT, SPRINGER LINK, WEB OF KNOWLEDGE


er HEEL WAT ANDERE ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN
BESCHIKBAAR ZIJN, zoals

VAN WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSAGENTSCHAPPEN
VAN WETENSCHAPPELIJKE MAGAZINES
VAN WETENSCHAPPELIJKE VERENIGINGEN
VAN ONDERZOEKSINSTELLINGEN, UNIVERSITEITEN & HOGESCHOLEN
VAN OVERHEIDSDIENSTEN ALS OPDRACHTGEVER
VAN WETENSCHAPPELIJKE EN PROFESSIONELE NETWERKEN
VAN WETENSCHAPPELIJKE BLOGS

COMPLEMENTAIR OPZET :

GEEN : DUPLICAAT VAN BESTAANDE INITIATIEVEN

WEL :
AANVULLEND
MEER WETENSCHAPPELIJK SPECIFIEK
MEER OPLEIDINGSSPECIFIEK
ANDERE NIEUWSBRONNEN
INTERNATIONAAL & GLOBALISTISCH PERSPECTIEF
MEERTALIG : Nederlands, Engels, Frans, Duits
ONLINE NIEUWS EN INFORMATIE OVER :

WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKSRESULTATEN
WETENSCHAPPELIJKE CONGRESSEN EN SYMPOSIA
WETENSCHAPPELIJKE AGENDA
WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES
WETENSCHAPPELIJKE GEDACHTEWISSELINGEN
WETENSCHAPPELIJKE TRENDS EN DOORBRAKEN
WETENSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN
VERZAMELING VIRTUELE WEGEN EN ADRESSEN :

EEN 5000-TAL ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN
SAMENGEBRACHT OP EEN ONLINE PLATFORM
BINNEN ONLINE NETWERK
ALFABETISCH GEORDEND
VOLGENS :
DISCIPLINE
ONDERWERP
AARD NIEUWSBRON
TAAL NIEUWSBRON
MET SELECTIEFUNCTIE VOLGENS :
INGESTELDE SELECTIE BIJ OPSTART PC
ALFABETISCHE KEUZE
EEN OF MEERVOUDIGE ZOEKTERMEN
IN 10-SECONDEN BEGIN VAN ANTWOORD
DOOR GEBRUIK VAN FAVORIETEN-BOOKMARKS :
GEKEND VANUIT WINDOWS
TOEPASSELIJKHEID WINDOWS-FACILITEITEN
STEEDS BESCHIKBAAR VIA :
STARTFUNCTIE,
INTERNETEXPLORER
WINDOWS VERKENNER
SNELKOPPELINGEN, zoals ALT-F en CTRL-I
EENVOUD VAN WERKING
UITGEBREIDE ZOEK- EN SELECTIEFUNCTIE
GEEN ZOEKTIJD, WEL ANTWOORDTIJD
ONMIDDELLIJK RESULTAAT OP SCHERM ZICHTBAAR
B E S C H I K B A A R
M A K E N
T O E G A N K E L I J K M A K E N
P R A K T I S C H
JAARABONNEMENT INDIVIDUEEL, PER VESTIGING OF OPLEIDING

MET ONDERSTEUNING : TECHNISCH EN VORMING,
in de vorm van online cursus of gids app
ook online support, o.m. via e-mail

