Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DSR: Den danske model - udfordringer og fremtid

No description
by

Bjorn Hansen

on 10 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DSR: Den danske model - udfordringer og fremtid

Den danske model udfordringer og fremtid Den danske vej Flexicurity Den danske model Tillid Vores historie arbejdende europæere som risikerer fattigdom "Den danske model" DEN DANSKE VEJ 1. Trepart
2. Overenskomster Tillid
Dygtige medarbejdere
Høj produktivitet
Konflikt og samarbejde
Fællesskab
Høj organiseringsgrad
Opbakning Hvad truer den danske vej? Hvilke elementer i vores lands historie kan
være mest stolte af? Aftalesystem og politisk system: Parterne inddrages i vidt omfang ved gennemførelse af lovgivning
Voluntarisme: Selvregulering med begrænset lovgivning
Konflikt og konsensus (Konfliktmuligheder: Strejke, lockout, sympatikonflikt)
Nationalt samordnede overenskomstforhandlinger
Sammenhængende system med flere niveauer
Høje organisationsprocenter og høj overenskomstdækning 8 ud af 10 ledere samt 3 ud af 4 tillidsrepræsentanter mener, at samarbejdet med deres forhandlingsmæssige modpart ’i høj grad’ eller ’i meget høj grad’ er præget af tillid. Blot 3 pct. af lederne og 8 pct. af tillidsrepræsentanterne svarer, at samarbejdet i lav grad er præget af tillid (LO). "Det nyeste skridt inden for vækstteori er drejningen fra de formelle institutioner til de uformelle – dvs. værdier, normer og forhold mellem mennesker. Social tillid er mske netop den ’manglende brik’ i øko- nomisk vækstteori". (Svendsen 2012: 28) [Vi skal] "tilbyde de rammevilkr, som kun et land med en velsmurt offentlig sektor kan levere.

Det vil sige en velfungerende infrastruktur, politisk stabilitet, begrænset bureaukrati, raske og veluddannede borgere, lav kriminalitet og høj tillid. Claus Jensen (formand, Dansk Metal) Omverden Danmark - Christiansborg Danmark - mennesker og bevægelse Globalisereret arbejds- og finansmarked

Kerneaktører:
EU, OECD, regeringer, ratingbureauer Dagpengereform (kompensationsgrad, fagforening og flexicuty )
KL: angreb på MED-system (afværget i første omgang)
Presset ytringsfrihed

Kerneaktører: Regeringen, KL Tab af medlemmer
Tab af relationer
Svækket fælleskab

Kerneaktører? 1.Tillidsrepræsentanter, 2. fagforeninger, 3. fagforbund Hver femte dansker i beskæftigelse har været i deres nuværende job i et år eller derunder. Og blot 1/3 af de beskæftigede i Danmark har været i deres nuværende job i 10 år eller derover. Til sammenligning har gennemsnitligt 13,9 pct. af de beskæftigede i EU-15 landene været i deres nuværende job i under et år. Mens 42,2 pct. har været i deres nuværende job i 10 år eller derover. Et kontinent i krise Antallet af arbejdende fattige i Tyskland er over de sidste 15 år vokset fra 2,3 millioner til næsten 8 millioner tyskere.

Eller: 23 procent af de tyske lønmodtagere. Working poor 50% Den danske vej DSR
April 2013 Hvad kan vi gøre? At formidle værdier gennem historier og erfaringer er en del af svaret Vejlegaarden Og nej: det er ikke "statens" skyld! F Hvor var medlemmet?
Hvem var David, hvem Goliath?
Hvor var modet? Det helt aktuelle bagtæppe 1


2


3 Når en række fagforbund allerede nu begynder at ruste sig til offentlige overenskomstforhandlinger i 2015 (OK15) i kølvandet på konflikten mellem lærerne og KL, vil fagbevægelsen ikke have meget tilbage at kæmpe med, siger arbejdsmarkedsforskere. Information 8/4 Efter lockout: Ny offentlig sektor på skrump
Når lærerkonflikten er slut vil offentligt ansatte blive presset til at yde endnu mere end i dag, og flere fagforbund frygter drligere arbejdsmiljø og ringere service til borgerne. Ifølge eksperter understreger lockouten, at politikerne ønsker mere service for de samme midler. Og det kan lade sig gøre, vurderer professor. Ugebrevet A4 10/4 Vinde via befolkningen? Hvilken rolle har man
i den kamp som ansat? »Det er ikke nemt at være organisation på det offentlige område, fordi man sidder over for en part, der også er den øverste ansvarlige politiske myndighed. Man kan ikke stille noget op, når der er flertal for en bestemt politik, som har betydning for overenskomsten, og man bliver nødt til at spille med og forsøge at forhindre det værste,« siger Jørgen Steen Madsen, som er professor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS) med speciale i overenskomstforhandlinger. »Det er vigtigt, at arbejdstidsregler, ansættelsesformer og lønsystemer understøtter en fleksibel anvendelse af ressourcerne og en løbende forbedring af produktiviteten.« Vækstplan DK Det vigtigste: 1. Der er meget mere til den danske vej end den danske model

2. Den største trussel mod den danske model er vores - i ret bred forstand - ansvar

3. Den handler om fællesskab, værdier, resultater - og medlemmer Angrebet på lærernes arbejdstid -
trussel mod modellen eller "blot"
mod lærerne? "For at imødegå potentielle problemer afledt af meget smalle forlig, og for i øvrigt at imødegå større samfundsmæssige udfordringer, har KTO-formand Anders Bondo Christensen og andre lønmodtagerrepræsentanter ønsket at bruge
overenskomstsystemet til også at adressere emner, der rækker udover, hvad der
normalt dækkes af overenskomsterne. Det drejer sig bl.a. om udfordringer, som
kvalitet i den offentlige service, der i undersøgelser har vist sig at være afgørende ikke bare for borgernes tilfredshed, men også for de ansattes jobtilfredshed.
Også den tillidsreform, der er nævnt i regeringsgrundlaget og i 2020-planen. En nuancering FAOS-debatoplæg til FTF, november 2012
Full transcript