Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés - 2017

No description
by

Petróczi Gábor

on 26 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés - 2017

2015-ben megindult az ellenőrzési rendszer:
megkezdődött a pedagógusok minősítése
bevezették a tanfelügyeleti rendszert
lépéseket tettünk az intézményi önértékelés megkezdése érdekében
Tisztelt Kollégák!
Köszönöm a szíves figyelmet!
Helyzetkép a
minősítési rendszerről...
A tanfelügyeleti ellenőrzés (PSZE)
Nagy előkészítő munka után
2015 decemberében kezdődött meg a tanfelügyeleti ellenőrzés
az ezt (részben) segítő felület azonban csak november 4-én vált hozzáférhetővé
a dokumentációs rendszer még december 8-án is működési zavarokat mutatott
Az intézményi önértékelés az igazi probléma!
Ha valahol teljes zűrzavar van, az éppen az intézményi önértékelés területe!
2015 őszén elkészültek (?) a tanév önértékelési tervei
ezek irreálisan túlterhelték a pedagógusokat, intézményvezetőket és a támogató csoportot
Hogyan szervezzük
a továbbiakat?
Ne kapkodjunk, nincs mit elsietnünk!
Önértékelés, tanfelügyelet, minősítés - 2017

Thank you!
"Csak a változás örök..."
Azonban kicsit nagy ránk a ruha!
A minősítési rendszer a legkevésbé problematikus
az elmúlt két évben feleződött a portfólió
a minősítési rendszer -finomítással- működőképes
A tanfelügyeleti rendszer tele van gondokkal:
túlméretezett, bürokratikus
erőteljes egyszerűsítés vált nélkülözhetetlenné
És az intézményi önértékelés?
hát .... ez aztán az igazi probléma!
Két időben és térben lényegesen elkülönülő eleme van: a portfóliókészítés és a helyszíni látogatás
A portfóliókészítés
hatalmas időráfordítást és szellemi koncentrációt igénylő munkafolyamat:
az elmúlt két évben azonban feleződtek a portfóliós követelmények
és további egyszerűsítés várható
a folyamat részét képező helyszíni minősítési eljárás pedig mértéktartó és működőképes
A 2016-ra ütemezett tanfelügyeleti ellenőrzések jelentős részét törölték,
de továbbra is él:
az intézményvezetők tanfelügyeleti ellenőrzése
A törlésnek véleményem szerint sok oka van:
az irracionális tanfelügyeleti kijelölések
az önértékelési rendszer csődje
az informatikai rendszer problémái
a bürokratikus követelmények
az elsietett bevezetés
Az önértékelés gyakoriságát közleményében módosította az Oktatási Hivatal:
a kétéves gyakoriság ötévesre módosult,
már jogszabály is rendelkezik erről
A 2016.február 9-én küldött tájékoztatás
pedig
alapjaiban forgatta föl az önértékelési terveket!

A minősítési eljárás célja, gyakorisága
A minősítési eljárás (minősítő vizsga) célja
a gyakornokok vizsgáztatása és "előléptetése"
a Pedagógus I. vagy II. fokozatokban lévők 6-9 évenkénti minősítése, léptetése a fokozatokban
Az Nkt. 97.§ (19) a minősítési eljárás bevezetéséről:
minden pedagógus számára
legkésőbb 2018. június 30-ig kötelező az első minősítés
ez az előírás 2017.01.01-jén hatályát vesztette
a konkrét minősítési kötelezettséget mindig a miniszter február utolsó napján megjelenő közleménye tartalmazza
Minden egyes év minősítési tervének évi 30 ezer pedagógus minősítését kellene garantálnia
a "kézi vezérlés" ezt hivatott biztosítani
A portfóliókészítés követelményeinek változása
A portfólióval kapcsolatos előírásokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet szabályozza
a részleteket pedig az OH által kiadott Útmutató tartalmazza
első kiadás: 2013. október 19.
második kiadás: 2015. (?)
harmadik kiadás: 2016. február 10.
negyedik kiadás: 2016. október 12-én jelent meg
A portfóliós követelmények két év alatt megfeleződtek:
10 óravázlat helyett elegendő 6 óravázlat,
majd csak 4
3-5 szabadon választható helyett 4-6 -
majd 2-5, könnyítés!
nincs különleges bánásmódot igénylők számráa készítendő kötelező fejlesztési terv + 2 foglalkozás vázlata
Sokat tanultunk az eltelt három év alatt a portfóliókészítésről!
sokan ma már egészen másként csinálnánk
minden pedagógus képes elkészíteni!
