Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Багш ажлын байрандаа хөгжихөд гарах саад бэрхшээл түүнийг да

No description
by

Ganbaatar Oyunaa

on 15 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Багш ажлын байрандаа хөгжихөд гарах саад бэрхшээл түүнийг да

Багш ажлын байрандаа хөгжихөд гарах саад бэрхшээл түүнийг давах арга замБагш: Г.Оюунтуяа
Багш: П.Сарангэрэл

Багш бидэнд ажлын байрандаа хөгжих боломж төдийлөн хангалттай биш ч өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг судлан өөрт тохиолдож буй саад бэрхшээл, түүнийг давах арга замыг тодорхойлох нь сэдвийг судлах үндэслэл болсон.
Тиймээс мэдээллийн технологи өдрөөс өдөрт үсрэнгүй хөгжиж бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг болж хүүхдүүдийн бодож сэтгэх чадвар маш өндөр болж байгаа нь багш бид ажлын байрандаа зайлшгүй хөгжих хэрэгцээ гарч ирж байгаа юм.
Илтгэлийн зорилт

Сэдэвтэй холбоотой онолын материал цуглуулан уншиж судлах
Багш ажлын байрандаа хэрхэн хөгждөг ямар саад бэрхшээл тулгардаг талаар судалж тэдгээрээс гарах арга замыг тодорхойлох
Судалгааны дүнд боловсруулалт хийж дүгнэлт гаргах
Хураангуй
Багш ажлын байрандаа хэрхэн хөгждөг, тулгамдаж буй асуудал, түүнээс ангижрах арга зам
Түлхүүр үг
Багшийн хөгжил, өөрийгөө хөгжүүлэн, саад бэрхшээл
Багш хэрэгцээ шаардлага хангахгүй болсон мэдлэг арга барил хандлагаасаа татгалзаж өөрт болон хүүхдэд хэрэгцээтэй шинэ мэдлэгийг хүүхэд бүрт хүртээмжтэй, өөрөө мэдлэгээ олж авах боломжит арга барил арга зүй хандлагаа зөв боловсруулан тэдэнд бүтээлчээр мэдлэг олгох тэдний чадваржуулах зайлшгүй шаардлагатай юм.
Илтгэлийн зорилго
Багш ажлын байрандаа хөгжихөд гарах саад бэрхшээл түүнийг даван гарах арга замыг тодорхойлох
Онолын хэсэг
Хүүхэд насаа мартаагүй хүн хамгийн сайн багш болдог. Багш хүн хүүхдэд эрдэм номын эхийг зааж оюун ухааныг нээж бие даан суралцаж ажиллах амьдрах арга ухаанд сургадаг багш хүн мэдлэгтэй чадвартай байхын зэрэгцээ хүүхдийг ойлгодог сурахын төдийгүй сургахын арга ухаанд суралцсан байх шаардлагатай. Багш нь маш олон талын мэдлэгтэй байх ёстой. Учир тэд бяцхан иргэдийн баяр баясгалангийн үүд хаалгын эх булаг нь болдог.
Багш өөрийн үйл ажиллагаандаа өөрөө дүн шинжилгээ хийж суралцах үйлийг хүүхдүүдтэйгээ хамтран явуулж чадвал алдаа оноо амжилт бүтээлээ дүгнэж засаж сайжруулах нь өөрийгөө хөгжүүлэх гол хүчин зүйл болдог тиймээс багш хүн юуны тулд яагаад хөгжих хэрэгцээ шаардлагатай вэ?
Орчин үед Индиго хүүхдүүдийн төрөлт олширч байгаа өнөө үед
Учир нь
Техник технологи хурдацтай хөгжил-Өчигдөрийн мэдсэн мэдлэг ч хоцрогдох
Сурган хүмүүжүүлэх ажлаа бодитой чанартай шинжлэх ухааны үндэстэй зохион байгуулахын тулд
Нийгэмд эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлж хөгжих

Америк улсад сүүлийн үеийн төрөлтийн 90%
орос улсад 70% нь Индиго хүүхдүүд төрж байна гэсэн судалгаа байна.
Тэр дундаа багш сэтгэхүйн өндөр хөгжилтэй хүүхдүүдтэй ажиллахын тулд мэргэжлийн хувьд үүрэг хариуцлагатай, шударга, ёс зүйтэй мэргэжилдээ эзэн болж нинжин сэтгэл зөв үлгэр дууриалал зэргийг байнга үзүүлэн бусдадаа үлгэр жишээч байх хэрэгтэй юм.
Иймээс орчин үеийн багш нарын хөгжил, ажлын байрандаа тасралтгүй хөгжих боломж тэдгээрт гарч буй саад бэрхшээлийн талаар судалгаа хийлээ
Судалгааны зорилго

Багш ажлын байрандаа хөгжихөд гарах саад бэрхшээл түүнийг даван гарах арга замыг тодорхойлох

