Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Суман шилжүүлэг Сумассссаөёан шилжүүлэг

No description
by

Batsaikhan Enkh-Amgalan

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Суман шилжүүлэг Сумассссаөёан шилжүүлэг

Суман шилжүүлэг
Агуулга

Суман шилжүүлгийн маяг түүний бүтэц, зориулалт ба цариг хүлцэл
Суман шилжүүлгийн шилжих тохой болон тоонолжийн арын тохой
Сумын гудамж засах, сумын гудмыг шинээр барьж байгуулах
Суман шилжүүлгийн металл хэсгийн элэгдлийг хэмжих, норм хүлцэл

Боловсруулсан: Ж. Оюунсайхан
Б. Мөнгөнцэцэг
Ч. Удвал

Суман шилжүүлэг
“Суман шилжүүлэг нь хөдлөх бүрэлдэхүүнийг нэг замаас нөгөөд шилжүүлэх зориулалттай замын дээд цогцсын хийцийг суман шилжүүлэг гэнэ.”


Суман шилжүүлгийн зориулалтууд:

Суман шилжүүлгийн ангилал:
Дан
Нийлмэл

Хэм тэнцүү бус нэг тийш суман шилжүүлэг

Хэм тэнцүү бус буюу хоёр тийш тэгш биш өнцгөөр салаалсан суман шилжүүлэг

Хэм тэнцүү буюу хоёр тийш тэгш өнцгөөр салаалсан суман шилжүүлэг

Ердийн дан суман шилжүүлэг

Ердийн дан сумын ангилал:

Нийлмэл сумын бүтцийн ангилал:
гурамсан
солбицсон


Давхар солбицолт сум

Хэм тэнцүү ба хэм тэнцүү бус хоёр талынх
Хэм тэнцүү ба тэнцүү бус нэг талынх

3/10/2014

Битүү солбицол

Ердийн суман шилжүүлгийн бүтэц

Тахир ба шулуун шор
2 жааз зам төмөр
2 иж бүрэн угийн байгууламж (баруун, зүүн)
Шилжүүлэх механизм
Тулах байгууламжууд
Суурь, тулгуурын төхөөрөмжүүд ба бэхэлгээнүүд


Шорын хэсэг
3/10/2014

Шоруудын зам төмрийн хөндлөн аясууд
Шорыг тусгай зориулалттын зам төмрөөр хийдэг. Жааз зам төмөр ба шоруудын наалдсан дугуйн өнхрөх гадарга нь налуутай эсэхээрээ ялгагдана.
Р75, Р65, Р50, Р43 маягийн ОР75, ОР65, ОР50, ОР43Шор нь эхний хэсэгтээ буюу толгойн өргөн нь 50 мм болох хүртэл жааз зам төмрөөс намссан аястай байна.
Жааз зам төмөр нь шортой наалдах хэсэгтээ шорын үзүүрийг далдлах зорилготой рамны толгойн хажуугийн ажлын ирмэг ухагдсан байдаг.


Тулах ба шор 2-ын хоорондох завсар
1. Гол замд
2. Ялгах замд


Тулах байгууламж
Тулах нь дүгрэг толгойтой зууван хүзүүтэй 2 боолтоор бэхлэгдэнэ. Тулахын ажлын гадарга нь талбартаа 150 мм радиустай мөлгөр хэлбэртэй байдаг нь шорноос түүнд ирэх хэвтээ хүчийг зөв төвлөрч дамжуулах үүрэгтэй.
Р43 ба Р50 маягийн 1/11 ба 1/9 маркийн суманд 3 хос
Р65 маягийн 1/11 ба 1/9 маркийн суманд 4 хос


3/10/2014Сумын татуургууд
Шорууд нь уртаасаа хамааран хоорондоо татуургаар холбогдоно.
Сумын татуургуудыг зориулалтаар нь:
ажлын
холболтын
1-р буюу ажлын татуурга нь – шоруудыг нэг байрлалаас нөгөөд шилжүүлэх хучлэлд үйлчилнэ
1/11 ба 1/9 маркийн сумын ажлын татуурга нь шорын хурц үзүүрээс 400 эсвэл 360 мм зайнд байрлана.

2-р буюу холболтын татуурга нь – ажлын татуургатай хамтран талбар дахь шоруудын зөв хэлбэр ба хос дугуйн ачаалал доорхи тогтвортой байдлыг хангадаг
Харин холболтын татуурга нь шорын зүсэгдэлтийн төгсгөлд буюу шорын гулзайсан хэсэгт угсрагдана.

Дөрвөн жааз зам төмөр
Холбох зам төмрүүд

Тоонолж /зүрхэвч ба 2 сахал зам төмөр/,
Уулзварын байгууламж,
2 хаших зам төмөр
Тулгуурын төхөөрөмжүүд, бэхэлгээ ба бусад эд ангиуд

- 1/9 маркын тоонолжтой суман шилжүүлэгт тоонолжийн төвөөс хойш шулуун талаар нь 9м-т хоёр зам төмрийн ажлын ирмэг хооронд 1м-ээр тохируулна.
- 1/11 маркын тоонолжтой суман шилжүүлэгт тоонолжийн төвөөс хойш шулуун талаар нь 11м-т хоёр зам төмрийн ажлын ирмэг хооронд 1м-ээр тохируулна.


Суман шилжүүлгийн марк
Тоонолжийн хэсэг
1520 мм царигт

Сумын цариг хүлцэлР50 маягийн 1/9 марк

Суман шилжүүлгийн шилжих тохойн ординат
Суман шилжүүлгийн арын замуудын хоорондын тэнхлэг
Тоонолжийн арын тохойн эхлэл, дунд, төгсгөлийн цэгүүд хүртэлх зай /Ан, Ас, Ак/
Тоонолжийн арын тохойн хоёр замын тохойн эхлэл, дунд, төгсгөлийн цэгүүдийн /Бн, Бс, Бк/ ординат

Суман шилжүүлгийн тоонолжийн арын тохойн ординат засах
Сумын гудмын нийт урт:

 C = a + 2c + c1 + T = a + 2c + c1 + R tg(α/2) = 15,42 +2 . 47,99  + 47,70 + 200 . 0,055386 = 170,18 м
Сумын гудмын төвүүдийн хоорондох зай:
с = е/sinα = 5,30/0,110433 = 47,99 м
З-р сумын төв цэгээс 2-р замын эргэх өнцгийн орой хүртэлх зай:
с1 = е/tgα = e N = 5,30 . 9 =47,70 м3/10/2014

Сумын гудмыг шинээр барьж байгуулах
2. Гол замд цуваа байрласан сумын гудмыг тооцоолох нь:
Р50 маягийн, 1/9 маркийн сум, холбох тахирын радиус R = 200 м, (а = 15,42; b = 15,64 м; е = 5,30)
Full transcript