Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

iş yerinde farklılık yönetimi 1.1

iky
by

ilknur tasdemir

on 19 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of iş yerinde farklılık yönetimi 1.1

İŞ YERİNDE FARKLILIK YÖNETİMİ SONUÇ İŞ YERİNDE FARKLILIK YÖNETİMİ İŞ YERİNDE FARKLILIK YÖNETİMİNİN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI SUNUM İÇERİĞİ SONER TAŞDEMİR
SAİT ÜNSAL
ERCAN YAĞCI İŞ YERİNDE FARKLILIK YÖNETİMİ FARKLILIK VE FARKLILIK YÖNETİMİ KAVRAMLARI
ŞİRKETLERDE FARKLILIK YÖNETİMİ
AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROF. DR. FATMA KÜSKÜ AKDOĞAN FARKLILIK
KAVRAMI ORTAYA ÇIKARAN
GELİŞMELER KAVRAMLAR FARKLILIK YÖNETİMİ KAVRAMI FARKLILIK NEDİR? TDK TANIMI: Farklı olma durumu, ayrımlılık, başkalık TDK FELSEFE ALANINDAKİ TANIMI: Doğal, toplumsal ve bilince dayanan her olay ve olguyu bütün ötekilerden ayıran özellik Bir çalışma biriminin birbirinden bağımsız üyeleri arasındaki, kişisel özelliklerin dağılımı *Jackson, Joshi ve Erhardt (2003: 802) Farklılık kavramını, temel farklılıklar (birincil boyut) ve ikincil farklılıklar (ikincil boyut) şeklinde ikili bir ayırıma tabi tutarak incelemek mümkündür. *Balkin vd., 2004; 121 TEMEL FARKLILIKLAR Yaş
cinsiyet
fiziksel görüntü
etnik köken
ırk İKİNCİL FARKLILIKLAR Bireyin Sonradan kazandığı özellikler
iş deneyimi
Eğitim durumu
Yaşam biçimi
Politik tercihi
Medeni durumu VB. *Farklılık Boyutları (Ünalp, 2007) FARKLILIK KAVRAMININ SINIFLANDIRILMASI AVANTAJLARI İşletmenin satışlarını ve pazar payını artırır
İşletme maliyetlerinin azaltılmasını sağlar
Farklı demografik gruplardan yetenekli işgücü için işletmenin çekiciligini artırır
isletmenin uyum yeteneğini ve esnekliğini de artırır.
İşletmedeki yaratıcılık ve yenilikçiliğin geliştirilmesi mümkündür DEZAVANTAJLARI Birbirinden farklı kişilerle aynı etkinlikte çalışabilmenin güçlüğüçalışanlar arasında adil ve eşit davranılmadığı inancını yaratabilmesidir.
Organizasyondaki farklılıkların artması grup bağlılığının azalması ile sonuçlanabilir.
Farklılıkların yarattığı sorunlardan bir diğeri de iletişim sorunudur. Farklılık Yönetimi, bir işletmenin içindeki belirli farklılıkları ve benzerlikleri kabul edip kullanmayı içeren, geleceğe odaklanmış, değerin yön verdiği, stratejik, iletişime dayalı, şirket için katma değer yaratan bir yönetim sürecinin etkin ve bilinçli şekilde geliştirilmesidir YÖNETİM SÜRECİ ÖNEMİ Adım 1: Farklılıkların Yönetimi İcra Kurulu
Adım 2: Gelecek Senaryoları
Adım 3: Vizyon ve strateji Adım 4: Farklılık Denetimi Adım 5: Şirket Hedefleri Adım 6: Farklılıkların Yönetimi Uygulaması
Çoğu şirketin yönetim kadrosu tek kültürlü bir yapıya sahip olduğu için, ortam analizinin kısıtlayıcı bir şekilde yürütülmesi ve değişim ihtiyaçlarının dar bir bakış açısından değerlendirilmesi riski vardır Üst yönetim, başlıca ilgili taraflar ve şirketin çeşitli departmanlarının temsilcileriyle birlikte, Farklılıkların Yönetimi İcra Kurulu'nun, Senaryo Yazma Atölye Çalışması adı altında bir toplantı düzenlemesi gerekir. Burada amaç, şirketi farklı alternatiflere hazırlamaktır Seçilen senaryo üzerinde şirketin vizyonunun ve misyonunun şekillendirilmesidir. Senaryoya göre, şirketin güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve tehlikeleri üzerine odaklanılmalı ve şirket stratejisi belirlenmelidir. Farklılık Denetimi, şirketin şu anki durumunu analiz etmek için faydalı bir araçtır. Üst yönetimin ve işgücünün farklılıkların yönetimi konusundaki tutumu nedir?
Şirketin bugünkü kültürü nedir?
Yapılar ve süreçler ne kadar “katılıma açıktır”? Yönetimin, Farklılıkların Yönetimi İcra Kurulu ile birlikte, şirketin Farklılıkların Yönetimi uygulaması için genel hedeflerini tanımlamasıdır.
Uygulama sürecinde İcra Kurulunun sorumlulukları Farklılıkların Yönetimi’ne yönelik üst ve orta düzey yönetim liderlik gelişimi programları
Her işletme biriminde, Farklılıkların Yönetimi Ekip Oluşturma Etkinlikleri
Farklılıkların Yönetimi konusunun işgücü tarafından ele alınması için Büyük Grup Etkinlikleri
Farklılıkların Yönetimi’nin teşvik edilmesi ve ölçülebilir olması için Performans Yönetimi değerlendirme araçlarının değiştirilmesi
Farklı işgücünün işe alınması ve çalışmaya devam etmesi için İK araçlarının değiştirilmesi
SORU: Farklılıklar konusuna neden önem verilmeli ?
Olağan Yanıt : Ayrımcılığın hem yasal hem de etik olarak yanlış olduğudur. Şirketin hedeflerini gerçekleştirmedeki etkinliğini artırabilir
Çalışanların moralini yükseltebilir
Pazardaki yeni segmentlere daha fazla ulaşılmasını sağlayabilir
Verimliliği artırabilir
İş gücünün mümkün olduğunca farklılaşması Tüm farklılıklara saygı gösterilen, tüm farklılıkların kendine bir yer bulabildiği ve etkin bir şekilde kullanılabildiği bir evi (İşletmeyi) nasıl inşa edebiliriz? SORU KAPSADIĞI ALANLAR BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ FARKLILIK YÖNETİMİ "Aslında herkes dahidir.Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir" *Albert Einstein TANIM *Farklılıklardan doğan gerilimi dengelemeye ve bu farklılıklardan avantaj elde etmeye çalısan bir anlayısa isaret etmektedir
*Farklılıkları görmek, kabul etmek, bireysel farklılıklara sahip insanlara değer vermek ve onları takdir etmektir. BİREY ÖRGÜT TARİHSEL
SÜREÇ ABD'DE GELİŞİM SÜRECİ 1960 2012 1980 *ABD'de siyahilerin kadınların ve azınlık grupların talepleri Eşitlikçi Yaklaşım
Eşit İş Fırsatı YASAL DEĞİŞİKLİKLER
İŞVERENLERDE EŞİTLİKÇİ YÖNETİM ANLAYIŞI ETKİN FARKLILIK YÖNETİMİ ANLAYIŞI "Dünyada ne kadar insan varsa bir o kadar da farklılık vardır. Çünkü hiç kimse birbirinin aynısı degildir" İNSAN = FARKLILIK *Human Resources, 2003; 43
Full transcript