Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Mar Vincent Saba

on 5 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ANG PAGGAMIT NG IBA’T IBANG DOKUMENTASYON
Dalawang Sistema
ng Dokumentasyon Angpananaliksikay ang proseso
ng paghanap ng mga totoong
impormasyon na
humahantong sakaalaman.
Isang mahalagang pangangailangan sa pananaliksik ang maingat na pagkilala sa pinagmulan ng mga hiniram na ideya, datos o impormasyon.

Kailangang mabatid at magamit ng mananaliksik ang iba’t ibang paraan ng pagkilala sa mga ginamit na hanguan sa pagsulat ng pamanahong-papel.

Ito ang tinatawag na dokumentasyon.
Kahalagahan at Tungkulin ng Dokumentasyon Manipestasyon ito ng katapatan ng isang mananaliksik.

Nagbibigay ito ng kredibilidad sa mga datos o impormasyon na kanyang ginamit.

Nagiging lubos na kapani-paniwala ang mga datos o impormasyong iyon kung binabanggit ng mananaliksik ang awtor ng akdang kanyang pinaghanguan.
Lubhang mapanganib para sa isang mananaliksik ang pagbabale-wala sa halaga at tungkulin ng dokumentasyon.
Ang hindi pagkilala sa pinagmulan ng mga hiram na ideya ay isang uri ng pagnanakaw ng intelektuwal na pag-aari ng iba na sa larangan ng pananaliksik, pamamahayag at literatura ay tinatawag na plagyarismo.
ang mga impormasyon tungkol sa pinagkukunang datos (na tinatawag na impormasyong bibliyograpikal_ ay inihahanay sa talababa (footnotes) at bibliograpiya
Plagyarismo – pangongopya ng datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig at iba pa na hindi kinikilala ang pinagmulan o kinopyahan.

Ang isang plagyarista ay maaaring patawan ng mga kaparusahang naaayon sa polisiya ng paaralan at/o sang-ayon sa Intellectual Property Law (Atienza, et al., 1996).
1. sistemang talababa-bibliyograpiya
(footnote-bibliography)
2. sistemang parentetikal-sanggunian
(parenthetical-reference list)
 
SISTEMANG TALABABA-BIBLIYOGRAPIYA
(FOOTNOTE-BIBLIOGRAPHY)

kung minsan ayaw na nating isulat pa sa baba ang impormasyong bibliograpikal kaya pinagsasama-sama ito sa hulihan ng papel
SISTEMANG PARENTETIKAL-
SANGGUNIAN
(PARENTHETICAL-REFERENCE LIST)
Istilong A.P.A Sa ngayon, mas pinipili na ng marami ang paraang iminungkahi ng American Psychological Association (A.P.A.) o ng Modern Language Association (M.L.A.)
Ito ang tinatawag na talang-parentetikal (parenthetical citation).
Higit na simple at madaling gawin kaysa footnote.
Nagagawa nitong maging tuluy-tuloy ang daloy ng teksto sa pagbabasa.

Sa M.L.A. , ang pangalan (apelyido) ng awtor at bilang ng pahina (ng akda kung saan matatagpuan ang ideya, datos o impormasyong hiniram)ang inilalagay sa loob na panaklong o parenthesis.
Mga pangkalahatang tuntunin sa paggamit ng A.P.A. Kung nabanggit na ang pangalan ng awtor sa mismong teksto, taon na lamang ng publikasyon ang isulat sa loob ng parenthesis.
Hal.
Ayon kay Nunan (1977), mahalaga ang pakikinig sa pag-aaral ng dayuhang wika.Ngunit sa pag-aaral ng katutubong wika, binibigyan ng higit na pansin……
Kung si Nonan ay may ko-awtor (dalawa o higit pa), kailangang may et al. matapos ang kanyang pangalan at sa kuwit na naghihiwalay dito, bago ang taon ng publikasyon na nasa loob ng panaklong.

Hal.