A minősítés helyszíni látogatásával kapcsolatos tapasztalatok
A pedagógusok jól felkészülnek, kiváló órákat és foglalkozásokat, változatos módszereket láthatunk!
a pedagógusok döntő többségéről nagyon pozitív tapasztalatokat szerezhettünk,
a minősítési eredmények jellemzően 90% körül alakulnak, sok a 100%-os minősítési eredmény
a Hivatal február közepén meg is tette az ezzel adekvát lépéseket
A portfólióvédésre jól felkészülnek:
a bemutatott prezentáció átfogja tevékenységüket
a kérdésekre adott válaszokat beépítik a prezentációba
A pedagógusok döntő többsége pozitív érzésekkel zárja a minősítési eljárást!
A portfóliókkal kapcsolatos tapasztalatok
A tematikus tervek és az óravázlatok megfelelnek a szakmai elvárásoknak.
A reflexiók gyakran nem mutatnak reflektív elemeket, a leírásra korlátozódnak
A választható dokumentumoknál gyakori a puszta leírás:
pl. rendezvények szervezése.
a hospitálási naplók többsége nem tartalmaz értékelhető indikátort
gyakran értékelhetetlen indikátorok:
konfliktuskezelés, digitális kompetencia, online kapcsolatok, szakmai álláspont kifejtése, stb.
ezek száma 2017-ben 77-ről 62-re csökkent
Gyakori elnöki, szakértői hibák...
A szakértői szerep túlértékelése:
okoskodás a portfólió értékelésekor
indokolatlan hiánypótlás elrendelése
bürokratikus kapcsolatfelvétel
fontoskodás, indokolatlan részletesség az értékelésben
tévedésből csoportprofilt kérnek
A szakértői értékelés lényege:
a foglalkozások pedagógiai értékelése
Gyakori hiba a szakértői szerep átcsúszása szaktanácsadói szerepkörbe!
A helyszíni online munkára való képesség előforduló hiánya hátráltató tényező!
Milyen változások történtek a 2017. évi minősítési eljárásban?
Mivel ez a három ellenőrzési pillér legjobban bevált eleme, nem sok változásra számíthattunk:
szükség volt az indikátorok számának csökkentésére
2017-től 77-ről 62-re csökkent
az indikátorokban a párhuzamosságokat kiküszöbölték
a lehetetlen indikátorokat törölték
Változások a portfólió összetételét illetően:
6 óravázlat helyett elegendő 4 óravázlat
a 4-6 választható dokumentum helyett 2-5
A minősítési-önértékelési-tanfelügyeleti hármas rendszer legstabilabb pillére
néhány jellemző problémával
Az intézményi önértékelés módszere és gyakorisága
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (Vr.) 145.§ (1) bekezdése:
A tanfelügyeleti ellenőrzések során a pedagógusokat, intézményvezetőket és az intézményeket az intézményi önértékelés eredményeire alapozva kell értékelni.
Az intézményi önértékelés gyakorisága:
pedagógusok esetében
ötévente
már nincs hatályban a két éves gyakoriság
az intézményvezetők esetében megbízásuk 2. és 4. évében
az intézmények esetében ötévente
Az intézmény éves önértékelési tervének módosítása
Az iskolák, óvodák éves önértékelési tervét a 2015/16-os tanév indulásakor, 2015 őszén kellett elkészíteni,
ehhez:
át kellett gondolni az ehhez szükséges erőforrásokat
a hatályos Vr. szerint önértékelésre be kellett osztani a nevelőtestület felét
az önértékelés kétéves gyakorisága miatt
Az intézményi önértékelési rendszer alig mutatott életjeleket:
a vezetők és a pedagógusok jól elvannak a minősítési és a tanfelügyeleti kötelezettségeikkel,
az informatikai háttértámogatás 2017. januárjáig nem működött,
a kétévente történő ellenőrzési kötelezettség teljesíthetelen
Az intézményi
önértékelési terveket 2016-ban

módosítani
kellett:
ekkor jelent meg tájékoztatás a kétéves gyakoriság ötévesre módosításáról
2016. február 9-én pedig az OH e-mail-ben azt tanácsolta, hogy csak a tanfelügyeleti tervben szereplőket értékeljük
Az intézményi önértékelés módszerei, eljárásai
Az önértékelési módszerek a tanfelügyelettel azonosak.
