Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Loopbaanontwikkeling bij ontslag

No description
by

Bart Van den Bergh

on 18 August 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Loopbaanontwikkeling bij ontslag

Loopbaanontwikkeling bij ontslag VIBAM
VormingsInitiatief voor Bedienden van de
Antwerpse Metaalnijverheid

is een paritair beheerde vzw sinds 1985 Externe adviseurs loopbaanontwikkeling:
* Patrick Taillaert * Christine Draguet
* Dirk Ameel * Rudi Timmermans
* Germain Schippers * Bart Van den Bergh
* Veerle Vandemoortel * Arno Vansichen
* Peter Lissack Bevorderen continuïteit in tewerkstelling dmv
* Opleiding
* Vorming
* Coaching
* Advisering Centrale opdracht Vibam: VIBAM Loopbaanontwikkeling:
Het zoeken naar een nieuwe functie op een professionele manier
Het aanreiken van een beheersmethodiek om uw loopbaan te sturen
Het coachen én ondersteunen van uw zoekproces naar een nieuwe functie Het aanreiken van inzichten, instrumenten, technieken en strategieën
die u zullen helpen om
uw plaats op de arbeidsmarkt
te zoeken en
te vinden Doelstellingen loopbaanontwikkeling:
Leren omgaan met negatieve ervaringen zonder zichzelf te beschadigen.
Op zoek kunnen gaan naar die jobs die in hoge mate beantwoorden aan je sterke kanten (en die dus waarschijnlijk arbeidstevredenheid garanderen).
Een jobanalyse kunnen maken.
Diverse jobkanalen kennen met hun slaagpercentages.
Adequaat C.V. + begeleidend schrijven kunnen opstellen.
Het selectie-interview professioneel voorbereiden en voeren.
De “dienst na-verkoop” kunnen verzorgen – inzicht in hoe integreren in nieuwe job (met nieuwe chef). Kernmethodiek:
Wie is het die op banenjacht moet gaan?
Uzelf
Wie heeft de regie over die banenjacht?
Uzelf
U kunt zich daarbij laten steunen door anderen. In laatste instantie echter,is diegene die u zal redden:

UZELF. 4 belangrijke uitgangspunten bij loopbaanontwikkeling:
1. Integrale benadering
2. Levensfasebewuste benadering
3. Talentbenadering
4. Waarderende benadering 3. TALENTBENADERING I. Situering en Uitgangspunten Belangrijke observaties:

Bij meest mensen beperkt zelfinzicht
Zeker mbt sterkten - kwaliteiten
Gevolg: weinig doordachte keuzes
Ivm studiekeuze
Ivm beroepsloopbaan Reacties na traject loopbaanontwikkeling bij ontslag:

Had ik dit maar vroeger geweten …
Eigenlijk zou iedereen dit moeten leren en kennen over zichzelf.
Hoort deze kennis over jezelf ook niet thuis in de laatste jaren van het onderwijs? Waarom zo langwachten met dit aanbod? Na het volgen van het traject loopbaanontwikkeling bij
ontslag met focus op ZELFINZICHT,
beslist 1 op de 2 werknemers een
wijziging in de loopbaan door te voeren. Ons uitgangspunt bij loopbaanontwikkeling is:


Iedereen heeft een bepaald talent Iedere persoon, wat zijn aard, opvoeding,voorgeschiedenis, achtergrond, lichamelijke of geestelijke beperkingen ook zijn,heeft talent!

Elke persoon heeft het potentieel om talent in actie te laten zien , als tenminste bepaald gedrag kan ontwikkeld worden en als een geschikte context voorhanden is. Een talent in actie hoeft niet spectaculair te zijn.
Het gaat hier niet over beroemdheden , topsporters of high potentials.

Het gaat over U en ik – het gaat over ons. Wat is talent?

Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg, het hebben van een gave en/of het begaafd zijn.
Het gaat over patronen in ons denken en in ons handelen die van nature sterk ontwikkeld zijn. Is talent hebben genoeg?
Neen
Talent hebben betekent nog niet dat je het gedrag hebt ontwikkeld waardoor het talent gaat opvallen “in actie”
Talent hebben betekent ook nog niet dat je een context hebt gevonden waarin dat talent gaat bloeien Talent in actie
=
Talent + gedrag + context

Voorbeeld:
Joyce
Noor
Frank Hoe herken je talent in actie ?

Zeven kenmerken:

Je kijkt uit naar activiteiten waarin je met je talent aan de slag kunt.
Je kunt er enorm van genieten terwijl je bezig bent.
Van jezelf vind je het helemaal niet zo bijzonder. Het is gewoon iets wat je zelf kunt, maar anderen zeggen je dat je het zo goed doet.
Tijdens de actie verlies je de tijd uit het oog. Voor je het weet zijn er een paar uur voorbij.
Tijdens de activiteit voel je geen vermoeidheid. Pas na de activiteit ga je voelen dat het wel best vermoeiend was.
Zelf al heb je stress, heb je slecht geslapen, heb je een kater, dan nog kun je het.
Na de activiteit ben je fysisch moe, maar mentaal ben je opgeladen.

Als je minstens zes van de zeven
bovenstaande vragen positief kunt
beantwoorden,
herken je in de activiteit bijna zeker een
“TALENT IN ACTIE”. Richt je aandacht niet alleen op je
werk – zoek ook naar je talent in je

Hobby’s
Familieleven
Andere activiteiten tijdens je vrije tijd 4. Waarderende Benadering WAARDERENDE BENADERING IS HET
ONDERZOEKEN VAN DAT WAT GOED
FUNCTIONEERT

Concentreert mensen op hun meest
positieve eigenschappen.

Benut deze eigenschappen om mensen
een stap verder te brengen. Een « waarderende benadering »

Het patroon van de gewenste toekomst is nu reeds aanwezig (alles wat je aandacht geeft, groeit).

Persoonsgerichte benadering: de persoon staat centraal.

Veronderstelling dat talenten de meeste ruimte bieden voor persoonlijke groei (‘zwak punt’ kan je nooit ombuigen in een ‘sterk punt’).

Excellente prestaties realiseer je vanuit kwaliteiten.Dit geldt voor personen en organisaties.

Analyse & veranderen vallen samen: zien = veranderen Een « waarderende benadering »

Fasen in het veranderproces:
1. Onderzoek kwaliteiten: wat gaat er goed, wat is de moeite
waard?
2. Bepaal hoe je het zou willen: welke droom heb je over de
toekomst?
3. Formuleer een ambitie: wat is je gewenste toekomst?
4. Actie: hoe maak je die ambitie realiteit? Tenslotte

Doen waar je goed in bent en inzetten van je talenten leidt tot positieve emoties en een gevoel van subjectief welbevinden of geluk .
De positieve emotie is HET kenmerk van optimaal subjectief welbevinden of geluk.

Barbara Fredrickson Centrale boodschap:
“ Het is de moeite waard om positieve emoties te cultiveren , niet alleen als resultaat op zich maar ook als een manier om psychologische groei én een verbeterd welbevinden te bereiken “

Positieve emoties hebben twee gevolgen:
1. Ze zorgen voor een verbreding van ons arsenaal aan reacties op
situaties in het hier en nu.
2. Ze zorgen voor aanleg van fysieke en mentale energievoorraden op
lange termijn. ONTSLAG

=

een pijnlijke levenservaring Hoe omgaan met afwijzing?


Wat is uw levensfilosofie?