MET TRIMESTERIËLE UPDATING

CENTRAAL AANSTUURBAAR

OPEN VOOR SUGGESTIES EN AANVULLINGEN
KENNISMAKEN MET ONLINE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRONNEN

VOOR STUDENTEN, LECTOREN, ONDERZOEKERS, PROFESSIONELEN, ...
GEBRUIK VAN NIEUWSPAGINA'S LAAT TOE KENNIS TE MAKEN MET NIEUWSBRON VOOR VERDER GEBRUIK VAN NIEUWSBRON
NAAST GEBRUIKERS IN CONTACT BRENGEN MET ONLINE NIEUWSBRONNEN, OOK ONLINE NIEUWSBRONNEN IN CONTACT BRENGEN MET GEBRUIKERS
GEEN VERSPREIDING, MAAR TOELEIDING :
VERSPREIDING IS (INFORMATIE)PRODUCT NAAR GEBRUIKER BRENGEN
TOELEIDING IS GEBRUIKERS NAAR (INFORMATIE)PRODUCT BRENGEN
INTEGRATIE VAN OPEN-ACCESS FILOSOFIE
NON-PROFIT FILOSOFIE, GEACCEERD OP PERSOONLIJK GEBRUIK IN EEN LEER- & VORMINGSKADER
MET RESPECT VOOR ALLE RECHTEN NIEUWSBRONNEN
MEDIATIE-FUNCTIE
I N H O U D E L I J K O P Z E T
D Y N A M I S E R E N
VAN CONTACT EN INTERACTIE
GEBRUIK PIVOT-SCHERMEN (LAAT VERTICAAL STAND SCHERM TOE) MOGELIJK
MEER INFORMATIE ZICHTBAAR
MEER OVERZICHT
AL RECHTSTAAND GEBRUIKEN
MEER AANSPREKEND

GEBRUIK VAN TOUCH-SCREEN SCHERMEN MOGELIJK
MEER INTERACTIE
MEER DIRECTHEID

OOK PERFECTE WERKING MET KLASSIEKE SCHERMEN

UITSTEKEND MOBIEL TE GEBRUIKEN ALS app OP TABLET
W I S T J E ? d a t e r
W A T N I E U W ?
WELKE WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSINFO ?
PSYCHCOM-RESEARCH VZW :
VORMINGS- & ONDERZOEKSCENTRUM

TWEE PROJECTEN :
ONLINE NIEUWS- & INFORMATIEBRONNEN IN LEER- & VORMINGSKADER
E-MAGAZINE ONTWIKKELING & BEGELEIDING

CONTACT :
info@opvoeding.be

WEBSITE :
www.opvoeding.be

MEER INFO :
VOOR WIE ?
Basisconcept ontwikkeling :
. Voor alle interessegebieden, richtingen en opleidingen

Volledig uitgewerkte ontwikkeling :
. Voor zorgrichtingen en -opleidingen als interessegebied :
. Sociaal-agogische zorg
. Psycho-pedagogische zorg
. Leerzorg
. Geestelijke Gezondheidszorg
. Psychotherapeutische zorg
. Neuropsychologische zorg
. Sociaal-maatschappelijke zorg
. Medisch-verpleegkundige zorg
. Gezondheidszorg
. Welzijnszorg
KWALITEITSBEWAKING
FAAM WETENSCHAPPELIJKE NIEUWSBRON
FAAM TIJDSCHRIFT OF PUBLICATIE WAARIN ONDERZOEK VERMELD
FAAM ONDERZOEKS- EN STUDIECENTRUM
AANWEZIGHEID BRON- EN REFERENTIE-VERMELDINGEN
PERMANENT VERKENNEN VAN NIEUWE & BETERE WETENSCHAPPELIJKE BRONNEN
EIGEN OPDRACHT VOOR GEBRUIKER KWALITEIT AF TE TOETSEN
KWALITEITS- EN AUTHENTICITEITSCRITERIA HANTEREN
PERMANENTE OPGAVE AAN KWALITEITSBEWAKING EN -OPTIMALISATIE TE DOEN
via KNOWs het online platform Kennismaken met Online Wetenschappelijke Nieuwsbronnen
Korte demo Beschikbare en Toegankelijke Online Wetenschappelijke Nieuwsinformatie
Klik hier
voor start demo
KORTE DEMO
http://www.sciencefriday.com/segment/02/07/2014/when-do-childhood-memories-start-to-fade.html
Klik hier voor audio-demo
TE VINDEN OP
WWW.KNOWS.AC
http://www.opvoeding.be

met support
Klik hier voor demo
http://www.psychcom-research.be/wetenschappelijke%20nieuwsbronnen.wmv
Even uitproberen kan tijdelijk op http://www.knows.ac met als gebruikersnaam
testers
en met als wachtwoord
tests
Even uitproberen kan tijdelijk op http://www.knows.ac met als gebruikersnaam
testers
en met als wachtwoord
tests
Full transcript