Az adatgyűjtés módszerei:
két óra (foglalkozás) meglátogatása és értékelése
dokumentumelemzés
a tanmenet és az éves tervezés más dokumentumai
a haladási és az osztályozó napló
a tanulók füzete
Az adatgyűjtés eredményeit az informatikai rendszerben kell rögzíteni!
a 2015. évi tanfelügyeleti ellenőrzést megelőzően működött a kérdőíves felmérések rendszere, ettől eltekintve...
az önértékelés egyéb dokumentumai csak 2017. januárjától rögzíthetők a felületen
Az órák, foglalkozások látogatása és értékelése
Az intézményi önértékelés során a pedagógus két óráját látogatják meg a saját kollégái
A foglalkozások értékelési szempontjai az alábbiak:
nem tantárgyi, hanem pedagógiai értékelésről van szó
milyen pedagógiai módszereket alkalmaz
hogyan foglalkoztatja a csoportot és a tanulókat
hogyan figyel a kiemelt bánásmódot igénylőkre
milyen tanulásszervezési módszereket alkalmaz
hogyan használja a digitális eszözöket
A fogalalkozás értékelésekor tehát arra figyeljünk, hogy:
milyen a pedagógus stílusa, kommunikációja,
milyenek voltak a reakciói, hogyan kezelte a váratlan helyzeteket,
hogyan vonta be a tanulókat a foglalkozás menetébe,
teljesültek-e az óra céljai
Fontos változások az interjúkészítési folyamatban...
Az önértékelési folyamatban az értékelők interjút készítenek:
a pedagógussal
és a munkáját közvetlenül ismerő vezetőjével
Az interjúkérdéseket az Önértékelési kézikönyvek 4.3.1.2 fejezete tartalmazza:
a pedagógus-interjúnál - 25 kérdés
a vezetői interjúnál - 19 kérdés szerepel
A kézikönyvek 2016. január 25-én megjelent második kiadásában:
a javasolt interjúkérdések az óralátogatás és dokumentumelemzés tapasztalatai alapján módosíthatók, a fentiekre való tekintettel a kérdések száma egyedileg csökkenthető - ezt a harmadik kiadás is tartalmazza
"egyedileg": ha az adott értékelésben nincs szükség a kérdés feltevésére, akkor mellőzzük!
Az interjúkérdések feltevésére az órák értékelését követően kerüljön sor, a közös jegyzőkönyv tartalmazza!
A kérdőíves felmérések tapasztalatai a 2015. évi eljárásokban
A kézikönyvek legelső kiadásában még online kérdőíves rendszer szerepelt, ez a lehetőség most is rendelkezésre áll.
A pedagógus csak online töltheti ki a 40 kérdésből álló kérdőívét.
A pedagógus munkatársak, szülők és a tanulók
kérdőíveit az adatgyűjtéssel megbízott kolléga érheti el:
minden egyes kérdőívnek külön letölthető linkje van
a linkek e-mail-ben megküldhetők a címzettnek
a kitöltés (névtelenül) az interneten történhet
Életem egyik meghatározó élménye volt a kérdőíves linkek vadászata:
a hibás e-mail címek nyomozása
ki olvasta el és ki nem
melyik böngésző nyitja meg a linket és melyik nem
Nagyon boldog voltam, amikor a 15 szülői kérdőív felét végre sikerült becserkésznem!
Tehát bármit, de megküldött linkeken alapuló kérdőívezést ne!
Hogyan szervezzük tehát a kérdőívezési feladatokat?