Ayon kina Nunan, et al. (1977), mahalaga ang pakikinig sa pag-aaral ng dayuhang wika. Ngunit sa pag-aaral ng katutubong wika, binibigyan ng higit …..
Kung hindi nabanggit ang awtor sa mismong teksto, banggitin ito sa hulihan ng pangungusap kasama ang taon ng publikasyon. Paghiwalayin ang dalawang entry sa loob ng panaklong sa pamamagitan ng kuwit (,).
Hal.

Ang lingua franca ay ang wikang ginagamit ng mga taong may iba’t ibang
katutubong wika upang sila’y magkaunawaan (Wardaugh, 1986).
Kung dalawa ang awtor, banggitin ang apelyido ng dalawa at ang taon ng publikasyon.
Hal.

Inamin ng mga guro ng Oral Communication sa Estados Unidos na nag isang tipikal na mag-aaral sa kolehiyo ay pinakukuha ng mga kurso sa pagbasa,
pagsulat at pagsasalita, ngunit iilan lamang ang nagkakaroon ng pagkakataong kumuha ng kurso sa pakikinig (Seiler at Beall, 2002).

Kung tatlo o higit pa ang awtor at hindi nabanggit ang pangunahing awtor sa mismong teksto, banggitin na lamang ang unang awtor sa loob ng panaklong at sundan ng et al. bago ang taon ng publikasyon.
Hal. Sa pananaw na komunikatibo, ang apat na kasanayang pangwika ay pinaghihiwalay kundi nililinang sa integratibong paraan (Bernales, et al.,2001).

Kung may babanggiting dalawa o higit pang awtor na pareho ang apelyido, banggitin ang inisyal ng mga awtor bago ang kani-kanilang apelyido at sundan ng

Kung pamagat lamang ang available na impormasyon, banggitin ang pinaikling bersyon ng pamagat at sundan ng taon ng publikasyon. Ipaloob ang pinaikling pamagat sa panipi o di kaya’y i-italized ang tipo ng font.

Hal. Ang mga mag-aaral ay may karapatang maglathala at mamahala ng regular na publikasyon na sumasalamin ng respon-
sableng pamamahayag at ng misyon-bisyon ng Kolehiyo (CSB Student Handbook, 1996).

Kung ang babanggitin ay bahagi ng akdang may higit sa isang volume, banggitin ang bilang ng volume kasunod ng pangalan ng awtor o mga awtor, ngunit tutuldok (:) ang gamiting bantas upang paghiwalayin ang unang entry sa
taon ng publikasyon.

Hal. Nang sakupin ng Amerika ang Pilipinas, muling ipinahayag ni Mabini ang kanyang paghihimagsik. Isinulat niya ang El Liberal na isang panunuligsa sa mga bagong mananakop (Bernales 4 : 2002).

Kung may babanggiting dalawa o higit pang akda ng iisang awtor, banggitin na lamang ang mga akda at paikliin hangga’t
maaari. Ipaloob sa panipi o i-italized ang mga pamagat.

Hal. Sa mga aklat ni Bernales (Sining ng Pakikipagtalastasan at Mabisang Komunikasyon ), tinukoy ang mga pangunahin at unibersal na katangian ng wika.
Mga Prinsipyo sa Pagbuo ng Balangkas

1. Pamagat ng mga Bahagi

2. Pagkakaiba ng Pangunahin at Di-pangunahing Ideya

3. Paralelismo ng mga Ideya
Iwasan

Simula
A.
B.


II. KatawanIII. Wakas
Iwasan

A. Kalikasan
B. Epekto
Di-ParalelI

I. Masamang epekto ng Computer Games
A. Katawan
B. Mag-aaral

Paralel

II. Epekto ng Computer Games
A. Kalusugan
B. Pag-aaral Angkop

I. Kalikasan ng mga Halamang GamotA. UriB. Gamit

II. Epekto ng mga Halamang Gamot
A. Kabutihang naidudulotB. Kapinsalaang naidudulot

III. Pangangailangang masuri,naidudulot,
mapaunlad at magamit sa kalusugan. 1. Pamagat ng mga Bahagi Angkop

I. Kalikasan ng
Halamang Gamot
A. Uri
B. Gamit
Full transcript