Хамрах хүрээ
Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын 2,3-р бүрэнд дунд сургууль болон цэцэрлэгийн багш нар
Судалгааны арга:
Асуулга
Жишиж харьцуулах
Статистик математик боловсруулалтын арга
Судалгаанд нийт 60н багш хамрагдсан бөгөөд насны ангилалаар ангилж үзэхэд 70% залуу 23% идэр , 7% нь ахмад багш нар хамрагдлаа.
та ямар замаар өөрийгөө хөгжүүлж байна вэ?
судалгаанд оролцсон нийт багш нарын 58% нь мэдээлэл технологи ашиглан өөрийгөө хөгжүүлдэг гэсэн боловч техник хэрэгслээр бүрэн хангагдаж чадаагүй, бүрдүүлсэн орчинд ажиллах чадвар дутмаг байгаа нь бэрхшээл болон харагдаж байна.
23% нь бусад багш нараасаа суралцдаг.
Багш таныг ажлын байрандаа хөгжихөд стресстэх тохиолдол гардаг уу?
Дэлхий дээр 400 гаруй төрлийн өвчин байдгийн 80% гаруй нь стрессээс үүдэлтэй гэдгийг эрдэмтэд тогтоосон байдаг.Багш нарын хувьд хэт их ачаалалтай ажиллах шуугиан чимээнд ядрах уур уцаартай болох зан үйлд нь сөрөг өөрчлөлт илрэх, эцэг эх удирдах ажилтны байнгын хяналтанд ажиллах нь багш нарт сүүлийн жилүүдэд стресстэх шалтгаан болж байгаа нь судалгааны дүнд харагдаж байна.
Бидний хийсэн судалгаанд нийт 60н багш хамрагдсанаас хүйсийн байдлаар эрэгтэй 12, эмэгтэй 48 хамрагдсан. Боловсролын түвшингээр харьцуулж үзвэл Диплом-14
бакалавр -42
магистр -4 багш тус тус хамрагдлаа.Нийт оролцсон багш нарын 70% нь стресстэй гэсэн нь багш нар өөрийн хийж ажилдаа сэтгэл ханамж муутай, аливаа зүйлийг дарамт шахалт гэж ерөнхий төлөв ойлгодог ажлыг цаг тарахаас өмнө эрт ядрах зэрэг сөрөг үр дагавар гардаг тул үүнээс гарахын тулд ёс суртахуун оюун санаа эрүүл мэндийг хамгаалахад тухайн байгууллагын захиргаа чухал нөлөө үзүүлэхээс гадна хувь хүн өөрсдөө даалгасан ажлыг ял биш өөрийгөө харуулах том боломж гэж бодон өнөөдрийн ажлыг өдөрт нь дуусгаж маргаашийн ажлыг өнөөдөр төлөвлөн ажиллах нь стресстэх шалтгааныг багасгах нэг боломж болж багш ажлын байрандаа хөгжих суурь үндэс нь болдог.
Мөн багш нар дунд ажлын байрандаа хөгжихөд гарч буй саад бэрхшээл, стресстэх шалтгааны талаар нээлттэй асуулга авсан.
Ерөнхий дүгнэлт
Өнөөгийн багш нар маань эзэмшсэн мэргэжил мэргэжлийн ур чадварын хувьд өндөр чадвартай өөрийн гэсэн арга зүйгээ байнга өөрчлөн өөрчлөн сайжруулан хүүхдээс ирэх дохио сигналыг соргогоор хүлээн авч тэдний хэрэгцээ сонирхолд нийцсэн үйл ажиллагааг зохион байгуулахын тулд өөрийгөө байнга тасралтгүй хөгжүүлж ажиллах нь чухал ч тохиолдож буй саад бэрхшээлүүд чамгүй их байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна.
Тиймээс багш нар маань:
--Сурган хүмүүжүүлэх мэдлэг чадвараа дээшлүүлэн хүүхэдтэй ажиллах арга барилаа зөв сонгон бусадтай харилцан бусдаас суралцан ажиллах.
-Багш өөрийн харилцаа хандлагаа өөрчлөн заана сургана гэхээсээ илүү хүүхдүүдийг чиглүүлэн хамтран хамтдаа хөгжих гарцыг тодорхойлж бүтээлчээр ажиллах. Сэтгэлгээний хувьд аливаа зүйлийг эрч хүчтэйгээр өөдрөгөөр сэтгэж хурдацтай ажиллах. цаг баримталж цагийг үр ашиггүй өнгөрөөхгүйгээр сурсан мэдсэн зүйлээ туршиж өөрийн болгон ажилдаа хэрэгжүүлэн ажиллах.
Өдөрт хичнээн завгүй байсан ч өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх талдээр цаг гаргаж өдөр бүр нэг зүйлийг шинээр суран түүнийг ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэн ажиллах нь чухалаас чухал юм.

Анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа
та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсэе.

Тухайн. байгууллага болон боловсрол газар шат шатны байгууллагууд нь багш ажиллагсадынхаа ажлын байрандаа хөгжих боломж бүхий орчин бүрдүүлж ханган ажиллах зүйтэй юм. Багш нарын судалгаанаас харахад сургалтанд сууж хөгждөг гэсэн багш нар цөөнгүй хувийг эзэлж байгаа тул зохион байгууллагдаж буй сургалтуудын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх талдээр анхаарч багш бүрд нэгийг бодогдуулж хоёрыг тунгаан бодох ухамсарлан ажиллахад нь чиглүүлж өгдөг байх хэрэгтэй юм.
Хамгийн гол нь багш нар маань бусдаас биш өөрөөсөө эхлэн байхгүй болохгүй бүтэхгүй гэхээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө ажилдаа хандах хандлагыг өөрчлөх цаг нэгэнт иржээ. Хандлага өөрчлөгдсөн цагт хаана ч хэзээ ч өөрийгөө хөгжүүлэх боломж бидний эргэн тойронд байгаа гэдэг нь харагдаж байна.
Full transcript