Az e-mail-ben megküldött linkeken alapuló internetes kitöltés mellett más lehetőségek is rendelkezésünkre állnak:
a kérdőíveket ki lehet töltetni papír alapon
az eredményeket pedig az adatgyűjtő beviheti a rendszerbe
van olyan lehetőség is, hogy az egyéni linkeket egy Excel-táblában letöltjük, feltesszük egy iskolai számítógépre
a kollégák pedig kattintanak a linkre és kitöltik az íveket
A középiskolákban a diákok preferálják az ilyen módszereket
és nincs baj az adatrögzítéssel
a tanulók egy informatika termben pár perc alatt kitöltik a kérdíőveket az Excel-táblás módszerrel
A szülők esetében okvetlenül a papír alapú kitöltést javaslom!
Ha jól használható adatsort szeretnénk kapni
, akkor legalább 14-18 kérdőívet kell kitöltetnünk egy-egy típusból
Az eredmények a saját iskolámban:
A kérdőíves felmérés könnyített formája 2016-tól
A pedagógus munkatársak esetében
elegendő akár két pedagógus kérdőíves véleményének beszerzése:
egyiküket az intézményvezető, másikukat az érintett pedagógus kérheti föl
ha több pedagógust vonunk be, akkor is a fenti szabályt kell alkalmazni (páros számú pedagógus)
Hogy mi lesz ennek az eredménye, az borítékolható!
védekezni úgy lehet ellene, hogy több pedagógus közreműködését kérjük - ez persze többletmunkát jelent!
A szülői kérdőívek kitöltésére
csak az intézményi szülői szervezet írásban benyújtott kifejezett kérelme alapján kerülhet sor.
legjobb, ha a szülőket és magunkat megkíméljük ettől!
A középiskolás tanulói kérdőívek

kitöltésére csak az intézményi diákönkormányzat írásban benyújtott kérelme alapján kerülhet sor.
ahol ennek hagyománya, kultúrája kialakult, nyugodtan használható
E szabályok az intézményvezető kérdőíves felmérésére nem állnak.
Mi a probléma a tanfelügyeleti ellenőrzés rendszerével?
A Vr. 145. §-ának előírásai szerint a tanfelügyeleti ellenőrzés az intézményi önnértékelés eredményeire alapoz:
az intézményi önértékelés így a tanfelügyelet főpróbájának tekinthető
adatgyűjtési módszerei a tanfelügyeletével azonosak
beemeli az intézményi önértékelés teljes eredményét:
óralátogatás, interjú, dokumentumelemzés tapasztalatai, a kérdőíves felmérés eredményei
A tanfelügyelet jogszabályban rögzített rendjével önmagában nincs is alapvető probléma, de
2015-ben
:
a tanfelügyeleti kézikönyvek elvárásai erősen túlzóak voltak
az informatikai felület által elvárt jegyzőkönyvek pedig minden józan határon túl voltak
A 2015-ben tanfelügyeletet végző kollégák így "meghaltak"
a tanfelügyelet informatikai rendszere pedig összeomlott!
pl. az ellenőrzött kollégák 2016 márciusáig nem látták a saját ellenőrzésük eredményét
A tanfelügyeleti eljárás megkövetelt rendje, módszere
A pedagógusoknak a tanfelügyeleti ellenőrzésükre könnyebb felkészülniük, mint (portfólióval együtt) a minősítésre
a tanfelügyelőknek azonban 2015-ben ötször annyi munkájuk volt a tanfelügyelettel, mint a minősítéssel!
Tanfelügyelői feladatok, vizsgálati módszerek 2015-ben:
két óra meglátogatása és értékelése
dupla tanfelügyeletnél négy óra - a lehetetlen határa
az intézményi kérdőíves felmérések eredményeinek feldolgozása
a pedagógus és a vezetői interjú lebonyolítása (45 kérdés!)
a dokumentumellenőrzés
tanmenet, napló, óravázlat, füzetek
A tanfelügyeleti ellenőrzésben bevezetett könnyítések
2016-tól a tanfelügyeleti ellenőrzések egyszerűsödtek:
a három jegyzőkönyv-monstrum helyett egyetlen néhány oldalas jegyzőkönyvet (
adatgyűjtő lap
) kell elkészíteni
nem kell feltölteni az ellenőrzés aláírt ütemtervét
az interjú alkalmával csak az érdemi kérdéseket kell föltenni, a kérdések számát csökkenteni lehet
kevesebb kérdőíves felmérés eredményét kell feldolgozni
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. 146. § (2a) bek. szerint:
a 2014-16-ban minősítésen átesett pedagógusokat három évig nem jelölik ki tanfelügyeleti ellenőrzésre
ezeket a pedagógusokat törölték a 2016. évi ell. tervből
a tanfelügyeletre kijelölt intézményvezetők ellenőrzésére azonban változatlanul sor kerül
a tanfelügyeletet, illetve az önértékelést segítő szoftver lényegesen egyszerűsödik
Hogyan működött 2016-ban a tanfelügyeleti szoftver intézményi önértékelést támogató része?