Er zijn twee thema’s in ons leven. 1. Integrale Benadering 2. Levensfasebewuste benadering Levensfasen Lente Levensfase waarin we vooral nood hebben aan ontwikkelen en groeien Zomer De levensfase waarin we vooral gericht zijn op ambiëren en presteren Herfst Levensfase waarin we doorgaans gefocust zijn op balanceren en zingeving Winter Levensfase waarin we doorgaans gericht zijn op verdieping en zien van mogelijkheden 21j - 28j: eerste volwassenheid Sterke drang naar expansie
Levenspartner
Eigen woonruimte
Eerste stappen beroepsleven
Veel zaken nog voorlopig karakter
Gevoel van eigenwaarde afhankelijk van buitenwereld
Sterke behoefte aan positieve reacties vanuit werkomgeving 28j - 35j: organisatorische fase Vooral rationele fase
“Settling” in werk en privé
Werk = zich ontwikkelen (carrière en ontplooiing)
Meest productieve fase
Soms streven naar macht
Meest materialistische fase 35j - 42j Ideale medewerker voor organisatie

Innerlijke correctiebeweging kan leiden tot crisis (midlife)

Twijfel en onzekerheid kan zich aanbieden 42j - 49j Innerlijke heroriëntatie

Zoeken naar nieuwe waarden

Opdracht = ruimte geven aan anderen

Hoofdkruispunt in het leven:
Ofwel stagnatie
Ofwel volledige ontplooiing 49j - 56j Afhankelijk van verloop vorige fase
Ofwel krampachtigheid
Ofwel grote innerlijke rust en creativiteit
dan:
Steunpilaar binnen werksituatie
Mentor
Ideale leidinggevende 56j - ... Periode van afronden

Losraken

Hier ontstaan veel meesterwerken Montagne Russe Ongerustheid Schok Woede Ontkenning Opluchting Pijn Onderhandelen Depressie Gelatenheid Onverschilligheid Interesse Enthousiasme Betrokkenheid Carrière Ankers: 9 drijfveren van Edgar Schein 1. Materiële Beloning
Belang dat je hecht aan een hoog inkomen, materialisme.
2. Macht en Invloed
Verlangen om andere mensen en gebeurtenissen te
kunnen leiden of beïnvloeden.
3. Persoonlijke Waarden en Normen
Waar je voor staat, uiten en naleven.
4. Specialisme
Ergens heel goed in willen zijn.
5. Creativiteit
Produceren van nieuwe ideeën of producten,
vernieuwend bezig zijn.
6. Sociale contacten
Gezelligheid en vriendschap.
7. Autonomie
Onafhankelijkheid en zelf beslissingen kunnen nemen.
8. Zekerheid
Lange termijn zekerheid is belangrijk, zoals een
pensioen, vast inkomen en eigen huis waar je lang in kan
blijven wonen.
9. Status
Indruk of aanzien is belangrijke drijfveer, bijvoorbeeld via
geld of een specialisatie die dan als middel dienen. TOT SLOT Loopbaanontwikkeling bij ontslag Hebt u een antwoord?
1. Wie bent u?
2. Wat hebt u tot nu toe in uw leven gerealiseerd?
3. Wat zou u het liefst van al doen?
4. Waar wil u gaan werken?
5. Welk type van bedrijf of organisatie?
6. Hoeveel wil u verdienen?
7. Welke sector spreekt u aan?
8. Welke job wil u uitoefenen? A. Situering
B. 4 Uitgangspunten
C. Context van afscheid, verlies II. WERKWIJZE Hoe gaan we tewerk? 1. Opleiding over loopbaanontwikkeling
6 halve dagen
2. Opleiding over selectie-interview (attitude & communicatie)
2 hele dagen
3. Opleiding over sociale media & solliciteren + ondersteuning VDAB +
opleidingsaanbod Vibam
1 hele dag
4. Individuele gesprekken
analyse van jezelf en gewenste job
gesprekken van max 2h zelf af te spreken met adviseur
max duur = 1jaar Middelen 1. Loopbaanadviseur: individuele gesprekken – verdere advisering via
mail, telefoon

2. Opleidingsbudget: 620 EUR te spenderen aan opleiding gericht op
hertewerkstelling, cursusmateriaal en/of boeken
PS: bedrag kan (bij herstructurering) door werkgever verhoogd worden

3. Vibam-lokaal: PC’s, telefoon, printer, internetverbinding, kranten,
trends top 50.000, …
lokaal toegankelijk tussen 9h en 17h
Full transcript