A tanfelügyelet előkészítését szolgáló intézményi önértékelés felülete az intézmények, pedagógusok számára elérhetetlen:
a kérdőíves felmérést, az óralátogatások rögzítését, stb. tehát nem lehet elkezdeni
a már ellenőrzött pedagógusokra vonatkozó intézkedési tervet nem lehet feltölteni (határidő lejárt!)
Az OH február 9-i e-mail-jében a következőt írja:
jogszabály nem írja elő az intézmények számára, hogy az ötévente sorra kerülő önértékelést öt éven belül egyenletesen elosztva kell megvalósítani,
javasoljuk az intézményeknek, hogy jelenleg csak annak a pedagógusnak végezzék el az önértékelését, akik szerepelnek a 2016. évi tanfelügyeleti tervben,
a többi pedagógus önértékelését majd akkor végezzék el, ha a további egyszerűsítések átvezetése megtörtént
folyamatosan végezzük a minősítéssel kapcsolatos feladatainkat -
ez az érdekünk
örüljünk a tanfelügyeleti rendszert egyszerűsítő tényleges egyszerűsítő változásoknak
Gondoljuk át, hogy személyünket, iskolánkat hogyan érinti a minősítés-önértékelés-tanfelügyeleti rendszer hármasa!
A 2017-es tanfelügyeletben résztvevők számára a felület működik!
a tanfelügyeleti és az intézményi önértékelés módszerei tehát azonosak
az intézményi önértékelés területeit, szempontjait, módszereit és es eszközrendszerét a Hivatal dolgozta ki és az oktatásért felelős miniszter hagyta jóvá
azokat a 2016. január 25-én módosított Önértékelési kézikönyvek részletezik (második kiadás)
interjúkészítés a pedagógussal és vezetőjével
kérdőíves felmérés
a pedagógus önértékelése, a pedagógus munkatársak
a tanulók szülei, középiskolában a tanulók
2017-ben már érdemes elkezdeni az intézményi önértékelési folyamatot,
mert már működik az informatikai támogatás
Előadó:

Petróczi Gábor igazgató
értékelési szakértő


Minősítés - intézményi önértékelés - tanfelügyelet

2016/2017.

Eszterházy Károly Egyetem

www.petroczigabor.hu

Miniszter úr március 1-jén bejelentette a minősítési kötelezettséggel kapcsolatos változásokat
Már nem terheli minősítési kötelezettség azokat
akik 2016. szept. 1-jétől számított 7 éven belül elérik a 65 éves öregségi nyugdíjkorhatárt
18 ezer kollégánkat érint
(1958.08.31. előttiek)
akik 2015-ben ideigelenes Ped. II. fokozatba kerültek (12 ezer társunkat érinti)
A hatályba lépéshez a köznevelési törvény és a 326-os kormányrendelet módosítása volt szükséges!
A könnyítések 30 ezer (?) pedagógust érintettek!
ez csökkentette a 2017. évi minősítendő létszámot.
Nem kell két jegyzőkönyvet és két értékelőlapot feltölteni!
Hogyan készüljünk a tanfelügyeleti ellenőrzésre?
A 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzésektől már
követelmény a teljes körű intézményi önértékelés
:
óralátogatások, interjúzás, kérdőíves felmérés és a dokumentumelemzés megléte,
ezek eredményét rögzíteni kell az önértékelési szoftverben
A tanfelügyelők az intézményi önértékelés eredményeire alapozhatnak:
valamint maguk látogatnak foglalkozásokat,
néhány interjúkérdést tesznek föl
és dokumentumokat vizsgálnak
Ezt követően készítik el a (rövid) jegyzőkönyvet és töltik ki az értékelőlapot (erősségek, fejl. ter.)
De jelentősen változik a minősítési kötelezettség is!
A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és a bölcsődében dolgozó kisgyermeknevelők minősítése
2016. január 1-jétől a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben pedagógus szakképzettséggel rendelkező gyakornokoknak minősítő vizsgát kell tenniük:
pedagógus szakképesítésű iskolatitkár
pedagógus szakképesítésű rendszergazda
pedagógus szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens
akinek gyakornoki ideje 2017-ben jár le
2017. évi keretszámok közlemény 6. pontja
Szintén 2017. január 1-jétől van lehetőség a
bölcsődékben kisgyermeknevelő pedagógus munkakörben foglalkoztatott
kollégák minősítésére
illetve a bölcsődei gyakornokok számára kötelező a minősítő vizsa letétele (2017. évi Közlemény 7. pontja)
A 2017. évi minősítési terv 35.00 főre tervez!
2017-ben kötelező a minősítésben való részvétel:
a gyakornokoknak (2017-ben lejáró gyakornoki idő)
azoknak a 2015-ben ideiglenesen Ped. II. fokozatba sorolt pedagógusoknak, akiknek nem több mint 32 év szakmai gyakorlatuk időtartama
Kérhették a minősítési eljárásban való részvételüket:
a Ped. I. fokozatban lévő, legalább
20 év szakmai gyakorlattal
rendelkező pedagógusok
a Ped. I. fokozatban lévő, legalább
8 év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával
rendelkező pedagógusok
Kérhették a
Mesterpedagógus
fokozatú minősítésüket azok, akik:
legalább 20 év szakmai gyakorlattal,
és
legalább 10 év vezetői vagy magasabb vez. gyakorlattal rendelkeznek,
és
vezetői vagy magasabb vezetői megbízásuk van,
és
intézményvezetői szakképesítésük is van
Tavaly preferált
: mentortanári vagy vezetőtanári szakvizsga...
a három jegyzőkönyv elkészítése: óralátogatási,
dokumentumellenőrzési, interjúkról szóló
a három jkv. összesen
72 oldal
terjedelmű (volt)
a ped. értékelő lapjának pontozása és szöveges kitöltése
ráadásul
mindkét tanfelügyelő töltött fel jegyzőkönyvet és értékelőlapot
Október 1-jén hatályba lépet a helyi értékelési szabályzat
Hát akkor mire figyeljünk a 2016/17-es tanév végén?
Pálfi Bence és Bokor Péter (ELTE) tanulmánya: Mindennapi hülyeségeink, avagy a hülyeség naiv pszichológiai fogalmának feltárása tartalomelemzés módszerével
"ha az emberek nem úgy cselekednek, ahogyan az elvárható lenne tőlük"
"hülyeség az, amit az emberek annak minősítenek"
Az ember már csak ilyen: mindenki pontosan meg tudja állapítani, ha a másik hülyeséget csinál.
Gyakorta nem tudunk egyensúly tartani valós és vélt képességeink és az elvárások között
és baklövést követünk el:
valaki hajítógépet épített saját kertjében és éppen saját magát találta el vele...
Az elkövetett baklövések leggyakoribb három oka:
magabiztos tudatlanság
,
kontroll hiánya
,
figyelmetlenség
egy kollégám elment az óvodába a gyermekéért, de kiderült, hogy már egy éve az iskolába jár...
Kalandjaim az intézményi önértékeléssel
2017. január 19-től megindult az intézményi önértékelést támogató informatikai rendszer:
már lehetőség van bármelyik kollégánk intézményi önértékelésére
Elmesélem az ezzel kapcsolatos kalandjaimat!
és igyekszem hasznos tanácsokat megfogalmazni az önértékelők számára
Szeretem a kihívásokat...
... nélkülük nagyon unalmas lenne a pedagógusok élete!
Szeretem a rendkívül változatos szoftvereket is...
még a jelszavakat is megkedveltem...
bár jobban szeretném, ha ujjlenyomatommal, irisz-képemmel, arcommal léphetnék be az újabbnál újabb felületekre
Ilyenformán immár - őszintén bevallhatom - megszerettem az intézményi önértékelést is:
annyit küzdöttem már vele...
"Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, az teszi olyan fontossá a rózsádat!" (Saint-Exupery)
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy langymeleg négyszögletű kerek erdő... Ebbe az erdőbe...
... 2015 őszén betoppant az intézményi önértékelés!
Vártuk már nagyon...!
Jöttét jelezte a minősítési rendszer bevezetése, a tanfelügyelők megjelenése
és az idegbajos igazgatók által tartott értekezletek
Utóbbiakkal elolvastuk az önértékelés rendjét leíró jogszabályokat, és örömmel állapítottuk meg,
hogy minden pedagógusunkat kétévente önértékeléssel kell megfuttatnunk...
Úgy is lehet azonban mondani, hogy minden második évben pihenőjüket töltik
a páros években önértékelik őket a kollégáik,
Ez olyan egyszerű, hogy bármelyik önértékelhető pedagógus képes megjegyezni!
Az önértékelés találkozása az informatikai felülettel...
2015-ben előkészítésként elolvasom a 20/2012-es kisregényt:
az intézményi önértékelés eredményeit az informatikai rendszerben kell rögzíteni
világos beszéd: fogjunk hát neki azon nyomban
el is készítettem a 2015/16-os tanévre szóló páratlan intézményi önértékelési tervünket!
Az informatikai rendszerben azonban - minden próbálkozásom hasztalan - nem lehetett intézményi önértékelést indítani!
Tudomásul vettem tehát, hogy ha végre akarom hajtani akár egyetlen kollégám
intézményi önértékelését,
akkor ehhez az alábbi eszközök szükségesek:
ceruza, kockás papír, olló, kis tubus ragasztó
nagy adag türelem
No, - széles ívű terveim ellenére - nem is nagyon kapkodtam az intézményi önértékeléssel: és - biza jól tettem!
2016 telén megérkezett ugyanis a hírnök e-mail-jét lobogtatva:
jövőre már
ötéves gyakorisággal
kell az önértékelést lefolytatni!
Örömmel állapítottam hát meg: eddigi munkamódszerem bevált...!
2016 őszén elkészítettem tehát immár második önértékelési tervdokumentációmat...
Gondosan ügyeltem rá, hogy mindenkit ellássak számára nélkülözhetetlen feladatokkal!
meghatároztam hát az igazgatóhelyettesek irányító feladatkörét
fontos feladatot ruháztam a munkaközösség-vezetőkre
bevontam az iskolában lévő mesterpedagógusokat is...
nehogy szabadnapjaik unalommal teljenek...
kijelöltem az önértékelendő gályarabokat
megneveztem az adatgyűjtő matadorokat
gondosan ügyeltem rá, hogy minden igazgatói hatáskört okvetlenül delegáljak valakire...
Megabrakoltam a táltosaimat a megfelelően behevített parázzsal...
...de csak nem akarták átrepülni az önértékelési üveghegyet!
De nem is kellett volna, mert 2017. januárjában két új hír is érkezett:
az intézményi követelményrendszert mostantól elektronikusan is lehet karcsúsítani - módosítani, megvágni, (kibővíteni?)
és január közepétől működésbe lép az informatikai támogató rendszer.
Madarat lehetett volna velem fogatni!!!
Kísérleteim az intézményi önértékelés megindítására
Annak rendje-módja szerint feltöltöttem a követelmények formálásával:
a pedagógusok önértékelésére vonatkozó követelményrendszert (62)
a vezetők önértékelésére vonatkozó követelményrendszert (130)
és az intézmény értékelésére vonatkozó követelményeket (130)
a követelményekből inkább vágtam, mintsem tettem hozzá
E pillanattól kezdve megvolt az elvi lehetőségem arra, hogy megindítsam bármelyik kollégám intézményi önértékelését!
azt azonban nem erről az "Intézményi önértékelési feladatok elvégzése" menüből lehet indítani, hanem a
"Látogatási beosztások megtekintése"
menüből
szerény világoskékkel árválkodik a felirat:
intézényi önértékelések
Sokáig kalandoztam a felületen, míg idáig eljutottam,
már kipróbáltam a hátrafelé nyilazás technikáját is
most azonban végre 4-5 próbálkozás után
sikerrel megindítottam életem első pedagógus önértékelését!
Na és akkor jöhet a happy and? - sajnos ebben tévednek
Az első kiszemelt kolléga intézményi önértékelésénél
persze magamat jelöltem ki adatgyűjtőként
próbálva váltogatni a felületen a lehetséges felhasználói funkciókat:
folyamatszereplő? intézmény? BECS?
vagy pedagógus lennék? nem is látogató?
A szoftver feladja a pedagógus önértékeléssel kapcsolatos határidőket:
10 napot hagy a kérdőívek kitöltésére
15 nap múlva engedi az óralátogatásokat és egyéb vizsgálatokat
legkésőbb 75 nap elteltével megköveteli az önfejlesztési terv feltöltését
No, bölcsen figyelmeztettem kollégámat a határidőkre, és kiokítottam:
kapni fog egy figyelmeztető e-mailt, hogy töltse ki saját önértékelő online kérdőívét
De az e-mail nem jött, százféle képpen próbálkoztunk a belépéssel...
és a 10 napos határidő sikerrel el is telt
eredmény:
Felhívtam a POK-ot, ahol megvilágosítottak,
hogy a pedagógus oktatási azonosítójával lehet fellépni, és
a validáláskor megadott e-mail címével
lehet elfelejtett jelszót kérni!
Meglett a jelszó, sikerült belépnünk az informatikai felületre...
Az első tényleges lépés a pedagógus munkatársak online kérdőívezésének megszervezése volt - ebben már volt gyakorlatom
10 pedagógust kértem föl a véleményezésre
Adatgyűjtői funkciómban szépen lekértem a 10 pedagógus számára az egyedi linket
az elsőre pedig nyomban magam klikkeltem rá izgatottan
De a felület így válaszolt:
"Ezzel a felhasználói jogosultsággal korábban már valaki más kitöltötte a kérdőívet!"
nocsak, milyen törekvő kollégáim vannak, még nyilvánosságra sem hoztam a linkeket, máris kitöltötték a kérdőívet?
Excelben letöltöttem a kérdőívet, de továbbra is visszaszólt....
ekkor Word táblázatba átmásoltuk,
és láss csodát!
a linkek működtek!
Féktelen örömömben nem is bíztam a véletlenre a kitöltést, a tanáriban lévő egyik számítógépen mind a tíz érintettel kitöltettem: 10/10
Kalandozások a jegyzőkönyv témakörében...
Az adatgyűjtő számára a felület lehetővé teszi a jegyzőkönyv prototípusának letöltését:
a letöltés Word dokumentumként jól működik, de...
A letöltést követően a 14 oldalas teljes szöveg minden szavát pirossal aláhúzza:
rossz a szövegbeosztás
csúnya az alkalmazot betűtípus
szerencsére az utolsó két oldal teljesen üres!
Persze a Hivatal tudja, hogy az átlagpedagógusban genetikusan kódolva van a probléma megoldásának módja:
mindent kijelöl funkció
"Véleményezés" menü / "Nyelv" almenü
"Ellenőrzés nyelvének megadása"
a magyar nyelv beállítása
A jegyzőkönyv kitöltése és feltöltése
A jegyzőkönyv három, külön fejléccel ellátott részből áll:
dokumentumelemzés
interjú a pedagógussal és a vezetővel
foglalkozáslátogatás
A dokumentumelemzés
viszonylag sima ügy.
Az interjúkérdéseknél persze mind a 48 kérdést felsorolja a prototípus:
ezekből kell erős kézzel vágni, válogatni
Az
óralátogatási rész
ben 28 szempont szerepel:
ezek között biztos kézzel kell válogatni
a fölösleges kérdéseket ki kell hagyni
vagy minden kérdésre röviden válaszolni kell.
Ha pedig Vörösmarty nyomán arra gondolok, hogy az elvégzett pedagógus önértékelés által „ment-e … a világ elébb?”,
a választ is megtalálni vélem a szóban forgó költeményben
Gondolatok a könyvtárban
És végül tegyük föl önmagunknak a kérdést:
Ment-e az önértékelés által "a világ elébb?"
„S ha összehordtunk minden kis követ,
Építsük egy újabb kor Bábelét,
Míg oly magas lesz, mint a csillagok.”
a páratlan években pedig ők értékelik a többi kollégát
Full transcript